Pozwana Barbara W. zarzucała  sędziemu Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemarowi Żurkowi w pismach do wielu instytucji, że był  złym mężem oraz ojcem i że nie płaci alimentów na córki.

Pisma zostały wysłane  do Krajowej Rady Sądownictwa, „Gazety Polskiej”,  a także wiceministra sprawiedliwości i posła PiS Michała Wójcika. Sędzia Żurek złożył przeciwko byłej żonie pozew o ochronę dóbr osobistych oraz o podział majątku wspólnego.

Zobacz wzór w LEX: Wniosek o podział majątku wspólnego >

Czytaj: Sędzia Żurek: stworzyć listę sędziów od gaszenia pożarów>>

W marcu 2018 roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej orzekł, że była żona  ma zwrócić sędziemu część spłaconych przez niego rat kredytów. W grudniu 2020 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie podzielił ich wspólny majątek.

Zobacz procedurę w LEX: Wiśniewski Paweł, Postępowanie w sprawie z wniosku o podział majątku wspólnego >

I tak 8 kwietnia 2021 roku Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nakazał byłej żonie przeprosić sędziego Żurka za zarzuty stawiane w skardze. Ani sąd I ani II instancji nie uznał  prawdziwości stawianych oskarżeń, a wyrok został  wykonany, gdyż Barbara W. zamieściła oświadczenie, zgodnie z prawomocnym wyrokiem w „Gazecie Polskiej”.

Czytaj w LEX: Sadomski Jacek, Postępowanie sądowe w sprawach o ochronę dóbr osobistych za naruszenie tych dóbr spowodowane opublikowaniem materiału prasowego >

Strasburg nakazuje się wstrzymać

Orzeczenie 31 stycznia zostało wydane mimo zabezpieczenia, które wydał Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. W piśmie z 18 października, skierowanym do Sylwii Gregorczyk-Abram, pełnomocniczki sędziego Waldemara Żurka, Europejski Trybunał Praw Człowieka  postanowił, iż Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego nie może zająć się żadną ze skarg złożonych przez Prokuratora Generalnego w sprawie sędziego Żurka.

Zgodnie z postanowieniem ETPC, do czasu rozpoznania sprawy przez Trybunał żadna decyzja merytoryczna w żadnej z tych spraw nie może zostać podjęta.

Mecenas Gregorczyk-Abram nie była obecna na posiedzeniu, zapoznaje się z uzasadnieniem orzeczenia.

Funkcja skargi nadzwyczajnej

Sędzia Waldemar Żurek tak komentuje wyrok Izby Kontroli z 31 stycznia br.: - Moim zdaniem skargi nadzwyczajne są używane instrumentalnie przez Prokuratora Generalnego dla celów politycznych. Nagłaśnia się sytuacje, w których sąd przywrócił na tej zasadzie obywatelom wiarę w sprawiedliwość, ale można to zrobić zupełnie innymi instrumentami, które są w systemach: Albo odszkodowaniem albo wznowieniem postępowania. Teraz skarga nadzwyczajna jest używana, gdy niezależne sądy wydają wyrok, który nie podoba się politykom. Dlatego, że polityce ręcznie sterują prokuraturą.

Zobacz procedurę w LEX: Bełczącki Robert Marek, Wniesienie skargi nadzwyczajnej od orzeczenia sądu powszechnego w sprawie cywilnej >

Z kolei zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand wyjaśnia, że dzięki wprowadzeniu instytucji skargi nadzwyczajnej Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, ma możliwość podejmowania działań prawnych zmierzających do naprawy błędów orzeczniczych. I podaje przykłady podwójnego testamentu czy niedozwolonych klauzul umownych.

Biuro prasowe Sądu Najwyższego informuje, że obecnie przygotowywane jest uzasadnienie orzeczenia, zaś szczegółowe motywy, jakimi kierował się Sąd Najwyższy wydając orzeczenie objęte są obecnie tajemnicą narady. Sąd Najwyższy orzeka w sposób niezawisły i niezależny

Zobacz procedurę w LEX: Bełczącki Robert Marek, Rozpoznanie skargi nadzwyczajnej przez Sąd Najwyższy w sprawie cywilnej >