Iustitia opracowała wzór wniosku o opiekę nad dziećmi z Ukrainy

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Prawidłowe wypełnienie wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego dla małoletniego dziecka pochodzącego z Ukrainy wymaga uwzględnienia różnych istotnych informacji. Wiele osób zastanawia się nad tym, jakie elementy pisma są konieczne. Część sądów na swoich stronach zamieściła wzory wniosku, a sędziowie z Iustitii opracowali formularz w wersji dwujęzycznej.

24.03.2022

Minister zapowiadał koniec sporu o "fundusze za praworządność" i... stracił stanowisko

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W sprawie Krajowego Planu Odbudowy dla Polski jest już w Brukseli polityczna zgoda, zostały jeszcze kwestie techniczne - ogłosił w środę rano minister rozwoju i technologii Piotr Nowak, powołując się na rozmowy, które miał w tej sprawie przeprowadzić w ostatnich dniach z grupą unijnych komisarzy. Inni przedstawiciele rządu to dementowali, a w czwartek premier zdymisjonował Nowaka.

24.03.2022

Radcowie i UJ zapraszają na konferencję z okazji 25-lecia Konstytucji

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

„25 lat Konstytucji RP: w trosce o demokratyczne państwo prawa i jego miejsce w Europie” - to temat konferencji organizowanej 2 kwietnia br. przez Krajową Radę Radców Prawnych we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyskusja dotyczyć ma miejsca konstytucji w architekturze prawnej państwa oraz propozycji na reformę wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

24.03.2022

SN: Niewielkie doświadczenie sędziego nie przesądza o odrzuceniu kandydatury

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa oparła się na literalnie jednym zdaniu, wyabstrahowanym z kontekstu, które mogło być zinterpretowane na niekorzyść sędziego, kandydata do nominacji, ignorując pozostałe elementy, w znacznie szerszym zakresie eksponujące pozytywne strony skarżącego. Dlatego Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN stwierdziła naruszenie przepisów postępowania nominacyjnego i uchyliła uchwałę.

24.03.2022

Dowody na zbrodnie wojenne ważne, ale trzeba wiedzieć, kiedy i jak je zbierać

Wymiar sprawiedliwości

Zbrodnie wojenne, ludobójstwo - tak najczęściej oceniana jest inwazja rosyjska w Ukrainie. Eksperci nie mają wątpliwości, że po wojnie powinien przyjść czas na rozliczenia, także te przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Wiele organizacji i instytucji chce więc pomóc w gromadzeniu informacji o zbrodniach. Prawnicy przestrzegają jednak, że może to przynieść wręcz odwrotny skutek i utrudnić postępowania.

24.03.2022

PiS wycofuje poparcie dla dwóch kandydatów do KRS, w tym Łukasza Piebiaka

Wymiar sprawiedliwości

Łukasz Piebiak, były wiceminister sprawiedliwości i Jarosław Dudzicz sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach nie mają już rekomendacji klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości jako kandydaci do Krajowej Rady Sądownictwa. Została ona właśnie wycofana. Na liście jest obecnie 13 kandydatów, a wśród nich Anna Dalkowska, również była wiceminister.

23.03.2022

Konfiskata majątków, wymiana informacji - MS chce współpracy z Prokuraturą Europejską

Wymiar sprawiedliwości

Temat odbierania majątków rosyjskim oligarchom rozpala emocje nie tylko w Polsce ale też za granicą. Zaledwie dwa dni po zapowiedzi przedstawicieli rządu, że będzie propozycja zmian w Konstytucji, które by to umożliwiały, resort sprawiedliwości proponuje zmiany w procedurze karnej. Ich cel to przypieczętowanie współpracy z Prokuraturą Europejską - choćby w zakresie uznawania nakazów zabezpieczeń i konfiskat.

23.03.2022

SN: Sędzia z wydziału karnego może rozpoznać sprawę kolegi z wydziału pracy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Fakt, że sprawa, w której prokurator odmówił wszczęcia śledztwa, dotyczy sędziego pracującego w tym samym sądzie, w którym rozptrywane ma być zażalenie, nie jest wystarczający dla stwierdzenia braku warunków do obiektywnego rozpoznania sprawy. Taka sytuacja nie powoduje bowiem uzasadnionych wątpliwości u postronnego obserwatora w zakresie obiektywizmu sądu - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej.

23.03.2022

Im bliżej likwidacji, tym orzekanie w Izbie Dyscyplinarnej intensywniejsze

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wygląda na to, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego "porządkuje" wokandy zanim zostanie rozwiązana. W tym tygodniu bowiem Sejm ma zająć się pięcioma projektami ustaw likwidującymi tę Izbę Również w tym tygodniu Izbę czeka nawał pracy: rozpozna osiem spraw dyscyplinarnych radców prawnych, pięć dotyczących prokuratorów i jedną kasację w sprawie zaniedbań sędziego.

22.03.2022

TSUE odrzuca pytanie o Izbę Dyscyplinarną, ale przypomina, że to nie jest sąd

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Trybunał Sprawiedliwości UE odmówił odpowiedzi na pytanie dotyczące prawidłowości powołania sędziego Izby Dyscyplinarnej, ale przypomniał że już wydał wcześniej orzeczenie stwierdzające, że obowiązujące w Polsce zasady wyznaczania sądu dyscyplinarnego właściwego do prowadzenia postępowań przeciwko sędziom nie spełniają wymogu sądu „ustanowionego na mocy ustawy".

22.03.2022

Mandat taki sam, ale przedawnienie punktów zależne od sposobu zapłaty

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja

Od początku roku punkty karne przedawniają się po 2 latach, a nie jak dotychczas po roku. Jednak sytuacja osoby ukaranej mandatem będzie zróżnicowana w zależności od tego, czy zapłaci ona grzywnę bezpośrednio funkcjonariuszowi przy pomocy karty, czy też później. W pierwszym przypadku bieg przedawnienia punktów rozpocznie się od razu, w drugim – dopiero w momencie zapłaty grzywny.

22.03.2022

Mediacja nadal nieznana - łódzcy adwokaci uruchomili infolinię

Wymiar sprawiedliwości

Wokół mediacji, jej zasad i kosztów narosło wiele mitów i nie wszystko jest jasne - tak adwokaci/mediatorzy działający w Adwokackim Centrum Mediacji Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi tłumaczą swoją inicjatywę - uruchomienie infolinii dla wszystkich tych, którzy może i chcieli skorzystać z tego rozwiązania, ale nie wiedzą, jakie niesie ze sobą konsekwencje.

22.03.2022

Może być kara za niedopuszczanie sędziego Juszczyszyna do orzekania

Wymiar sprawiedliwości

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał w drugiej instancji postanowienie w sprawie przywrócenia sędziego Pawła Juszczyszyna do pracy w Sądzie Rejonowycm w Olsztynie, które zdaniem jego pełnomocnika otwiera drogę do nałożenia na prezesa tego sądu Macieja Nawackiego, w celu przymuszenia go do dopuszczenia sędziego Juszczyszyna do orzekania, grzywny z zamianą na areszt.

21.03.2022

Wojna w Ukrainie - rząd przekonuje opozycję do zmiany konstytucji

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Pakiet legislacyjny wymagający zmian w konstytucji, w tym wyłączenie z reguły finansowej wydatków na obronność oraz możliwość konfiskaty majątków oligarchów i podmiotów rosyjskich - takie m.in. propozycje premier Mateusz Morawiecki przedstawił podczas poniedziałkowego spotkania z liderami ugrupowań parlamentarnych na temat sytuacji w Ukrainie. Opozycja odniosła się do tej propozycji z rezerwą.

21.03.2022

Skarga nadzwyczajna: Sąd z urzędu ma sprawdzić, czy kredyt "frankowy" nie ma zakazanych klauzul

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Skoro klientka już zapłaciła bankowi kwotę przewyższającą wysokość udzielonego jej kredytu, rozliczenie z bankiem nie powinno stanowić dla niej znacznej uciążliwości - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I sugeruje Sądowi Najwyższemu nakazanie ponownego rozpatrzenia sprawy, z uwzględnieniem standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, gdzie sądy mają obowiązek równoważyć prawa konsumentów i przedsiębiorców.

21.03.2022

Zakaz eksmisji do zniesienia - uderza też w uciekinierów z Ukrainy

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Jednym z rozwiązań, które miało być dodatkową ochroną w czasie pandemii, był wprowadzony wiosną 2020 r. zakaz eksmisji. Są one wstrzymane do końca epidemii lub stanu epidemicznego. O zmiany apelowały już wielokrotnie m.in. samorządy, a Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiadało, że rozważa zmiany. Przepisy obowiązują jednak nadal, a teraz RPO alarmuje, że mogą skutecznie utrudniać sytuację obywateli Ukrainy, którzy w Polsce chronią się przed wojną.

21.03.2022

Zmiany w zasadach restrukturyzacji nie ułatwiają życia przedsiębiorcom

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Utrudnienia działalności gospodarczej prawdopodobnie przyniosą w tym roku wzrost niewypłacalności. Jak szacują eksperci, ponowny wzrost upadłości w 2022 r. będzie wynikać z tego, że część rozpoczętych w ostatnim czasie restrukturyzacji nie przyniesie pozytywnego efektu. Wzrost skali zjawiska może też być skutkiem nieobowiązywania już przepisów o uproszczonej restrukturyzacji.

21.03.2022

Ministerstwo usprawnia rejestr karny, sądy obawiają się kolejnych zatorów

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zautomatyzowanie, przyspieszenie i usprawnienie zarówno gromadzenia jak i uzyskiwania danych z Krajowego Rejestru Karnego - taki cel przyświeca zmianom, które szykuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Projekt jest już opiniowany, a prawnicy z jednej strony się cieszą, z drugiej mają sporo wątpliwości. Bo jak podkreślają, szczytne plany mogą "nie wypalić" np. z powodu obłożenia pracą sekretariatów sądowych.

21.03.2022

Spłaszczenie struktury sądów - przepisy miałyby wejść jesienią

Wymiar sprawiedliwości

Rząd planuje zakończenie prac nad spłaszczeniem struktury sądów i m.in. wprowadzenie jednolitego statusu sędziego jeszcze w 2022 roku. Z opublikowanego właśnie Krajowego Planu Reform 2022/23 wynika, że proponowane przez resort sprawiedliwości przepisy mogłyby wejść w życie już w trzecim kwartale tego roku. Mają być wprowadzone w ramach "konstytucyjnych zasad ustrojowych".

19.03.2022

WSA umorzył skargę na "pushback", bo Straż Graniczna dostarczyła dokument o wycofaniu

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zdecydował w czwartek 17 marca br. o umorzeniu postępowania w sprawie dotyczącej zawrócenia do granicy irackiej rodziny. Powodem decyzji było wycofanie skargi przez zainteresowanych, ale Helsińska Fundacja Praw Człowieka uznaje tę deklarację za niewiarygodną, bo złożoną pod naciskiem Straży Granicznej, i zapowiada odwołanie do NSA. 

18.03.2022