Kurator Dariusz Palmirski - nowym przewodniczącym Krajowej Rady Kuratorów

Wymiar sprawiedliwości

Kurator Dariusz Palmirski, reprezentujący okręg krakowski, został wybrany na przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów VI kadencji, jego zastępcą został delegat z okręgu zielonogórskiego Jacek Bem, a sekretarzem KRK - Aleksandra Dźwigulska z okręgu warszawsko-praskiego, która pełniła już tę funkcję w poprzedniej kadencji.

13.06.2022

Dziecko ma odziedziczyć długi? Będzie łatwiej odrzucić spadek

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Spraw o udzielenie zezwolenia na odrzucenie spadku, który ma dziedziczyć dziecko jest bardzo dużo, stanowią one istotny procent spraw nieprocesowych dotyczących małoletnich, obok tych dotyczących władzy rodzicielskiej oraz kontaktów. Teraz Ministerstwo Sprawiedliwości chce by zgoda sądu na dokonanie w imieniu dziecka czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu przez jego opiekuna nie była konieczna.

11.06.2022

Międzynarodowe organizacje upominają się o prawa prawników w Polsce

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Dopuszczanie przez polskie sądy naruszania przez prokuratorów tajemnicy adwokackiej oraz coraz liczniejsze przypadki nękania prawników - to główne uwagi zawarte raporcie Lawyers for Lawyers oraz International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) do Powszechnego Okresowego Przeglądu Polski. Jako przykłady podane są szykany wobec Michała Romanowskiego i Romana Giertycha.

10.06.2022

Parlament Europejski chce zablokowania KPO dla Polski

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Wezwanie Rady Europejskiej, by nie zatwierdzała by nie zatwierdzała polskiego Krajowego Planu Odbudowy o wartości 35,4 mld euro - to główne przesłanie przyjętej w czwartek 9 czerwca rezolucji Parlamentu Europejskiego. Zdaniem europarlamentu w Polsce wciąż istnieją naruszenia wartości zapisanych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, w tym zasad praworządności i niezawisłości sądownictwa.

10.06.2022

Międzynarodowa konferencja o wpływie pandemii na wymiar sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

W jaki sposób stany nadzwyczajne, w tym takie jak pandemia, mogą wpływać na funkcjonowanie prawa karnego i procesu wymierzania sprawiedliwości, jak ustawodawca może wykorzystywać je do realizacji zupełnie innych celów - to jeden z wielu tematów, o którym dyskutowano podczas konferencji „Wpływ pandemii Covid-19 na wymiar sprawiedliwości. Studium przypadku i sugerowane rozwiązania".

10.06.2022

Kompetencje sądów w ręce przedsiębiorcy - referendarze krytycznie o zmianach w Prawie o notariacie

Wymiar sprawiedliwości

Naruszenie zasad bezstronności i sprawiedliwości wynikających z Konstytucji, a przede wszystkim przekazanie zadań wynikających z ochrony prawnej świadczonej przez państwo - za pośrednictwem sądu, prywatnej korporacji prawniczej - tak w skrócie projekt zmian w Prawie o notariacie, zakładający możliwość dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych przez notariuszy ocenia Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych LEX IUSTA.

10.06.2022

Sejm za wykorzystaniem skrytki pocztowej w postępowaniu administracyjnym

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Dopuszczenie możliwości doręczania pism na adres skrytki pocztowej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje nowelizacja, którą w czwartek przyjął Sejm. To realizacja projektu senackiego - senatorowie uzasadniali, że niejednokrotnie korzystanie ze skrytki pocztowej jest dla adresata wygodniejsze.

09.06.2022

Posłowie PiS wycofują się z próby zaostrzenia kar za nieumyślne spowodowanie śmierci

Wymiar sprawiedliwości

Batalia o podwyższenie kar za nieumyślne spowodowanie śmierci trwa już od 2019 r. MS konsekwentnie z pomysłem wraca, uzasadniając to tym, że obecny wymiar kary - 5 lat pozbawienia wolności jest za niski. Lekarze z kolei niezmiennie boją się, że po takiej zmianie łatwiej będą trafić za kratki za błędy medyczne. Teraz sami posłowie PiS zgłosili poprawkę wycofującą to zaostrzenie.

09.06.2022

MS szykuje likwidację ubezwłasnowolnienia, ale najpierw ograniczy je do pięciu lat

Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości

Ubezwłasnowolnienie - zarówno częściowe, jak i całkowite - sąd będzie orzekał na określony w postanowieniu czas, ale nie dłuższy niż pięć lat. Na pół roku przed jego upływem sąd będzie weryfikował, czy zostanie podtrzymane, czy nastąpią zmiany co do zakresu lub czy zostanie uchylone - to założenia zmian w procedurze cywilnej, nad którymi prace mają zakończyć się w IV kwartale 2022 roku.

09.06.2022

Senat za przywróceniem wyboru członków KRS przez sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przyjęty w środę przez Senat projekt proponuje, aby sędziów - członków KRS wybierali sędziowie, a nie Sejm, jak to jest obecnie. Ustawa zakończyłaby też kadencję obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Projekt przewiduje również reformę postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów, a także likwidację Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

08.06.2022

Organizacje apelują do KE o wszczęcie procedury w sprawie KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Funkcjonowanie obecnej Krajowej Rady Sądownictwa narusza prawo Unii Europejskiej – stwierdza grupa ponad 20 polskich i międzynarodowych organizacji społecznych, które zaapelowały do Komisji Europejskiej o wszczęcie procedury naruszenia prawa UE w związku z funkcjonowaniem tego organu. Tymczasem żadne zmiany dotyczące funkcjonowania tego organu nie są planowane.

08.06.2022

COVID odchodzi w niepamięć, a w sądach nadal jednoosobowe składy i posiedzenia niejawne

Wymiar sprawiedliwości

Mimo że z pandemicznych obostrzeń pozostały głównie maseczki w przychodniach, sądy nadal pracują na podstawie przepisów covidowych. Chodzi o wprowadzoną niemal rok temu zasadę, że sprawy w pierwszej i drugiej instancji mają być rozpoznawane przez jednoosobowe składy, a zasadą mają być rozprawy online i posiedzenia niejawne.

08.06.2022

Sędziowie "funkcyjni" do redukcji, ale ich obowiązki na kogoś spadną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości jedną z bolączek sądów jest nadmiar stanowisk funkcyjnych. Więc przy projektowanym spłaszczeniu struktury chce "wyciąć" większość z nich. To ma odciążyć pozostałych sędziów, bo będzie ich więcej do orzekania. Sami sędziowie nie są jednak tak optymistyczni. Uważają, że to załamie system zarządzania. I przewidują, że na orzeczników może spaść znacznie więcej papierologii.

08.06.2022

SO: Bank złamał zasady współżycia i oskarżył o to klientów

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument

Nie może na naruszenie zasad współżycia społecznego przez przeciwnika procesowego powoływać się ten, kto sam działa wbrew tym zasadom. Wprowadzenie zaś przez bank do obrotu wzorca umowy, który zawierał niedozwolone klauzule umowne, doprowadzając do podważenia równości stron z korzyścią dla siebie – stanowi naruszenie zasad współżycia społecznego - orzekł sąd.

08.06.2022

Eksmisje odblokowane, ale uchodźcy z Ukrainy nie wolno usunąć bez wyroku

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nieruchomości

Covidowy zakaz eksmisji z mieszkań zniesiono, ale fali eksmisji nie ma, bo problemy są cały czas te same - brakuje mieszkań socjalnych i pomieszczeń tymczasowych. Zdarzają się też pierwsze przypadki przymusowych wyprowadzek uchodźców. Ale one są bezprawne i nie mają one nic wspólnego z eksmisją, do tego potrzebny jest wyrok, a na te w przypadku uchodźców jeszcze za wcześnie.

08.06.2022

KE: Żadne pieniądze nie trafią do Polski bez zmian w sądach

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Zapewniam, że żadne pieniądze nie zostaną wypłacone, dopóki te reformy nie zostaną podjęte - powiedziała we wtorek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Po zatwierdzeniu KPO Komisja poinformowała, że dokument ten zakłada, że Polska musi wdrożyć reformy dotyczące sądownictwa do końca czerwca, a to otworzy jej w lipcu drogę do wniosku o pieniądze.

07.06.2022

Prezydent powołał nowych sędziów wyłonionych przez neoKRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Andrzej Duda wręczył 7 czerwca akty powołania ośmiu osobom na stanowiska sędziowskie do Naczelnego Sądu Administracyjnego i jednemu do Sądu Najwyższego. Są to: Paweł Wojciechowski do SN, oraz Tomasz Bąkowski, Bogdan Witold Fischer, Sylwester Szczepan Golec, Mariusz Jerzy Golecki, Karol Franciszek Kiczka, Piotr Paweł Korzeniowski, Piotr Niczyporuk, Jacek Pruszyński - do NSA.

07.06.2022

Wakacje się zbliżają, a adwokaci i radcy nadal bez "kalendarza pełnomocnika"

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kalendarz dostępności pełnomocników to jedna z przyszłych funkcjonalności Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych, o którą od dłuższego czasu apelują adwokaci i radcy prawni. Jeszcze w ubiegłym roku pojawiały się sugestie ze strony przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, że może uda się ją wprowadzić przed tegorocznymi wakacjami. Teraz wiadomo, że szans na to nie ma, bo potrzebne są też zmiany legislacyjne.

07.06.2022

Zmiany w poprawczakach mają być uchwalone w tym tygodniu

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Nowa ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich jest po pracach sejmowej podkomisji i jeszcze w tym tygodniu powinna zostać przyjęta przez Sejm - zapowiedział w poniedziałek wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Jak podkreślił, założeniem tej ustawy jest to, żeby "dostosować środki resocjalizacyjne, które stosujemy do potrzeb”. Posiedzenie Sejmu rozpoczyna się w środę 8 czerwca.

06.06.2022

Sędzia z Dąbrowy Górniczej wylicytował wywiady z sędzią Gudowskim

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W krakowskiej kawiarni "Lajkonik" w minioną sobotę sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku Jacek Gudowski spotkał się z Jakubem Maziarzem, sędzią Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, nabywcą książki-wywiadu, kupionej w ramach aukcji zorganizowanej w celu finansowego wspomożenia walczącej Ukrainy.

06.06.2022