Prokurator w stanie spoczynku Elżbieta K. została obwiniona o naruszenie etyki zawodowej przez samego zastępcę Prokuratora Generalnego (a obecnie sędziego TK) Bogdana Święczkowskiego.

Czytaj też: Izba Odpowiedzialności Zawodowej: Prokurator ukarana za brak oględzin zwłok >>

Chodziło o to, że prowadząc samochód w korku najechała na poprzedzające ją auto. Doszło do niewielkiej stłuczki zakończonej rysą na karoserii poszkodowanego. Dała telefon kontaktowy poszkodowanemu, a ten udał się następnie do zakładu ubezpieczeń w celu naprawienia szkody. Zakład zażądał oświadczenia sprawcy kolizji na piśmie, której nie było, gdyż wszyscy spieszyli się do pracy. Poszkodowany zgłosił więc stłuczkę, za radą ubezpieczyciela - na policję, która z kolei zawiadomiła prokuraturę.

Czytaj więcej: Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratora >>>

 


Zmiany prawa i niejasności

W momencie popełnienia czynu przez obwinioną ustawa Prawo o Prokuraturze zakładała, że przyjęcie mandatu karnego oznaczało przyznanie się do deliktu dyscyplinarnego - wyjaśnia sędzia SN dr Paweł Kołodziejski, poprzednio prokurator. Pół roku po stłuczce przepisy zmieniono. I obecnie prokurator może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za wykroczenie. 

 

 

I dalej art. 138 Prawa o Prokuraturze mówi: W przypadku popełnienia przez prokuratora wykroczenia, przyjęcie przez prokuratora mandatu karnego albo uiszczenie grzywny, w przypadku ukarania mandatem karnym zaocznym, stanowi oświadczenie o wyrażeniu przez niego zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności w tej formie. A wyrażenie przez prokuratora zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w tym trybie wyłącza odpowiedzialność dyscyplinarną. - Można przyjąć mandat i wtedy nie ponosi odpowiedzialności - potwierdził to wyrok zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej SN z 8 października 2020 r.

Czytaj w LEX: Janeczek Tomasz, Roch Adam - O odpowiedzialności karnej, służbowej i dyscyplinarnej prokuratorów w świetle prawa o prokuraturze >>>

Taka regulacja została wprowadzona w 2015 r., gdyż prokuratorzy nie przyjmowali mandatów, zasłaniając się immunitetem. Wcześniej niepoinformowanie policjanta, że jest się prokuratorem i przyjęcie mandatu było traktowane jako uchybienie godności, a obecnie odmowa przyjęcia mandatu jest prawem, a nie obowiązkiem.

Omówienie orzeczeń w LEX:

 

Umorzenie postępowania

Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym 2 lutego 2021 roku utrzymał postanowienie rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego ze względu na znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu. Jednak Prokurator Generalny w kasacji wnosił o uchylenie tego orzeczenia, jako niezasadnego i naruszającego Prawo o Prokuraturze.

- Jest to sprawa błaha, czyn nieumyślny, który mógł zdarzyć się każdemu kierowcy. A prokurator Elżbieta K. cieszy się nienaganną opinią, była wzorowym prokuratorem - zapełniał obrońca wyjaśniał obrońca obwinionej, sędzia Kołodziejski. 

Przed Izbą Odpowiedzialności Zawodowej 19 stycznia 2023 r. odbyła się rozprawa, na której przewodniczący składu sędzia Wiesław Kozielewicz odczytał pismo wysłane przez zastępcę PG - Dariusza Barskiego, w którym cofa on kasację. W efekcie - sprawę zakończono pozostawiając bez rozpoznania kasację.

Sygnatura akt II ZK 30/22, postanowienie Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN z 19 stycznia 2023 r.