Nieludzkie warunki w Gostyninie? Skarb Państwa pozwany

Wymiar sprawiedliwości

Mężczyzna przebywający w Krajowym Ośrodku Przeciwdziałania Zachowaniom Dyssocjalnym domaga się zadośćuczynienia za utrudnianie kontaktu z rodziną, brak odpowiedniej opieki zdrowotnej i przeludnioną salę. Na ok. 27 mkw. - jak podnosi - mieszka z nim, w zależności od okresu, od 6 do 8 osób.

04.07.2019

Rosati: Świadczenie pomocy prawnej, to nie gra rynkowa

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W Polsce konieczne są zmiany w zakresie dostępu do pomocy prawnej. Adwokaci i radcowie prawni dają gwarancję należytego zabezpieczenia interesów obywateli i nie powinno się tego traktować, jako próby zamknięcia lub monopolizowania rynku - mówi w wywiadzie dla Prawo.pl adwokat Przemysław Rosati

04.07.2019

Sędzia Żurek: Kamil Zaradkiewicz chce zafundować obywatelom chaos w sądach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jeśli Trybunał Konstytucyjny podzieli wątpliwości pana Kamila Zaradkiewicza co do nominacji sędziowskich z lat 2011 - 2017, to podważone mogą być wyroki wydawane przez połowę polskich sędziów, a skutki tego mogą odczuć miliony obywateli - twierdzi sędzia Waldemar Żurek, były członek Krajowej Rady Sądownictwa.

04.07.2019

Skarga w postępowaniu klauzulowym - TK: przepis niekonstytucyjny

Wymiar sprawiedliwości

Skarżąca wniosła o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności, ponieważ jednak sąd nie podjął w tym zakresie czynności, wystąpiła ze skargą na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Sąd okręgowy powołał się jednak na przepis zgodnie z którym skargę na przewlekłość postępowania można wnieść jedynie w jego toku.

03.07.2019

NSA pyta unijny trybunał o brak możliwości odwołania się od uchwał KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Czy regulacje uniemożliwiające wnoszenie do NSA odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z wnioskami o powołanie sędziów Sądu Najwyższego są zgodne z prawem Unii Europejskiej? - takie pytanie skierował Naczelny Sąd Administracyjny do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

03.07.2019

W czwartek decyzja w sprawie pracowników wymiaru sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości

Punktem spornym jest mnożnikowy system wynagradzania pracowników prokuratur i sądów. Wprowadzić ma go ustawa, której projekt analizował już raz Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów - i go nie zaakceptował. Oponował resort finansów. W czwartek przeanalizuje regulacje ponownie - po przeliczeniach.

03.07.2019

Będzie łatwiej skierować niesfornego nastolatka do pracy

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń

Sąd rodzinny może zastosować w przypadku trudnego nastolatka prace społecznie użyteczne. Jednak przepis jest martwy, bo niedoregulowany. Nowa ustawa o nieletnich ma to zmienić wprowadzając m.in. zapis, że wydatki związane z ubezpieczeniem na czas takich prac ponosi państwo. To wyczekiwane rozwiązanie - twierdzą eksperci.

03.07.2019

Tusk: Timmermans tylko wiceszefem KE, ale starania o praworządność nie osłabną

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Jeśli ktoś miał nadzieję, że wybór inny niż Fransa Timmermansa osłabi determinację UE, aby rządy prawa były regułą obowiązującą w całej Europie, to jest w błędzie. Jest dokładnie odwrotnie, te nasze decyzje są także decyzjami na rzecz rządów prawa w Europie i każdym kraju członkowskim - powiedział Donald Tusk

02.07.2019

Ursula von der Leyen kandydatką na szefową KE

Wymiar sprawiedliwości

Jest porozumienie Rady Europejskiej w sprawie stanowisk. Obok kandydatury niemieckiej minister obrony na szefową Komisji Europejskiej, premier Belgii Charles Michel został wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej - poinformował o tym na Twitterze szef RE Donald Tusk.

02.07.2019

Recydywa - kary będą zaostrzone? Rząd przyjmuje autopoprawkę MS

Wymiar sprawiedliwości

Wielokrotnym recydywistom grozić mają kary od podwójnej wysokości dolnego zagrożenia do górnej granicy powiększonej o połowę - wynika z autopoprawki resortu sprawiedliwości do nowelizacji Kodeksu karnego, którą właśnie przyjął rząd. Zaostrzone mają być też kary dla sprawców przestępstw seksualnych, którzy w ciągu pięciu lat ponownie popełnili przestępstwo.

02.07.2019

Kamil Zaradkiewicz pyta o status sędziów wskazanych przez poprzednią KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz skierował do Trybunału Konstytucyjnego pytania prawne dotyczące statusu sędziów powołanych na podstawie uchwał KRS w latach 2011 - 2017 w kontekście wyroku TK kwestionującego z kolei legalność KRS w tamtym okresie.

02.07.2019

Organizacje bronią stanowiska RPO w sprawie traktowania podejrzanego

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec ataków władz i mediów publicznych na Rzecznika Praw Obywatelskich, dr hab. Adama Bodnara, w związku z jego interwencją dotyczącą ochrony godności podczas zatrzymania człowieka podejrzanego o dokonanie zbrodni w Mrowinach

02.07.2019

Kancelarie odszkodowawcze kością w gardle samorządów prawniczych

Wymiar sprawiedliwości

Adwokaci i radcowie prawni chętnie pozbyliby się z rynku kancelarii odszkodowawczych, bo przez zakazy zawarte w swoich kodeksach nie mogą z nimi skutecznie konkurować. O konieczności zmian mówią od dawna - konkretów jednak brak. A same samorządy nie do końca są przekonane, czy walczyć na tym froncie wspólnie czy oddzielnie.

02.07.2019

SN: Domniemanie niewinności dopiero po zebraniu wszystkich dowodów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sprzeczne zeznania świadków doprowadziły do uniewinnienia radcy prawnego. Zdaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego był to błąd, polegający na niewłaściwym zrozumieniu instytucji domniemania niewinności. Sprawa wraca zatem do sądu drugiej instancji.

02.07.2019

Nie ma pieniędzy na ustawę o pracownikach wymiaru sprawiedliwości? Spotkanie przesunięte

Wymiar sprawiedliwości

Na 5 lipca przesunięto spotkanie wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika z przedstawicielami związków zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości. Ci ostatni liczą m.in. na wprowadzenie mnożnikowego systemu wynagradzania. Według nieoficjalnych informacji Prawo.pl zagrożone może być jednak zabezpieczenie funduszy na ten cel

02.07.2019

Szczyt UE: Nie ma decyzji o podziale stanowisk z powodu m.in. oporu Polski

Wymiar sprawiedliwości

Uczestniczący w trwającym w Brukseli szczycie Unii Europejskiej przywódcy państw nie osiągnęli w poniedziałek porozumienia w sprawie obsady najważniejszych stanowisk. Powód - opór Polski i państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Włoch przeciwko kandydaturze Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej.

01.07.2019

Trybunał Konstytucyjny ma ocenić zmiany w kodeksie karnym

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Uchwalona w maju nowelizacja Kodeksu karnego trafi do Trybunału Konstytucyjnego - zdecydował w piątek prezydent. Według Andrzeja Dudy tryb postępowania z ustawą wzbudza poważne zastrzeżenia, co do dochowania konstytucyjnych standardów procesu legislacyjnego.

28.06.2019

Komisarz Rady Europy krytycznie o zmianach w polskich sądach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Poprawa skuteczności działania wymiaru sprawiedliwości nie może być prowadzona kosztem niezawisłości sędziowskiej - stwierdziła w opublikowanym w piątek przez Dunję Mijatović, komisarz Rady Europy ds. praw człowieka raporcie dotyczącym m.in. sądownictwa w Polsce. - Reforma systemu prawa w Polsce "fundamentalnie narusza" wszystkie jego elementy - dodała.

28.06.2019

KRS: Niech TSUE jeszcze raz zajmie się pytaniami o nasz status

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa skieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE wniosek o ponowne otworzenie ustnego etapu postępowania, bo opublikowana w czwartek opinia rzecznika generalnego TSUE nie spełnia - według Rady - standardów opinii prawnej oraz zawiera wewnętrzne sprzeczności.

28.06.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski