Proponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacja przewiduje także zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym, prawie o ustroju sądów powszechnych oraz w ustawie o finansach publicznych z 2009 r.

Sumy depozytowe to przechowywane obce środki pieniężne, w szczególności kaucje, wadia oraz sumy stanowiące przedmiot sporu, otrzymane w związku z postępowaniem sądowym. Z uzasadnienia projektu wynika, że nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie ryzyka ewentualnych nieprawidłowości oraz ujednolicenia praktyki w zakresie przechowywania tych środków. - Brak przepisów prawnych odnoszących się do tych kwestii skutkuje bowiem intuicyjnym wręcz postępowaniem z zabezpieczonymi sumami depozytowymi, jedynie w drodze analogii wzorowanym na postępowaniu z depozytami sądowymi. Przechowywanie sum depozytowych w różny sposób przez poszczególne jednostki organizacyjne prokuratury w rezultacie powoduje niezasadne zróżnicowanie sytuacji podmiotów z depozytami tymi w taki czy inny sposób związanych - czytamy w uzasadnieniu.

 


Zgodnie z projektem nowelizacji sumy depozytowe uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi w powszechnych jednostkach prokuratury lub bieżącym funkcjonowaniem tych jednostek gromadzone będą na rachunkach depozytowych Ministra Finansów. Rachunki te będą prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego, a dysponować nimi mają kierownicy jednostek.

Zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym przewidują, że na rachunek depozytowy ministra finansów mają również trafiać środki finansowe podlegające zabezpieczeniu majątkowemu. Zdaniem resortu ujednolici to sytuację osób, na których mieniu dokonano zabezpieczeń majątkowych.

Czytaj także: NSA: Organ musi uzasadnić blokadę rachunków>>