Organy podatkowe nie mogą pytać świadków o karalność

Ordynacja Wymiar sprawiedliwości

Osoby przesłuchiwane przez urzędników w charakterze świadka w postępowaniu podatkowym są pytane m.in. o to, czy były skazane za składanie fałszywych zeznań. Zdaniem ekspertów to pytanie, które ma podważyć wiarygodność przesłuchiwanego. Tymczasem fiskus nie ma prawa pytać o dane wrażliwe.

22.01.2019

Prof. Zajadło: Można naruszyć konstytucję, by ją ratować

Wymiar sprawiedliwości

Przy przywracaniu standardów państwa prawa konieczne może być sięgnięcie po środki nadzwyczajne - twierdzi prof. Jerzy Zajadło. Jego zdaniem dla realizacji tego celu uprawnione byłoby nawet sięgnięcie do metod pozornie sprzecznych z konstytucją po to żeby ją ratować.

22.01.2019

Sędziowskie forum przeciwko dyscyplinarkom za udział w protestach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych i jego zastępcy wszczynali wobec sędziów angażujących się w obronę niezależności sądów postępowania by zebrać informacje mające służyć znalezieniu jakichkolwiek uchybień w ich zachowaniu, mogących posłużyć za podstawę do postawienia zarzutów - ocenia Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów.

21.01.2019

RPO: Więzienia to nie miejsca dla osób chorych psychicznie

Wymiar sprawiedliwości

Sądy penitencjarne powinny w przypadku skazanych, u których ujawni się choroba psychiczna, orzekać przerwę w odbywaniu kary i kierować na leczenie do szpitala psychiatrycznego. Uniemożliwia to jednak luka prawna, nie ma wskazanych placówek, do których takie osoby mogłyby trafić - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich

21.01.2019

RPO: prawa dzieci z zaburzeniami psychicznymi nadal łamane

Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował do ministra sprawiedliwości o uregulowania prawne warunków transportowania nieletnich, skierowanych przez sąd do szpitali psychiatrycznych. Alarmuje, że przewożone są często bez obecności bliskich, co jest dla nich dodatkową traumą.

21.01.2019

Dzięki nowej linii orzeczniczej bliscy ofiar błędów medycznych mogą liczyć na odszkodowania

Wymiar sprawiedliwości Opieka zdrowotna

Rodziny osób, które zostały sparaliżowane lub są niepełnosprawne w wyniku błędu medycznego, nie mogły dotychczas liczyć na finansową rekompensatę. Na korzystne dla nich wyroki sądów pozwala niedawna uchwała Sądu Najwyższego, a jednej z takich konkretnych spraw dotyczy skierowana właśnie przez prokuratora generalnego do SN skarga nadzwyczajna.

21.01.2019

Komornik teraz pod specjalnym nadzorem

Wymiar sprawiedliwości

Od początku roku prezesi sądów rejonowych mają sprawdzać nie tylko szybkość i sprawność komorników ale też ... m.in. ich kulturę pracy. Jeśli do tego się nie przyłożą mogą stracić stanowisko. Celem jest zapobieganie nieprawidłowościom przy komorniczych egzekucjach. Według komorników przepisy są zbyt restrykcyjne i mogą skutecznie zniechęcać kandydatów do tego zawodu.

21.01.2019

Prawa zwierząt - są kary i... bariery w sądach i prokuraturach

Wymiar sprawiedliwości

Z roku na rok zwiększa się liczba skazań za znęcanie się nad zwierzętami. Problem w tym, że gros wyroków to nadal kary grzywny, ograniczenia wolności lub więzienia w zawieszeniu. Coraz częściej składane są zawiadomienia w takich sprawach, jednak musi się zmienić podejście sędziów i prokuratorów. Eksperci wskazują, że minister rolnictwa nie powinien zajmować się ochroną zwierząt.

19.01.2019

Znane z protestów działaczki "Iustitii" odpowiedzą za spóźnione uzasadnienia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędziowie Monika Frąckowiak z Poznania oraz Olimpia Barańska-Małuszek z Gorzowa mają postawione zarzuty dyscyplinarne. Jednak nie za udział w protestach przeciwko zmianom w wymiarze sprawiedliwości, ale głównie za przekroczenie terminów przygotowania uzasadnień wyroków.

19.01.2019

SN: Oskarżony o zabójstwo się wybiela? Biegły psycholog tego nie zbada

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Ocenę wiarygodności dowodów przeprowadza sąd orzekający w sprawie. Psycholog może pomóc ustalić w szczególności jaki jest poziom intelektualny oskarżonego, czy rozumie on podstawowe normy społeczne. Biegły nie może jednak oceniać materiału dowodowego - przypomniał Sąd Najwyższy.

19.01.2019

MS nie ustępuje - kilometrówki sędziów na podwyżki dla administracji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kierownictwo resortu przyjęło do wiadomości apel KRS by nie antagonizować grup zawodowych w wymiarze sprawiedliwości, ale podtrzymuje swój zamiar wykorzystania części funduszu na zwroty za dojazdy i dodatki mieszkaniowe sędziów na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników sądów.

18.01.2019

Komornicy raczej nie zapłacą VAT - wkrótce interpretacja MF

Wymiar sprawiedliwości VAT

Ministerstwo Finansów - jak wynika z ustaleń Prawo.pl - podobnie jak resort sprawiedliwości i eksperci ocenia, że komornicy sądowi, w myśl nowych przepisów nie muszą płacić podatku VAT. Prace nad ogólną interpretacją są na finiszu.

18.01.2019

Dr Radwan-Röhrenschef: Kolejna zmiana procedury bez oceny poprzedniej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Przygotowując kolejne zmiany w procedurze cywilnej resort sprawiedliwości nie dokonał analizy skutków poprzedniej nowelizacji sprzed pięciu lat - twierdzi adwokat dr Marcin Radwan-Röhrenschef. I dodaje, że już ona wprowadziła niektóre z rozwiązań proponowanych czy udoskonalanych teraz.

18.01.2019

Dwie kolejne skargi nadzwyczajne - przedterminowe zwolnienie

Wymiar sprawiedliwości

Obie sprawy są tożsame. Sądy warunkowo przedterminowo zwolniły dwóch skazanych, ale w okresie próby popełnili oni nowe przestępstwa. Mimo wyroków w zawieszeniu musieli wrócić do więzienia, nakazywały to obowiązujące przepisy. Zmienione je po 2015 r. ale nowe nie odnoszą się do starych spraw - dlatego RPO zdecydował się skierować skargi nadzwyczajne.

17.01.2019

Rząd: Skarga KE w sprawie Sądu Najwyższego nie ma już podstaw

Wymiar sprawiedliwości

Po znowelizowaniu polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym Skarga Komisji Europejskiej do Trybunału Sprawiedliwości nie ma żadnych materialnych podstaw - stwierdził polski rząd w przekazanym KE stanowisku. - KE może ten wniosek zachować, ale powstaje pytanie: po co? - powiedział w czwartek wiceszef MSZ Konrad Szymański.

17.01.2019

Sąd Najwyższy z mniejszym budżetem... o 10 mln zł

Wymiar sprawiedliwości

Mniejszy budżet - jak podkreślają sędziowie - może oznaczać gorszy komfort pracy i dla nich, i dla pracowników Sądu Najwyższego, tym bardziej, że są dwie nowe izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna. Na tą ostatnią w ramach budżetu SN wyodrębniono ponad 20 mln zł. Co również zostało zapisane w przyjętej przez Sejm ustawie budżetowej na 2019 r.

17.01.2019

SN pracuje nad pierwszą skargą nadzwyczajną

Wymiar sprawiedliwości

Do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN wpłynęły dotąd cztery skargi nadzwyczajne. W przypadku jednej z nich sędziowie czekają na akta z sądu apelacyjnego. Termin jej rozpoznania zostanie wyznaczony jednak najwcześniej za kilka tygodni - akta wraz z załącznikami liczą blisko 300 tomów, a skład orzekający musi się z nimi zapoznać.

17.01.2019

PE: Praworządność zagrożona w kilku państwach

Wymiar sprawiedliwości

Prawa podstawowe są zagrożone w kilku państwach Unii Europejskiej - stwierdził w przyjętej w środę rezolucji Parlament Europejski. M.in. za potępieniem działań nakierowanych na osłabianie niezależności wymiaru sprawiedliwości głosowało 390 eurodeputowanych, 153 było przeciw, a 63 wstrzymało się od głosu.

16.01.2019

KRS dostanie dodatkowo prawie pół mln zł

Wymiar sprawiedliwości

To jedna z poprawek wprowadzona do ustawy budżetowej na 2019 r. Środki przesunięte zostały z budżetu Naczelnego Sądu Administracyjnego, przeznaczone mają zostać na wynagrodzenia pracowników biurowych i potrzeby biura Rady.

16.01.2019