Jedni zaszczepieni, inni czekają - duże dysproporcje w sądach i prokuraturach

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Od kilku tygodni trwa szczepionkowy chaos w sądach, ale także w prokuraturach. Nie znaczy to, że wszędzie jest tak samo. W jednych sądach szczepienia - mimo braku uregulowania - przebiegają bez większych problemów, w innych sędziowie i pracownicy szczepią się rocznikowo lub "na własną rękę". Szansą mogłyby być szczepienia w ramach zakładu pracy, ale trwają analizy jak zebrać wystarczającą liczbę osób.

30.04.2021

Sądy na dłużej przeprowadzą się do internetu – zmiany w procedurze coraz bliżej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie

Projekt „tymczasowych” zmian procedury cywilnej został, z poprawkami, przyjęty przez Sejm. Technicznie jest to nowelizacja przede wszystkim ustawy z 2 marca 2020 r., a nie kodeksu postępowania cywilnego, a wprowadzane rozwiązania mają obowiązywać jeszcze rok od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii - pisze radca prawny Justyna Dereszyńska,

29.04.2021

Izba Dyscyplinarna SN: Kara za nierozliczenie się z klientem, nagrywanie bez sankcji

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna mimo zabezpieczenia Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu nadal rozpoznaje sprawy deliktów radców prawnych i adwokatów. W środę 28 kwietnia br. oddaliła kasację obwinionego radcy prawnego, który nie rozliczał się z klientem z pobranej zaliczki, a także nagrywał z nim rozmowy bez jego zgody i wiedzy.

29.04.2021

Troje sędziów kandyduje na stanowisko prezesa Izby Pracy SN

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Bohdan Bieniek, Jolanta Frańczak i Piotr Prusinowski - to sędziowie wskazani jako kandydaci na nowego prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego przedstawieni prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Kadencja obecnego prezesa SN kierującego Izbą Pracy - Józefa Iwulskiego - dobiegnie końca w sierpniu br.

28.04.2021

TK odroczył rozprawę w sprawie zabezpieczenia TSUE do 13 maja

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny nie wydał w środę orzeczenia w sprawie stosowania środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości UE. Powodem są wnioski formalne złożone przez przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich. W zabezpieczeniu z 8 kwietnia 2020 r. TSUE podważył legalność działania Izby Dyscyplinarnej, a w odpowiedzi sędzia tej Izby złożyła wniosek do Trybunału

28.04.2021

Sędziowie z Krakowa będą tłumaczyć się ze szczepień

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Czynnościami wyjaśniającymi zakończył się incydent podczas szczepienia sędziów w jednym z krakowskich punktów na początku kwietnia. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych sprawdza czy uchybili godności urzędu szczepiąc się lub usiłując się szczepić poza kolejnością.

28.04.2021

Na co czeka Sąd Najwyższy w sprawie frankowiczów?

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Sąd Najwyższy ma udzielić na nurtujące frankowiczów – i ich pełnomocników – pytania i tym samym ujednolicić praktykę orzekania w licznych sprawach związanych z kredytami frankowymi. Decyzja jest odwlekana, ale SN zdaje się oczekiwać na orzeczenie TSUE w tej w sprawie. Chociaż „po drodze” TSUE wydał też ważny wyrok w innej sprawie pośrednio dotyczącej frankowiczów.

28.04.2021

SA: Komornikowi nie wolno otwierać mieszkania w celu ustalenia miejsca pobytu dłużnika

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przepis dotyczący otworzenia i przeszukania mieszkania nie może być wykorzystywany przez komornika z pełną świadomością do wyznaczania czynności egzekucyjnych niezgodnie z obowiązującą właściwością miejscową po to, aby „ustalić miejsce pobytu dłużnika” - orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu i nie zgodził się z uniewinnieniem komornika. Dlatego, że to narusza powagę urzędu.

28.04.2021

Sędzia Matras: Nie było skutecznego uchylenia immunitetu Tulei, ale spodziewam się zgody na doprowadzenie

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Jestem pewien, że trzech sędziów Izby Dyscyplinarnej w drugiej instancji powie, iż sąd pierwszej instancji nie może badać kwestii immunitetowych i zmieni to orzeczenie. Zatem sędzia Tuleya zostanie doprowadzony pod przymusem do prokuratury, a przewodniczący Adam Roch walczył o swoje dobre imię - uważa Jarosław Matras, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego.

28.04.2021

W środę w ministerstwie rozmowy w sprawie m.in. e-doręczeń

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezesi samorządów adwokatów i radców prawnych mają się w środę - 28 kwietnia - spotkać z pełnomocnikiem ministra sprawiedliwości ds. Informatyzacji i dyrektorem Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych. Temat to m.in. przyjęta przez Sejm nowelizacja procedury cywilnej, która oprócz e-licytacji w nieruchomościach wprowadza e-doręczenia i obowiązek dołączania do pism procesowych odpisów w formie elektronicznej.

27.04.2021

Sędzia Morawiec chce, by sąd przywrócił ją do orzekania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Beata Morawiec, której w październiku ubiegłego roku Izba Dyscyplinarna SN nieprawomocnie uchyliła immunitet i zawiesiła ją w czynnościach służbowych, złożyła we wtorek pozew do sądu pracy, w którym domaga się dopuszczenia do orzekania, kwestionując prawo do ID do wydawania takich decyzji.

27.04.2021

Skargi do prokuratury w sprawie niedopuszczenia Juszczyszyna do orzekania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do Prokuratury Okręgowej w Olsztynie wpłynęły cztery zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z blokowaniem powrotu do pracy sędziego Pawła Juszczyszyna. Olsztyńska prokuratura nie chce prowadzić żadnej z tych spraw i przekazała je do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, która nadzoruje olsztyńską prokuraturę, by wskazała inną jednostkę.

27.04.2021

Sądy nie wyznaczyły profesjonalnego pełnomocnika - kasacja Prokuratora Generalnego

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Sąd rejonowy zajmował się wnioskiem o skierowanie uczestnika postępowania na leczenie szpitalne bez jego zgody. Przychylił się do tego bo uznał, że zaistniały takie przesłanki, a sąd okręgowy oddalił apelację. W ocenie Prokuratora Generalnego oba sądy popełniły ten sam błąd - mimo ustawowego obowiązku nie wyznaczyły profesjonalnego pełnomocnika.

27.04.2021

Prof. Rzewuski: Procesowe nowalijki nie uzdrowiły polskiej procedury cywilnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Po ponad rocznym obowiązywaniu znowelizowanych przepisów KPC nie można mówić realizacji założeń ustawodawcy co do szybszego i sprawniejszego rozpoznawania spraw cywilnych. Procesy cywilne wciąż trwają długo, nierzadko za długo, powodując ogólne zniechęcenie i rozdrażnienie uczestników postępowania sądowego - pisze sędzia, dr hab. Maciej Rzewuski,

27.04.2021

Jest wniosek o egzekucję postanowienia sądu o przywróceniu Juszczyszyna do orzekania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Do Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął wniosek pełnomocnika sędziego Pawła Juszczyszyna o wszczęcie egzekucji postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy nakazującego dopuszczenie go do orzekania. Wykonania tej decyzji odmawia prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki. Przeciwnego zdania są wiceprezesi tego sądu. Wykonania postanowienia oczekuje też Sąd Okręgowy.

26.04.2021

Samorząd adwokacki zaszczepi się jak zakład pracy - jest zgoda Ministerstwa Zdrowia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Samorząd adwokacki może rozpocząć organizowanie grupowych szczepień dla adwokatów i aplikantów adwokackich na zasadach analogicznych, jak planowane szczepienia dla zakładów pracy. Jak informuje NRA sukcesem zakończyły się rozmowy jej prezesa Przemysława Rosatiego z Ministerstwem Zdrowia. Rejestracja będzie mogła się rozpocząć już od 4 maja.

26.04.2021

RPO pyta jak resort zdrowia poradzi sobie z nowelą dotyczącą ośrodka w Gostyninie

Wymiar sprawiedliwości

Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym jest przepełniony więc Służba Więzienna ma lokować w swoich budynkach osoby, które zostały w nim umieszczone - to zakłada nowelizacja ustawy z 15 kwietnia 2021 r. dotycząca placówki w Gostyninie. Teraz Rzecznik Praw Obywatelskich pyta o praktyczne jej wprowadzanie.

26.04.2021

Pełnomocnik dostarczy odpis na pendrivie, a sąd włoży go do... akt

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

W myśl przyjętej ostatnio noweli procedury cywilnej pełnomocnicy mają dostarczać sądom odpis pism procesowych w formie elektronicznej, na nośnikach. Problem w tym, że nie określono formatu, który by w tym zakresie obowiązywał, jak również standardów bezpieczeństwa. A że sądy nadal mają problem z systemami - sędziowie już mówią, że od e-odpisów pęcznieć będą akta papierowe.

26.04.2021

Prokuratura: TK nie pozwala nam na ściganie zbrodni komunistycznych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Według Prokuratury Krajowej Trybunał Konstytucyjny zablokował możliwość ścigania komunistycznych zbrodni i przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy reżimu komunistycznego, a w efekcie bezkarni pozostaną sprawcy popełnionych w okresie PRL czynów zagrożonych karą do 5 lat pozbawienia wolności. Według TK umorzenie było konieczne, bo przepis utracił moc obowiązującą.

24.04.2021

14-latek wysłał koleżankom sms-a z linkiem do pornografii - trafił do "rejestru pedofilów"

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Nastolatek stanął przed sądem dla nieletnich za wysłanie koleżankom sms-a z linkiem do pornografii. Tłumaczył to „głupim żartem”. Sąd zastosował wobec niego środek wychowawczy – zobowiązał do poprawnego zachowania w stosunku do koleżanek. Chłopak z urzędu został jednak wpisany do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Dopiero po interwencji RPO go wykreślono.

24.04.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski