Izba Dyscyplinarna: Sędzia z Elbląga zawieszony, bo nie uznał decyzji Izby Dyscyplinarnej

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zdecydowała w środę o zawieszeniu w obowiązkach sędziego Sądu Rejonowego w Elblągu Macieja Rutkiewicza i odebrała mu 40 proc. wynagrodzenia. Wcześniej sędzia został na miesiąc odsunięty od orzekania przez prezes sądu. Powód tych decyzji to odmowa uznania skuteczności uchylenia immunitetu prokuratora z przez Izbę Dyscyplinarną.

15.12.2021

Trybunał w Strasburgu zajmie się ochroną osób LGBTI w Polsce

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Policja

Problem braku ochrony dla osób LGBTI przed przestępstwami z nienawiści znalazł się na wokandzie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która przedstawiła opinię przyjaciela sądu w tej sprawie, osoby LGBTI w Polsce są pozbawione skutecznej ochrony przed przestępstwami z nienawiści, co stanowi poważny problem systemowy.

15.12.2021

Wyrok brytyjskiego sądu odblokuje zaległe ekstradycje do Polski

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Na początku grudnia londyński High Court of Justice wydał orzeczenie w sprawie dwóch Polaków ściganych europejskimi nakazami aresztowania. Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że skutkiem tego wyroku będzie odblokowanie zaległych ekstradycji - do Polski może teraz trafić nawet 430 osób ściganych międzynarodowymi listami gończymi.

15.12.2021

Rząd: Najpierw zgoda na unijne fundusze, potem projekt ws. Izby Dyscyplinarnej

Wymiar sprawiedliwości Prawo europejskie

W pierwszej kolejności Komisja Europejska musi zgodzić się na prozumienie w sprawie realizacji przez Polskę Krajowego Planu Odbudowy, a potem polskie władze przedstawią projekt dotyczący likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Taki scenariusz prezentują kolejni przedstawiciele polskiego rządu, w tym premier. Nie wyjaśniają jednak, czy jest na to zgoda Komisji Europejskiej.

14.12.2021

SN: Odszkodowanie za bezprawne korzystanie z lokalu gminy przedawnia się później

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Roszczenie odszkodowawcze uzupełniające obejmujące opłaty niezależne od właściciela, dochodzone przez gminę przeciwko osobie zajmującej lokal bez tytułu prawnego za okres po ustaniu tego tytułu, nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - tą uchwałę podjął Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej. A więc roszczenia przedawniają się po 10, gdy wyrok zapadł przed 2018 r. i po 6 latach - po reformie

14.12.2021

MS broni decyzji w sprawie nagród - decydować mają prezesi i dyrektorzy sądów

Wymiar sprawiedliwości

W sądach trwa burza po wytycznych ministerstwa dotyczących tegorocznych nagród. Jednym z kryteriów ma być 100 proc. frekwencja w październiku - kiedy to wiele osób poszło na L4 w związku z protestami i Covid-19. W odpowiedzi na poselską interpelację, resort zapewnia jednak, że decyzje w indywidualnych sprawach i w zakresie wysokości przyznawanych środków zależą od dyrektorów i prezesów sądów.

13.12.2021

Radca kwestionował status neosędziów - rzecznik Radzik domaga się dyscyplinarki

Wymiar sprawiedliwości

Radca prawny w trakcie rozpoznawania przez Sąd Apelacyjny w Krakowie zażalenia miał zakwestionować status części sędziów Sądu Najwyższego, wnioskując o wyłączenie ich od rozpoznawania sprawy, bo nie są sędziami. Teraz zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych wystąpił do rzecznika dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych, by sprawdził czy nie doszło do przewinienia dyscyplinarnego.

13.12.2021

Gdzie dwóch się kłóci... tam prawa dziecka cierpią

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej znowu głośno jest o alienacji rodzicielskiej - tym razem w kontekście rezolucji Parlamentu Europejskiego. Co ważne ten zapis ma chronić kobiety i dzieci pokrzywdzone przemocą, a sięga się po niego jak po zasłonę dymną także w rozgrywkach okołorozwodowych. Tymczasem polską bolączką są nie tylko "alimenciarze", a z roku na rok coraz mocniej rodzice utrudniający kontakt z dzieckiem.

11.12.2021

Zdalne rozprawy – komplikacje to ich drugie imię

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Coraz więcej rozpraw sądowych prowadzonych jest w zdalnej lub hybrydowej formule. Problem w tym, że w choć w dużej liczbie przypadków wszystko działa jak należy, problemy techniczne też nadal zdarzają się regularnie. Sędziowie, ale też adwokaci i radcy podkreślają, że tego nie można lekceważyć. A do tego dochodzą inne nieprzewidziane sytuacje, które czynią te rozprawy niesztampowymi.

11.12.2021

Izba Dyscyplinarna: Pięć lat zawieszenia w wykonywaniu zawodu radcy prawnego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Radca prawny z chwilą zawieszenia nie traci posiadanego tytułu zawodowego, ale nie może posługiwać się nim podczas aktywności zawodowej. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego 8 grudnia, mimo nakazujących jej zawieszenie wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE, zawiesiła w prawie do wykonywania zawodu radcę prawnego na pięć lat, gdyż nie respektował on orzeczeń sądów dyscyplinarnych.

10.12.2021

Frankowicze - kłopotliwe wezwania banku do klientów z wątpliwą podstawą

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Nieruchomości

Osoby spłacające kredyty frankowe w Millennium, które procesują się z bankiem, otrzymują od niego wezwania do zwrotu kapitału i tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Pełnomocnicy frankowiczów dostrzegają w tym niekonsekwencję banku, który w procesie podnosi, że umowa kredytu powiązanego z walutą obcą jest ważna, a roszczenia kredytobiorców są niezasadne.

10.12.2021

Nowinki technologiczne nie wystarczą, ważna jest ich przydatność na rynku prawnym

Wymiar sprawiedliwości

Szybkość, efektywność, przewidywalność, zgodność ze standardami i to międzynarodowymi - to coraz częstsze oczekiwania klientów wobec prawników i działów prawnych, w kontekście nowych technologii. Co więcej, ważne jest również to, by efekty współpracy - np. umowy - były czytelne, przejrzyste i zrozumiałe, bo klient chce być świadomy, wiedzieć co i z czego wynika.

10.12.2021

Sygnalista w sądzie konieczny, ale będzie miał "pod górkę"

Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Sądy do wdrażania przepisów o sygnalistach podchodzą według zasady "jak mus, to mus". W efekcie tworzone procedury niewiele mają wspólnego z ideą tego rozwiązania. W wielu sądach sygnalista o nieprawidłowościach będzie musiał informować przełożonego i to tego, który odpowiada np. za kwestie kadrowe. Chętnych więc pewnie nie będzie. A związki już wieszczą, że mechanizm nie zadziała.

10.12.2021

W warszawskim wydziale frankowym tylko pięć pozwów banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Ponad pół roku działa już w warszawskim sądzie okręgowym specjalny wydział do spraw frankowiczów. Miesięcznie wpływa do niego od 1600 do ponad 2100 nowych spraw dotyczących umów kredytu denominowanego lub indeksowanego do walut obcych, a obecnie toczy się ich łącznie ponad 30 tysięcy. Z tego tylko pięć dotyczy pozwów banków wobec klientów o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

09.12.2021

SN: Pełnomocnik może podpisać się pod sprostowaniem prasowym

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sprostowanie materiału prasowego może być podpisane przez pełnomocnika osoby zainteresowanej jego opublikowaniem - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy. Uznał, że wymaganie osobistego, własnoręcznego podpisania takiego oświadczenia wiedzy przez osobę zainteresowaną nie służy ochronie żadnych wartości, a jedynie stwarza niepotrzebne bariery przy korzystaniu z instytucji sprostowania.

09.12.2021

Za obrazę sądu - kara, ale dopiero po uprawomocnieniu postanowienia

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chce utemperować nie tylko emocje na salach sądowych, ale też w pismach procesowych i podczas rozpraw online. Krewkim stronom i pełnomocnikom grozić będzie, jak dotąd, grzywna lub nawet 14 dni pozbawienia wolności. Jeśli jednak urażony zostanie bezpośrednio sędzia lub członek składu sędziowskiego, decyzję o karze podejmie jednoosobowo inny skład. I to nawet pod nieobecność winnego.

09.12.2021

Rada Europy pyta, jak Polska zamierza stosować konwencję praw człowieka

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W jaki sposób, w kontekście listopadowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Polska zapewni skuteczne wykonanie zobowiązań wynikających z Europejskiej konwencji praw człowieka - pyta polskiego ministra spraw zagranicznych sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejčinović Burić. Polski rząd ma czas do 7 marca na złożenie wyjaśnień w tej sprawie.

08.12.2021

Iustitia nawołuje do bojkotu wyborów do KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie wystartujemy w wyborach do Krajowej Rady Sądownictwa tak długo, jak długo będzie wybierana przez polityków. Nie jest naszym celem znaleźć się w Radzie, która zabija państwo prawa - stwierdził prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” prof. Krystian Markiewicz. I poinformował, że w przyjętym stanowisku zarząd Iustitii wzywa sędziów do dalszego bojkotu sejmowego trybu wyboru sędziów do KRS.

08.12.2021

Prokuratura przystąpiła do sprawy frankowej w TSUE ws. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, który złożył pozew przeciwko bankowi udzielającemu mu kredytu frankowego, dotyczący wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, poinformował, że Prokuratura Rejonowa w Warszawie przystąpiła do sprawy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

08.12.2021

Pije, bije, ale nie ma zarzutu? Przed rozwodem będzie mediacja

Wymiar sprawiedliwości

Rozwody osób wychowujących małoletnie dzieci ma poprzedzać postępowanie informacyjne i - jeśli wyrażą zgodę - mediacja. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje by z tego obowiązku wyłączyć przypadki, w których jeden z małżonków jest prawomocnie skazany lub ma zarzuty dotyczące przemocy domowej. Jednak wyłączenie nie obejmie spraw, w których np. stosowano natychmiastową izolację przemocowca, czy niebieską kartę.

08.12.2021