Od początku ubiegłego roku do tego urzędu w Opolu trafiają mandaty karne, którymi wcześniej zajmowało się 16 urzędów wojewódzkich. "Jako jedyny urząd skarbowy przyjmujemy mandaty wystawione w całym kraju, za wyjątkiem tych nałożonych przez samorządy i Inspekcję Transportu Drogowego. Liczba spraw ciągle rośnie. W ciągu roku było to pięć milionów spraw. Zajmuje się nimi 80 pracowników, ale ze względów na ten wzrost i kwestie lokalowe, zapadła decyzja o utworzeniu filii" - powiedziała naczelnik Reclik.

Jako miejsce utworzenia filii opolskiej "jedynki" wybrano Nysę - m.in. ze względu na panujące w tej miejscowości bezrobocie. W ostatnich dniach ubiegłego roku przekazano na rzecz skarbu państwa budynek po byłym starostwie powiatowym, gdzie od dzisiaj pracę zaczęło kilkadziesiąt osób - zarówno doświadczonych pracowników z Opola, jak i osób z naboru. Do końca stycznia obsada jednostki powinna wzrosnąć do około 50 etatów. Dalszy ich wzrost jest zależny od środków, jakie na ten cel przeznaczy kierownictwo resortu.

Zainteresowanie pracą w Nysie jest olbrzymie. Podania złożyło już blisko 1200 osób, dla których oferowane zarobki (minimum 2,8 tys. złotych) i możliwość stabilnej pracy są wyjątkowo atrakcyjne na trudnym rynku pracy. Władze gminy Nysa mają nadzieję, że docelowo zatrudnienie w tzw. "centrum mandatowym" znajdzie 150 osób.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu na mocy rozporządzenia przejął od wojewodów od stycznia 2016 roku zadania związane z poborem grzywien nałożonych w formie mandatu karnego. Wyznaczenie jednego urzędu skarbowego w kraju miało na celu przyspieszenie kontaktu z ukaranymi, zmniejszenie kosztów obsługi i poprawienie ściągalności należności dla budżetu. Zgodnie z rozporządzeniem, do zadań I US w Opolu należą m.in. prowadzenie czynności wyjaśniających w zakresie danych rejestracyjnych, płatności oraz czynności poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego. (PAP)