Adwokat dla Prokuratora Krajowego określeniem obraźliwym? NRA reaguje

Prawnicy

Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski podczas wystąpienia w Sejmie apelował by posłowie go "nie obrażali, nazywając adwokatem". Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło właśnie uchwałę, w której uznało tę wypowiedź za przejaw języka arogancji, lekceważenia, dzielenia i obrażania innych ludzi, w tym wykonywujących zawód zaufania publicznego.

25.06.2021

Samorządy zawodów zaufania publicznego chcą ściśle współpracować

Prawnicy

Samorządy zawodów zaufania publicznego właśnie podpisały porozumienie, którego celem jest współdziałanie w relacjach z władzą publiczną i opinią społeczną w sprawach istotnych dla nich i obywateli. Co ważne, we wspólnych kwestiach mają mówić jednym, uzgodnionym i oficjalnym głosem. Pierwszy temat to podatkowa część Polskiego Ładu.

24.06.2021

Izba Dyscyplinarna SN dopuszcza powołanie rzeczników dyscyplinarnych na świadków

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zdaniem Izby Dyscyplinarnej brak rzetelnego opisu deliktu popełnionego przez radcę prawnego pozwala na wydanie orzeczenia uniewinniającego. Izba uchyliła zatem karę nagany wymierzoną radcy prawnemu, który miał naruszyć godność zawodu i powołać na świadków w procesie cywilnym kolegów ze swojej korporacji. Zdaniem ID powołanie tych świadków było uzasadnione.

24.06.2021

SN: Wyrok w sprawie dyscyplinarnej może być na formularzu, ale musi być jasny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Korzystanie przez sąd dyscyplinarny radców prawnych z gotowego formularza nie jest naganny - orzekła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Jednak podkreśliła, że uzasadnienie orzeczenia odpowiadać powinno ustawowym wymogom. Musi z niego wynikać jasno, które z podniesionych zarzutów okazały się zasadne lub niezasadne.

24.06.2021

Izba Dyscyplinarna SN: Adwokat nie wykonywała wyroków sądowych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Karę finansową otrzymała adwokat, która wzięła pieniądze od kupujących lokal, lecz go nie udostępniła. Nie wykonywała kolejnych trzech orzeczeń sądowych, które nakazywały jej opróżnienie mieszkania, aż wreszcie musiał interweniować komornik. Izba Dyscyplinarna zgodziła się sądami korporacyjnymi, że zachowanie adwokat było wysoce nieetyczne.

23.06.2021

NSA: System losowania sędziów musi być jawny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Algorytm Systemu Losowego Przydziału Spraw nie stanowi jedynie informacji technicznej, ale jest wyrazem procedury ściśle związanej z bezpośrednią sytuacją obywateli, których sprawy są rozpoznawane - uznał Naczelny Sąd Administracyjny i uchylił wyrok sądu I instancji w sprawie bezczynności Ministra Sprawiedliwości, który twierdził, że mamy do czynienia tylko z danymi technicznymi.

23.06.2021

Rosati: Klienci chcą więcej za mniej, więc prawnik musi polubić nowe technologie

Prawnicy LegalTech

Raport Wolters Kluwer 2021 Future Ready Lawyer potwierdza obserwowane od dawna oczekiwania klientów, które można określić jako „więcej za mniej”, przy zachowaniu wysokiej jakości pomocy prawnej i partnerskim podejściu do klienta. Kierunek ten wymaga połączenia pracy prawnika z efektywnym wykorzystaniem nowych technologii - uważa Przemysław Rosati,

22.06.2021

Program wyszukujący ryzyka w umowach zwycięzcą Legal Hackathon 2021

Prawnicy Nowe technologie LegalTech

Po trzech dniach kreatywnej pracy jury wybrało zwycięskie projekty Legal Hackathon 2021. Wygrał IP Risk, czyli program do wychwytywania ryzyk w umowach. Drugie miejsce zajęła Powiadomka – aplikacja, która nie pozwoli przeoczyć żadnego pisma z sądu. Trzecie miejsce przypadło Mayonnaise - programowi, który ma uchronić startupy przed prawną katastrofą.

20.06.2021

Trwa Legal Hackathon 2021 – maraton prawniczego programowania

Prawnicy Nowe technologie LegalTech

W piątek 18 czerwca wystartował już po raz czwarty Legal Hackathon 2021, czyli maraton prawniczego programowania organizowany przez Wolters Kluwer Polska. Ponad stu uczestników przez trzy dni wmyślało nowoczesne aplikacje pomocne w pracy kancelarii. W niedzielę swoje projekty zaprezentowali jury, które wyłoni zwycięzców. Projekty, które zostały wyróżnione w poprzednich edycjach, można już kupić w LEX Hub.

20.06.2021

Pandemia pokazała wagę mediacji, potrzebny jej dalszy rozwój

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rozwój mediacji wymaga współpracy różnych środowisk i to na różnych płaszczyznach, a czas jest na to dobry bo pandemia i wynikające z niej obostrzenia, pokazały korzyści jakie z niej płyną - podkreślają uczestnicy II Międzynarodowej Konferencji Mediacja w Praktyce Mediatora i Pełnomocnika. W ich ocenie potrzeba i zmian w podejściu do mediacji, i edukacji także na poziomie szkół.

18.06.2021

SN: Reforma nie dała szans przenoszonym prokuratorom

Prawnicy Prokuratura Prawo pracy

Skarb państwa ani też Prokurator Generalny nie może być pozwany przez prokuratorów, którzy utracili stanowiska w Prokuraturze Generalnej w wyniku wprowadzenia systemowej reformy w 2016 roku. Pracodawcą ich stał się bowiem Prokurator Krajowy. Jednak przepisy wprowadzające ustawę pominęły możliwość odwołania od decyzji. Dlatego Sąd Najwyższy nakazuje stosowanie Kodeksu pracy.

18.06.2021

Rzecznik TSUE: Adwokacki sąd dyscyplinarny musi sprawę rozpoznać, nawet jeśli "kasacja" trafi do Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy

Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie nie może sam powstrzymać się od rozpoznania toczącej się przed nim sprawy w celu zapobieżenia ewentualnej późniejszej skardze kasacyjnej do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. I to nawet jeśli „kolejny szczebel” w hierarchii sądowej nie spełnia już standardu dotyczącego skutecznego środka prawnego przed sądem

17.06.2021

ZUS płaci kancelariom, bo brakuje mu prawników - specjalistów

Prawnicy Finanse publiczne Administracja publiczna Prawo pracy

ZUS zatrudnia radców, a mimo to korzysta z zewnętrznych prawników. Sama Centrala ma podpisane umowy na obsługę prawną z 12 kancelariami. Koszt ich usług w latach 2015-2020 sięgnął prawie 11 mln zł, a zatrudnienie prawników w Centrali i w wydziałach obsługi prawnej 43 oddziałów w kraju – kolejne 293,5 mln zł. To powszechna praktyka w organach administracji

17.06.2021

NSA: Zatarcie skazania wpływa na ocenę nieskazitelnego charakteru adwokata

Prawnicy

Jednorazowe zdarzenie naruszające porządek prawny może rzutować w sposób kluczowy i przesądzający na ocenę nieskazitelności charakteru i rękojmi przyszłego adwokata - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Jednak podkreślił, że nawet w takich sytuacjach minister sprawiedliwości nie jest zwolniony z obowiązku wszechstronnej analizy całokształtu okoliczności, a zwłaszcza fakt zatarcia skazania.

16.06.2021

Taborowski: Ignorowanie wyroków międzynarodowych trybunałów to ślepa uliczka

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Słyszymy właśnie buńczuczne zapowiedzi niewykonania kolejnych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości UE. Takich wyroków, szczególnie dotyczących polskich sądów, będzie wkrótce więcej, a ich ignorowanie prowadzić będzie do chaosu prawnego i podważania naszej przynależności do struktur międzynarodowych - mówi dr hab. Maciej Taborowski,

16.06.2021

Technologia i specjalizacja lekarstwem na covidowy kryzys na rynku prawnym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Aż 40 proc. prawników przyznaje, że pandemia wpłynęła na ich biznes, a 61 proc. kancelarii i działów prawnych firm dokonało w ciągu ostatniego roku cięć kosztów. Szanse na utrzymanie się na rynku respondenci widzą m.in. w nowych technologiach, aż 80 proc. z nich uważa, że koronawirus zwiększył zapotrzebowanie na takie rozwiązania - wynika z kolejnego raportu Wolters Kluwer 2021 Future Ready Lawyer.

15.06.2021

TK: Rozprawa w sprawie stosowania orzeczeń TSUE odwołana

Prawnicy

Trybunał Konstytucyjny odwołał zaplanowaną na wtorek rozprawę w sprawie stosowania środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To już kolejne odwołanie terminu rozpatrzenia tej sprawy. Wcześniej było to planowane na 13 maja. TK ma rozpatrzyć wniosek Małgorzaty Bednarek z Izby Dyscyplinarnej SN, związany z postanowieniem TSUE o zawieszeniu tej Izby.

14.06.2021

Przepis na ciastka z konopi? Prokurator zdecyduje o usunięciu z sieci

Prawo karne Prawnicy Policja

22 czerwca wejdą w życie zmiany w kodeksie postępowania karnego rozszerzające na podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną oraz dostawców usług cyfrowych obowiązek niezwłocznego zabezpieczenia danych na żądanie sądu lub prokuratora. Co więcej, jeśli będzie się z tym wiązało przestępstwo - np. sprzedaż lub produkcja substancji psychotropowych - organy będą mogły nakazać usunięcie tych treści.

14.06.2021

Na rynku coraz trudniej - adwokaci i radcy częściej "podwykonawcami" firm prawnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Adwokatura chce wrócić do tematu profesjonalizacji rynku. Rozmawia z parlamentarzystami o projekcie, zgodnie z którym te usługi mogliby świadczyć jedynie adwokaci, radcowie czy prawnicy zagraniczni. Tymczasem coraz więcej adwokatów zaczyna współpracować z firmami prawnymi, by utrzymać się na rynku. Według wielu prawników to zmiany, których nie da się już powstrzymać.

14.06.2021

Organizacje będą obserwować wybór sędziego ETPC

Prawnicy Prawo unijne

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało na pytania Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o to, jakie kroki zamierza podjąć po odrzuceniu polskiej listy kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Z zapowiedzi resortu wynika, że organizacje pozarządowe uzyskają możliwość obserwacji rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.

12.06.2021