Izba Dyscyplinarna pyta 7 sędziów, czy może orzekać w obecnym składzie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trzech sędziów nowej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego 2 kwietnia br. skierowało pytanie do rozszerzonego składu siedmiu sędziów tej Izby, czy może orzekać w tym składzie. Dlatego we wtorek trzy rozprawy dyscyplinarne zostały odroczone bez podania kolejnego terminu ich rozpatrzenia.

02.04.2019

Nie będzie dymisji prezes stołecznego Sądu Okręgowego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nie widzimy podstaw od jej odwołania, mamy do niej pełne zaufanie - tak Ministerstwo Sprawiedliwości uzasadniło odmowę przyjęcia rezygnacji ze stanowiska prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Joanny Bitner. Kierownictwo resortu podkreśliło, że wysoko ocenia pracę szefowej sądu.

02.04.2019

TSUE nie wyłączy prezesa z orzekania o pytaniach polskiego SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił wniosek przedstawiciela Prokuratury Krajowej o wyłączenie prezesa tego Trybunału z rozpoznawania sprawy pytań prejudycjalnych zadanych przez Sąd Najwyższy. Decyzję podjął Trybunał pod przewodnictwem wiceprezes.

02.04.2019

Prof. Ereciński: Nie ma odpowiedzialności dyscyplinarnej za wyrok

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sądy odwoławcze i nadzwyczajne środki prawne, a nie postępowania dyscyplinarne są od oceny wydawanych przez sędziów orzeczeń - uważa prof. Tadeusz Ereciński, były prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Cywilną. I dodaje, że nadużywanie tej procedury wywoła wśród sędziów "efekt mrożący".

02.04.2019

RPO: Status sędziów niejasny - wstrzymać rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ponieważ skład 7 sędziów Sądu Najwyższego ma odpowiedzieć na pytanie prawne o poprawność powołania nowych sędziów SN przez Prezydenta RP, Izba Kontroli Nadzwyczajnej powinna do tego czasu odroczyć badanie skarg nadzwyczajnych - apeluje rzecznik praw obywatelskich, który jest jednym z dwóch organów kierujących do SN takie sprawy.

01.04.2019

SN: Urlop dla poratowania zdrowia dla sędziego, o ile leczenie koliduje z orzekaniem

Prawnicy Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Przyznanie sędziemu urlopu dla poratowania zdrowia jest uzależnione od tego, czy z zaświadczeń lekarskich wynika, że zalecane leczenie wymaga powstrzymania się od pełnienia służby. Decyzję w sprawie wydaje minister sprawiedliwości, ale nie ma ona uznaniowego charakteru - orzekł Sąd Najwyższy.

01.04.2019

Piebiak: Brak delegacji sędziów uderzałby w wyższe instancje

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Delegacje osłabiają sądy rejonowe ale umożliwiają też uzupełnianie braków w sądach okręgowych i apelacyjnych - mówi serwisowi Prawo.pl wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Klucz do rozwiązania problemu widzi on w likwidacji sądów apelacyjnych i wprowadzeniu jednolitego stanowiska sędziowskiego.

01.04.2019

SN: KRS jeszcze raz ma wskazać kandydatów na sędziów w Łodzi i Mławie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego uchyliła w piątek uchwały Krajowej Rady Sądownictwa zawierające rekomendacje na stanowiska sędziowskie w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi i Sądzie Rejonowym w Mławie. Procedura powołania sędziów musi być przeprowadzona od nowa.

29.03.2019

Sędzia i prokurator nie mogą być karani za oceny, a nawet za głupotę

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przewinienie dyscyplinarne sędziego lub prokuratora może dotyczyć tylko wykładni i stosowania przepisów procesowych, niewiążących się bezpośrednio z samym orzekaniem - wynika z orzecznictwa sądów dyscyplinarnych. Rażącym i oczywistym naruszeniem przepisów prawa nie może być interpretacja przepisów przez sędziego - dodają prawnicy.

29.03.2019

Sędziowie SN pytają, czy mogą orzekać z sędzią wskazanym przez nową KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Dwaj sędziowie z trzyosobowego składu Sądu Najwyższego rozpatrującego zażalenie na decyzję o odmowie przyjęcia wniosku o wznowienie jednego z postępowań karnych, wystąpili do szerszego składu Izby Karnej z pytanie, czy mogą procedować z udziałem sędziego powołanego przez prezydenta spośród kandydatów wyłonionych przez Krajową Radę Sądownictwa, której sędziowskich członków wybrał Sejm.

28.03.2019

Pomoc prawna tylko z uprawnieniami - adwokaci kończą konsultacje projektu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Analizowanych jest obecnie ponad 40 opinii adwokatów, które w czasie wewnętrznych konsultacji wpłynęły do Naczelnej Rady Adwokackiej. Nie wiadomo jeszcze jaki kształt miałaby mieć ustawa o świadczeniu usług prawniczych, ale autorzy rozważają - jak ustaliło Prawo.pl - pójście w kierunku zapisów o działalności regulowanej zawartych w Prawie przedsiębiorców.

28.03.2019

SN: Kancelaria nie rozliczyła się z pozwu grupowego w sprawie Amber Gold

Prawo karne Prawnicy

Niewywiązywanie się radcy prawnego z obowiązku rozliczenia z klientami można porównać do przestępstwa dezercji. Stan bezprawności ustaje po spełnieniu obowiązku - stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej. I oddalił kasację w sprawie kary wymierzonej znanemu radcy prawnemu.

27.03.2019

Prezes stołecznego SO rezygnuje ze stanowiska 

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie Joanna Bitner złożyła rezygnację ze stanowiska. Decyzję podjęła po zebraniu sędziów tego sądu, które negatywnie oceniło pracę sądu za ubiegły rok. Prezesem była od września 2017 roku.

26.03.2019

Pierwsza skarga nadzwyczajna w SN rozpatrywana już dzisiaj

Prawnicy

Dzisiaj Sąd Najwyższy na posiedzeniu jawnym zajmie się na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich pierwszą skargą nadzwyczajną od prawomocnego wyroku sprzed lat. Sprawa dotyczy dwóch sprzecznych orzeczeń spadkowych. Chodzi o rodzinę rolników.

26.03.2019

Tajemnica radcowska coraz bardziej zagrożona

Prawnicy

W ostatnim okresie coraz częściej spotykamy się z przyjmowaniem regulacji, które naruszają tajemnicę radcowską. Przykładem są przepisy w sprawie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania schematów podatkowych - tak wynika z analizy przeprowadzonej przez Ośrodek Badań Studiów i Legislacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

24.03.2019

Nowi prezesi apelacji w Białymstoku, Gdańsku i Wrocławiu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Krzysztof Adamiak jest nowym prezesem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, Artur Lesiak w Gdańsku, a Jacek Saramaga we Wrocławiu. Tylko ten pierwszy z powołanych 21 marca br. przez ministra sprawiedliwości jest sędzią sądu apelacyjnego, pozostali awansowali na te stanowiska z sądów okręgowych.

24.03.2019