– Adwokaci są dla nas jedną z najważniejszych grup klientów. Dostarczamy im zarówno najwyższej jakości komentarze i inne książki prawnicze, jak i przede wszystkim bazę wiedzy, jaką jest system informacji prawnej LEX. I jest to baza całkowicie elektroniczna, a dzięki temu z tej cyfrowej bazy można przeskoczyć w kierunku LegalTechu. Czyli dostarczyć adwokatom i innym zawodom prawniczym narzędzi, przy pomocy których będą lepiej wykonywać swoją pracę i być bliżej klientów. A dzięki umowie zawartej z NRA i my będziemy bliżej użytkowników, adwokaci zyskają zaś pewność, że nasze rozwiązania rzeczywiście odpowiadają na ich potrzeby – mówi Prawo.pl Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska (na zdjęciu z lewej).

 

Promocja technologii i innowacji, badanie trendów, książki i publikacje

Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej (na zdjęciu z prawej), także wskazuje na wielorakie korzyści kolejnego etapu partnerstwa. – Podpisana właśnie umowa otwiera nam pełną współpracę, chciałoby się powiedzieć bez ograniczeń, i na to liczę. Bardzo się z niej cieszę. To są ważne momenty w naszym samorządzie. Mamy wiarygodnego, rozpoznawalnego partnera, który świetnie porusza się w środowisku prawniczym. Można więc powiedzieć, że nie ma lepszej synergii niż Adwokatura i Wolters Kluwer. Wierzę, że przyniesie nam to obustronne korzyści. Wolters rozwija się świetnie, chciałbym, żeby Adwokatura była przez niego wspierana. Z kolei Wolters będzie mógł liczyć na współpracę ze strony Adwokatury i nie mam wątpliwości, że razem możemy osiągnąć bardzo dużo – mówi prezes NRA.

Ramowe porozumienie o intensyfikacji współpracy prezesi obu organizacji podpisali 13 grudnia 2021 r. Na jego mocy Wolters Kluwer i Naczelna Rada Adwokacka podejmą wspólne działania w czterech obszarach: projektowym, badawczo-rozwojowym, produktowym oraz wydawniczym i medialnym.

Czytaj: Nowinki technologiczne nie wystarczą, ważna jest ich przydatność na rynku prawnym>>

W pierwszym obszarze organizacje położą nacisk na promowanie technologii i innowacji, z uwzględnieniem LegalTech (m.in. zainicjowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu adwokatów”). W kolejnej dziedzinie istotne będzie badanie trendów, potrzeb i otoczenia biznesowego, w jakim funkcjonuje adwokatura. Istotą obszaru produktowego będzie m.in. konsultowanie przez adwokatów i aplikantów adwokackich nowopowstających rozwiązań Wolters Kluwer. Z kolei w obszarze wydawniczym i medialnym głównym celem będzie zachęcenie adwokatów do publikowania w Wolters Kluwer, zarówno na łamach książek, czasopism lub e-booków, jak i w serwisie Prawo.pl

Wspólne inicjatywy - szkolenia, Legal Hackathon i Rising Stars

Podpisanie porozumienia z Naczelną Radą Adwokacką to kolejny krok Wolters Kluwer we współpracy ze środowiskiem prawniczym.

Od kilku lat owocnie współdziałamy z Krajową Izbą Radców Prawnych. Warto dodać, że przedstawiciele wszystkich samorządów, w tym także adwokackiego, notarialnego i komorniczego, wspierali nas swoim doświadczeniem m.in. podczas Legal Hackathonu 2021, czyli maratonu prawniczego programowania. Angażowali się także w niedawny finał konkursu Rising Stars, za co serdecznie im dziękuję – podsumowuje Włodzimierz Albin.

Andrzej Zwara, członek Prezydium NRA, prezes NRA w latach 2010-2016 wskazuje również na rosnące znaczenie szkoleń i dla aplikantów, i zawodowych.

– Szkolenia są istotne, bo to tak naprawdę jest jedyny sposób, żeby wiedzę na temat technologii i jej użyteczności rozpropagować wśród kolegów i koleżanek adwokatów. Te szkolenia powinny zaczynać się już na etapie aplikacji, ta wiedza jest potrzebna nie tylko dojrzałym adwokatom i adwokatkom do wykonywania zawodu. Nowe technologie dają szansę na zwiększenie konkurencyjności szczególnie małym kancelariom. Nowe technologie nie wymagają nadmiernych nakładów finansowych ale wymagają umiejętności posługiwania się nimi. NRA powinna być prekursorem i propagować technologię wśród adwokatów – podsumowuje Andrzej Zwara.

Współpraca Wolters Kluwer z NRA