W poniedziałek 20 grudnia br. Izba Dyscyplinarna działająca w I instancji przesłuchała trzech z dziewięciu powołanych świadków. Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na 13 stycznia 2022 r. Sędzią sprawozdawcą jest Adam Tomczyński. W składzie zasiadają ponadto sędzia Jarosław Sobutka i ławnik Józef Kowalski.

Czytaj: Izba Dyscyplinarna SN nie wstrzymuje orzekania, mimo milionowych kar>>

Prokurator Annie K. Izba Dyscyplinarna SN 20 września 2020 r. odebrała immunitet, po czym wielokrotnie przedłużała zawieszenie w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Narażenie wizerunku prokuratury

W uzasadnieniu postanowienia o uchyleniu immunitetu sędzia Tomasz Przesławski odniósł się do pojęcia interesu publicznego. I stwierdził, że zachowanie prokurator Anny K. z punktu widzenia interesu wymiaru sprawiedliwości – jego rzetelności, bezstronności, a także prawidłowości funkcjonowania powszechnych jednostek prokuratury i prowadzenia postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami prawa naruszało ten interes.

Sąd Najwyższy nabrał przekonania, że przyjazd prokurator Anny K. do Komisariatu Policji w C., rozmowa z Komendantem, ustalenia z funkcjonariuszem, co do treści zarzutów, które powinny zostać postawione synowi jej koleżanki z pokoju w jednostce organizacyjnej prokuratury, w której pełniła służbę, naraziło na szwank wizerunek prokuratury i dobro wymiaru sprawiedliwości.

Prawdopodobieństwo popełnienia czynu karalnego

Zgodnie z art. 135 § 5 zd. 1 ustawy z 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze sąd dyscyplinarny wydaje uchwałę zezwalającą na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej, jeżeli zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego przestępstwa - stwierdza Izba.

Rozpoznając sprawę o uchylenie immunitetu prokuratorskiego sąd ogranicza się jedynie do oceny tego, czy na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, w jego ocenie, zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Nie jest to pewność, lecz jedynie swego rodzaju uprawdopodobnienie, które może zostać obalone w postępowaniu karnym.

Sygnatura akt I DSK 16/21