Sąd Najwyższy rozpozna w środę w drugiej instancji na posiedzeniu bez udziału stron – prokuratora Krzysztofa L. z Poznania.

Mniejsze wynagrodzenie prokuratorów

Sąd Najwyższy stanie przed wyzwaniem: czy przedłużyć prokuratorowi stan zawieszenia w czynnościach z powodu podejrzenia o zniesławienie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Obwiniony powiesił w swoim gabinecie  fotomontaż "Ein volk ein PiS" art. 212 kk i art. 216 kk).

Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym uwzględnił wniosek rzecznika dyscyplinarnego i przedłużył zawieszenie do 27 stycznia 2022 r., rozpoznawane jest odwołanie zainteresowanego – sygn. akt II DO 46/21. I tego samego dnia Izba ma rozważyć zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prokuratora L. na wniosek osoby prywatnej dotyczący manipulacji dokumentami.

Czytaj:  Izba Dyscyplinarna: Nie jest niewinny radca, który przyjął nieobecność na rozprawie za taktykę>>
 

Izba Dyscyplinarna rozpoznać też miała zażalenie i wznowienie postępowania w sprawie prokuratora Krzysztofa .L. SN 26 marca 2019 r. utrzymał odmowę uchylenia immunitetu, następnie wniosek o wznowienie postępowania. Sprawa jednak spadła z wokandy.

K. L. był obwiniony o to, że usunął z akt sprawy trzy protokoły przesłuchania l z rozpytania świadków przed przekazaniem akt tej sprawy do Sądu Rejonowego w P. celem rozpoznania zażalenia, czym działał na jego szkodę, tj. o przestępstwo określone w art. 231 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

Czytaj w LEX: Signerski Remigiusz, Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratora >

W środę również w drugiej instancji Izba rozważy, czy obniżyć wynagrodzenie na czas zawieszenia prokuratora Macieja W. ze Świdnicy w związku z postępowaniem dotyczącym nieobyczajnego wybryku. Polegał on na spacerowaniu nago po Świdnicy.

Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym obniżył już wynagrodzenie o 30 proc., w odwołaniu prokurator regionalny wnosi o zmianę wysokości obniżenia wynagrodzenia do 50 proc. – sygn. akt II DO 60/21;

Z kolei prokurator Daniel D. ze Szczecina obwiniony o zaniedbania w prowadzonych sprawach wnosi o zmianę wysokości obniżenia wynagrodzenia do 20 proc. Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym zdecydował o obniżeniu wynagrodzenie o 50 proc.  W czasie między orzeczeniami Sąd Najwyższy już prawomocnie uchylił prokuratorowi immunitet.

Czytaj w LEX: Warecka Katarzyna, Dyscyplinarka dla prokuratora z naruszeniem Konwencji. Omówienie wyroku ETPC z dnia 9 marca 2021 r., 76521/12 (Eminağaoğlu) >

Dyscyplinarki radców prawnych

W środę także w postępowaniu kasacyjnym rozpoznana będzie sprawa radcy prawnego - Wojciecha B z Nakła nad Notecią , który usłyszał zarzut wykonywania czynności zawodowych pomimo zawieszenia. Wyższy Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych utrzymał karę zawieszenia na 5 lat.

Drugą kasacją radcowską  miała być sprawa – radcy prawnego Tomasza M. z Warszawy. Zarzut dotyczył nieuczestniczenia w obowiązkowych szkoleniach. Rozprawa nie odbędzie się jednak we wskazanym terminie - poinformował Piotr Falkowski, rzecznik prasowy Izby dyscyplinarnej.

Czytaj w LEX:  Palak Tomasz, Zawodowy pełnomocnik w social media - aspekty praktyczne >

Przypominamy, że działalność Izby Dyscyplinarnej kosztuje polskich podatników 1 mln euro dziennie.   To reakcja na niewykonanie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości z 15 lipca br.. Trybunał nakazał wtedy Polsce m.in. powstrzymać Izbę Dyscyplinarną od orzekania w sprawach sędziów, w tym odbierania im immunitetów. Kara naliczana jest od 3 listopada.

Czytaj: TSUE: Milion euro kary dziennie za niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej>>