SN: Prokurator IPN uniewinniony, bo korzysta z wolności słowa

Prawo karne Prawnicy

Prokurator ma prawo do wyrażania krytycznych poglądów i nie stanowi to uchybienia godności urzędu. Zwłaszcza, gdy jego opinie są publikowane na zamkniętym forum internetowym - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej z udziałem ławnika.

22.03.2019

Problem VAT na usługi komornicze ciągle nierozwiązany

Prawnicy VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał właśnie interpretację indywidualną, z której wynika, że komornicy po 1 stycznia 2019 roku nie są podatnikami VAT. Jednak ustalone wcześniej opłaty egzekucyjne - trzeba opodatkować. Zdaniem ekspertów, to kuriozalne. Tymczasem Ministerstwo Finansów milczy.

22.03.2019

Rzecznik dyscyplinarny zajmie się sędziami od postanowienia w sprawie Żurka

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf zwróciła się w czwartek do rzecznika dyscyplinarnego Sądu Najwyższego o rozważenie, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów SN Aleksandra Stępkowskiego i Joanny Lemańskiej, w związku z wydaniem postanowienia dotyczącego odrzucenia odwołania sędziego Waldemara Żurka od decyzji KRS.

21.03.2019

Rzecznik dyscyplinarny: Krytyka naszych działań legitymizuje patologię

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Próby kwestionowania legalności oraz trafności merytorycznej działań rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych to wsparcie dla nagannych postaw wśród sędziów - twierdzi Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych. I upomina, rzecznika praw obywatelskich w tej sprawie.

20.03.2019

Debata o sile prawa: Nie nabierać się na "szwindel etykiety"

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Nigdzie na świecie sędziowie nie doprowadzili do przewrotu, ale zdarzało się, że większość demokratyczna zamach stanu przeprowadziła - zauważyli uczestnicy debaty na temat rządów prawa. Trzeba zwracać uwagę na język rządzących. Władza stosuje dość często legalne wyjaśnienia dla osiągnięcia skutku niezgodnego z prawem, czyli "szwindel etykietę" - podkreślali prawnicy.

19.03.2019

Sędzia Markiewicz: Jeden urząd sędziego to dobry pomysł, ale obecnie niebezpieczny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zniesienie podziału sędziów na rejonowych, okręgowych i apelacyjnych ma uzasadnienie, ale wdrożenie tej zmiany jest ryzykowne i może być wykorzystane do czystek kadrowych w sądach - twierdzi sędzia Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

18.03.2019

Sędzia Stępkowski: W sprawie sędziego Żurka była próba opóźniania rozpatrzenia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych był ewidentnym posunięciem obliczonym na niedopuszczanie lub opóźnienie rozpatrzenia odwołania sędziego Waldemara Żurka od uchwały KRS dotyczącej jego przeniesienia do innego wydziału sądu - mówi Prawo.pl sędzia Aleksander Stępkowski, który je rozpatrywał i odrzucił.

18.03.2019

Luka w przepisie chroniącym sędziów na uczelniach

Prawnicy Szkolnictwo wyższe

Pracując nad Ustawą 2.0, Senat wprowadził kontrowersyjną poprawkę - przepis chroniący sędziów przed zwolnieniem z pracy na uczelni. Co ciekawe, krytykowany przez ekspertów zapis może być skonstruowany niezgodnie z intencjami senatorów. Według prof. Huberta Izdebskiego nie chroni on osób, które objęły stanowisko sędziego przed 1 października 2018 r.

18.03.2019

SN: Wilk uniewinniony, Czerwony Kapturek też narozrabiała

Prawo karne Prawnicy

Rozprawa odwoławcza w sprawie Czerwony Kapturek i Babcia contra Wilk zakończyła się uniewinnieniem oskarżonego. Jak wykazali biegli wilk nie może połknąć całego człowieka. Kapturek i Babcia niewiele pamiętając, nieco przekręciły fakty - stwierdził prowadzący sprawę w Sądzie Najwyższym sędzia Włodzimierz Brazewicz.

15.03.2019

Eksperci Wolters Kluwer doradzą w Dniu Edukacji Prawnej

Prawnicy

Dzień Edukacji Prawnej mobilizuje wiele środowisk do działań w celu podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa polskiego, szczególnie dzieci i młodzieży. Są wśród nich przede wszystkim sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, przedstawiciele wyższych uczelni, także wydawcy i dziennikarze - mówi Elżbieta Piotrowska-Albin

15.03.2019

Sędzia Kożuchowska-Warywoda: Edukacja ważna - przestępstwa często wynikiem niewiedzy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Edukacja prawna społeczeństwa ma istotne znaczenie, bo to nie tylko uświadamianie kiedy łamiemy prawo ale też wskazywanie, że czasami nie warto "spieszyć" się do sądu. Rozwiązaniem sporu może być też mediacja - mówi w Dniu Edukacji Prawnej prezes Fundacji Edukacji Prawnej Iustitii sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda.

15.03.2019

SN: Sędzia z wydziału karnego, który sam kradnie, nie może wykonywać zawodu

Prawo karne Prawnicy

Sędzia Sądu Apelacyjnego z wydziału karnego, który przywłaszczył sprzęt elektroniczny z supermarketu, otrzymał najsurowszą karę - usunięcia z zawodu. W wydanym w czwartek orzeczeniu Sąd Najwyższy stwierdził, że doszło w tym przypadku do rażącego złamania prawa i zasad etyki zawodu.

14.03.2019

TK wyrok o zgodności przepisów o KRS z konstytucją wyda po orzeczeniu TSUE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Na 25 marca Trybunał Konstytucyjny przesunął ogłoszenie wyroku w sprawie zgodności z konstytucją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, w tym przepisów dotyczących sposobu wybierania sędziów w skład Rady oraz odwoływania się od uchwał Rady zwierających wnioski o powołanie sędziów. We wtorek 19 marca przepisy te ma ocenić Trybunał Sprawiedliwości UE.

14.03.2019

Sędzia Marciniak: Niejawne posiedzenia sposobem na szybkie załatwianie spraw w NSA

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Naczelny Sąd Administracyjny oddala rocznie około 70 proc. skarg kasacyjnych. Na posiedzeniach niejawnych rozpatrywanych jest 35 proc. skarg kasacyjnych. Czeka się wtedy na rozstrzygnięcie od 3 do 6 miesięcy, a nie dwa lata - mówi sędzia NSA Sylwester Marciniak, przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej NSA..

14.03.2019

SN: Rzecznik dyscyplinarny musi uszanować godność obwinionego

Prawo karne Prawnicy

W sprawie o naruszenie godności zawodu radcy prawnego Sąd Najwyższy stwierdził przewlekłość oraz nieskuteczność organów dyscyplinarnych i umorzył postępowanie. Ale przy okazji skrytykował niewłaściwe traktowanie obwinionej przez samorządowego rzecznika dyscyplinarnego.

13.03.2019

Egzamin komorniczy z egzekucji środków pieniężnych

Prawo cywilne Prawnicy

Zakończyły się egzaminy komornicze. Według nieoficjalnych danych, do egzaminu przystąpiło 150 zdających, a zatem 99 procent spośród 152 osób, które zostały dopuszczone. Oficjalne dane ze sprawdzianu będą znane na początku kwietnia.

11.03.2019

Rzecznik dyscyplinarny sprawdzi opóźnienia szefa KRS w sporządzaniu uzasadnień

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Podjęte zostały czynności wyjaśniające w sprawie możliwych nieusprawiedliwionych opóźnień w sporządzenia uzasadnień wyroków przez sędziego Leszka Mazura (fot.), przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa - poinformował w poniedziałek rzecznik dyscyplinarny sędziów Piotr Schab.

11.03.2019
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski