Termin egzaminów adwokackiego i radcowskiego, wyznaczony był pierwotnie na 24-27 marca 2020 r. - czyli na początku epidemii koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Sprawiedliwości, po apelach samorządów, zdecydowało na jego przesunięcie. 

Teraz ujawniło planowany termin - koniec czerwca. - Proponowany termin zależy także od dostępności sal, spełniających wymogi prawidłowego przeprowadzenia egzaminów, w tym zachowania odpowiednich warunków sanitarnych, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektowa Sanitarnego, które Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymało 8 maja br. - poinformowało Prawo.pl. 

RPO wystąpił w tej sprawie do ministra Zbigniewa Ziobro.

Czytaj: Egzaminy prawnicze prawdopodobnie 23-26 czerwca>> 

Niepotrzebna niepewność i stres

Jak wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich, brak jasnych rekomendacji i niepewna data powodują stres osób, które chciały przystąpić w tym roku do egzaminów. Nie wiedzą choćby, czy już powinny informować swoich pracodawców o terminie i składać wnioski o urlop szkoleniowy. 

- Decyzja o nowym terminie egzaminów powinna być poprzedzona stosowną analizą i konsultacjami. Ministerstwo Sprawiedliwości nie wskazuje zaś, jak zapewni bezpieczne i higieniczne warunki egzaminów - podkreśla. 

 


Wskazuje, że do jego Biura napływają skargi w tej sprawie. - Zgodnie z przepisami, w przypadku przeszkody uniemożliwiającej przeprowadzenie egzaminu w wyznaczonym terminie, Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych, wyznacza dodatkowy termin egzaminu. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela w liście do ministra sprawiedliwości wskazał m.in., że wskazane wydaje się, aby zachować termin z Prawa o adwokaturze i by egzamin adwokacki  przeprowadzono nie wcześniej niż 90 dni po jego ogłoszeniu. Jednakże, gdyby z uwagi na okoliczności konieczne było ogłoszenie go z mniejszym wyprzedzeniem czasowym, powinien być zachowany minimum 45-dniowy odstęp między datą ogłoszenia a terminem egzaminu - dodaje. 

W ocenie RPO pozwoliłoby to też na podjęcie przez aplikantów przerwanej nauki do egzaminu, a z drugiej strony umożliwi organizacyjne przygotowanie egzaminu przez samorząd.

Czytaj: Dodatkowy urlop dla aplikantów - prawnicy: powinien być płatny>>

COVID-19 nadal zagrożeniem

RPO podnosi równocześnie, że podjęcie decyzji o nowym terminie egzaminu powinno być poprzedzone stosowną analizą i konsultacjami z odpowiedzialnymi podmiotami.

- Zgromadzenie wielu osób przystępujących do egzaminu oraz członków komisji niesie potencjalne ryzyko zakażenia. Ministerstwo Sprawiedliwości nie wskazuje zaś, jak zapewni bezpieczne i higieniczne warunki zdającym i  członkom komisji - podnosi. 

Dodatkowy urlop 

Zgodnie z pierwszą nowelą tarczy antykryzysowej, aplikanci adwokaccy i radcowscy mogą teraz liczyć na dodatkowe siedem dni bezpłatnego urlopu na przygotowanie się do tego egzaminu. 

Tarcza 3 zakłada kolejne rozwiązania. I tak  - w 2020 r. pracownikowi, który złożył wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego albo radcowskiego, wyznaczonych na dni 24–27 marca 2020 r., oraz spełnił przesłanki udziału w danym egzaminie i wykorzystał urlop na przygotowanie do danego egzaminu w niepełnym wymiarze 30 dni kalendarzowych, będzie miał prawo do wykorzystania pozostałej, niewykorzystanej dotychczas części. Będzie ona płatna - w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. 

 


Z kolei kandydatowi, który miał brać udział w egzaminach wyznaczonych na marzec i złoży przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej - nie później niż 14 dni od dnia ogłoszenia o dodatkowym egzaminie pisemnym - oświadczenie o odstąpieniu od udziału w nim, ma przysługiwać zwrot opłaty. Będzie musiał jednak o to zawnioskować.