Chmura obliczeniowa - jakie prawo w niej obowiązuje?

Chmura obliczeniowa bazuje na współdzieleniu i korzystaniu z zasobów technologii informacyjnych często niezależnie od geograficznej lokalizacji poszczególnych jej elementów. To rodzi wiele problemów...

05.01.2016

NRA: potrzebny szerszy dostęp do baz danych

Adwokaci w pismie do ministra sprawiedliwości postulują rozszerzenie o adwokatów i radców prawnych kręgu osób uprawnionych do nieograniczonego korzystania z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych.A...

30.12.2015

KRS nie uprawia samowoli

Wbrew temu, co sądzą niektórzy posłowie Krajowa Rada Sądownictwa posiada kompetencje do inicjowania kontroli konstytucyjności aktów normatywnych w takim zakresie, w jakim dotyczą one niezależności...

29.12.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski