W dniach 15-16 października 2015 r. w Akademii Sprawiedliwości w Budapeszcie, z udziałem przedstawiciela polskiego ministerstwa sprawiedliwości odbyła się „Trzecia Doroczna Konferencja - Sądy i Komunikacja”. Konferencja miała służyć międzynarodowej wymianie doświadczeń, związanej z funkcjonowaniem sądów w rzeczywistości medialnej.
Podczas spotkania dyskutowano na tematy dotyczące komunikacji kryzysowej sądów, ich wizerunku oraz  rejestrowania rozpraw przez dziennikarzy. Każdy z bloków tematycznych składał się z wykładów i warsztatów, podczas których sędziowie-rzecznicy prasowi wypowiadali się o rozwiązaniach komunikacyjnych istniejących w ich krajach.
Zwrócono uwagę m.in. na zasady i sposoby komunikacji kryzysowej, rolę ustnych uzasadnień w kontekście relacji dziennikarskich, rolę internetu i mediów społecznościowych w informowaniu o działalności sądu oraz obrazu jako istotnej formy przekazu z sali sądowej.

  Magdalena Tabernacka,Aleksandra Szadok-Bratuń
Public relations w sferze publicznej. Wizerunek i komunikacja>>>