Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, poprosi o to sąd RPO i prawnik, który nie może wziąć z partnerem ślubu w Hiszpanii.
Jakub Urbanik jest wykładowcą prawa na UW. Od 11 lat jest w związku z José Luisem Alonso Rodriguezem, profesorem na Uniwersytecie Kraju Basków. Nie mogą wziąć ślubu w Hiszpanii z powodu odmowy wydania przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego m. st. Warszawy zaświadczenia o możności zawarcia związku małżeńskiego za granicą, ze względu na to, że przyszły małżonek wnioskodawcy jest tej samej płci co wnioskodawca.

Czytaj: Prawnik w sądzie walczy o uznanie małżeństwa jednopłciowego z Hiszpanii>>>

W Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się 15 października 2015 r. rozprawa. Mecenas Anna Mazurczak, reprezentująca RPO, argumentowała, że takie przepisy prawa krajowego, które uniemożliwiają wydanie wnioskodawcy zaświadczenia wyłącznie z tego powodu, że zamierza on zawrzeć związek małżeński z partnerem tej samej płci, są niezgodne z prawem Unii Europejskiej. - Ograniczają one bowiem swobodę przemieszczenia się, a także naruszają przepisy Karty Praw Podstawowych i Europejską Konwencję Praw Człowieka - wskazała A. Mazurczak.
Sąd odroczył rozprawę na dwa tygodnie.
W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich istnieją podstawy do tego, by Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił zastosowania niezgodnych z prawem UE przepisów prawa polskiego i uznał, że odmowa wydania zaświadczenia była nieuzasadniona.  - Takie orzeczenie Sądu Okręgowego mogłoby być wskazówką nie tylko dla kolejnych sądów rozpatrujących tego typu sprawy, ale również dla kierowników urzędów stanu cywilnego. Jak wynika z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nie tylko sądy, ale również organy administracji zobowiązane są bowiem do stosowania zasady pierwszeństwa prawa unijnego i tym samym zapewnienia jego pełnej efektywności – mówi dr Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania.
RPO poparł również wniosek ewentualny o skierowanie pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zakres zastosowania prawa unijnego w tej sprawie. Dr Sylwia Spurek podkreśliła po rozprawie w warszawskim sądzie, że w przypadku, gdyby Sąd Okręgowy zdecydował się na zadanie tego pytania, odpowiedź Trybunału Sprawiedliwości co do wykładni prawa unijnego byłaby dla tego Sądu wiążąca.
 


Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów [PRZEDSPRZEDAŻ]>>>