Takie stanowisko RPO zajął podczas rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który rozpatrywał skargę dotyczącą zasad wnoszenia do sądu pism procesowych.
Naczelny Sąd Administracyjny podjął w poniedziałek 19 października br. składzie siedmiu sędziów uchwałę, w której uznał, że oddanie pisma w placówce pocztowej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu tylko i wyłącznie wówczas, gdy pismo oddano w placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe (sygn. akt I OPS 1/15).
W postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wziął udział rzecznik Praw obywatelskich przedstawiając stanowisko, które nie zostało uwzględnione przez NSA. W ocenie RPO, pismo powinno być uznane za wniesione do sądu również w przypadku, w którym strona działająca bez profesjonalnego pełnomocnika nie została należycie pouczona o tym, jaki podmiot pełni aktualnie obowiązki operatora wyznaczonego i oddała pismo procesowe w innej placówce.

Więcej: NSA: wysłanie pisma do sądu administracyjnego tylko na poczcie>>>