"Krajowa Rada Sądownictwa zwraca się do Prezesa Rady Ministrów pana Donalda Tuska o pilne podjęcie rozmów w sprawie budżetów sądów i wynagrodzeń sędziowskich. W związku z tym uprzejmie prosimy o wyznaczenie terminu spotkania z przedstawicielami Rady" - tej treści uchwałę KRS w piątek otrzymała PAP. Wobec planów zamrożenia wynagrodzeń sędziów i prokuratorów w podjętej uchwale "stanowczy sprzeciw" wyraziła też Krajowa Rada Prokuratury.
Rozmowy z premierem, o których pisze KRS, miałyby właśnie dotyczyć rządowej propozycji zamrożenia waloryzacji płac sędziów i prokuratorów. Na takie posunięcie zdecydował się 5 maja rząd, przyjmując projekt budżetu na 2012 r. Rada Ministrów proponuje oszczędności, m.in. zamrożenie waloryzacji płac we wszystkich sektorach publicznych, oprócz pensji nauczycielskich.
"Mechanizm waloryzacji wypracowaliśmy z rządem stosunkowo niedawno, dwa lata temu - po protestach środowisk sędziowskich i wspólnym uznaniu, że obecne uposażenia sędziowskie nie przystają do konstytucyjnego standardu. Sędziowie to jedyny zawód, o płacach którego mówi konstytucja" - komentował to wówczas wiceszef KRS sędzia Roman Kęska. Dodał, że spodziewa się rozgoryczenia sędziów decyzją rządu o zamrożeniu ich płac.
Jak mówił, sędziowie chcą uczestniczyć w posiedzeniach sejmowych komisji i przekonywać, że zaproponowane rozwiązanie jest niedobre. W piątek KRS uchwaliła jeszcze jeden dokument, w myśl którego - jeżeli wejdzie w życie ustawa zamrażająca waloryzację płac sędziów - Rada zaskarży ją do Trybunału Konstytucyjnego. Taką ewentualność zapowiadał już wcześniej wiceszef KRS w rozmowie z PAP.
W uchwale z 20 kwietnia KRS oceniała, że rządowe plany "nie stwarzają podstaw do dalszego likwidowania zaległości niezałatwionych spraw i niedostatecznie uwzględniają wieloletnią tendencję wzrostu wpływu spraw do sądów". "Utrzymująca się od wielu lat progresja wzrostu nakładów na sądownictwo została znacząco obniżona, co może mieć negatywny wpływ na realizację konstytucyjnych zadań wymiaru sprawiedliwości" - uznała Rada. Za niepokojący uznała też plan całkowitego wstrzymania wzrostu zatrudnienia urzędników i asystentów sędziów "w sytuacji, gdy oczekuje się polepszenia skuteczności działania wymiaru sprawiedliwości".
Z kolei Krajowa Rada Prokuratury w swej podjętej w czwartek uchwale podkreśliła, że "poziom wynagrodzeń prokuratorów jest istotną gwarancją ich niezależności". "KRP z całą stanowczością apeluje do wszystkich organów państwa o odstąpienie od zamiaru dotyczącego zamrożenia wynagrodzeń prokuratorów i sędziów" - głosi tekst tej uchwały.
Prok. Jacek Skała ze Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP powiedział w piątek, że w jego ocenie dobrym rozwiązaniem byłoby spotkanie w tej sprawie KRP z premierem Tuskiem - takie samo, o jakie wystąpiła Krajowa Rada Sądownictwa. (PAP)