Dzień otwarty notariuszy - już po raz 10

Wymiar sprawiedliwości

Tegoroczna edycja Dnia Otwartego Notariatu odbędzie się 30 listopada, w 29 miastach Polski. Założenie jest takie, że notariusze będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych poza swoimi kancelariami - w urzędach miast, domach kultury, bibliotekach – czyli w miejscach znanych lokalnym społecznościom. Od lat jednym z głównych tematów poruszanych podczas takich akcji są kwestie spadkowe.

03.11.2019

Sąd spóźnił się z "odwieszeniem" kary - Sąd Najwyższy uznał kasację RPO

Wymiar sprawiedliwości

Mężczyznę skazano w 2012 r., za przestępstwa narkotykowe na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat próby. W tym czasie popełnił jednak kolejne przestępstwo, za które prawomocnie skazano go w 2016 r. Jeszcze przed upływem okresu próby sąd rejonowy zarządził wykonanie zawieszonej kary, ale sąd okręgowy spóźnił się z utrzymaniem tego postanowienia o osiem dni. To naruszenie prawa - uznał RPO i złożył kasację.

02.11.2019

Będą wyższe wynagrodzenia dla dyrektorów sądów

Wymiar sprawiedliwości

O 1000 zł ma wzrosnąć dolna i górna granica wynagrodzeń zasadniczych dyrektorów sądów i ich zastępców - to propozycja zawarta w projekcie rozporządzenia ministra sprawiedliwości, które właśnie trafiło do opiniowania. Najwięcej zarabiać mają dyrektorzy w sądach apelacyjnych - od 9 tys. do 12 tys. zł.

01.11.2019

Rzecznik Schab: Współpracowałem z sędziami z MS, ale jestem obiektywny

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Praca w ministerialnym zespole do spraw sędziowskich dyscyplinarek w żaden sposób nie wpływa na rzetelność i obiektywizm rzecznika dyscyplinarnego badającego ewentualne przewinienia innych sędziów pracujących w tym zespole – twierdzi sędzia Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych.

31.10.2019

Prezydent odwiedza haski trybunał, ale polski sędzia go bojkotuje

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Hadze z szefami Międzynarodowego Trybunału Karnego. Mówił o wsparciu Polski dla tej instytucji, ale usłyszał też uwagi dotyczące praworządności w Polsce. Udziału w spotkaniu odmówił polski sędzia Trybunału prof. Piotr Hofmański.

31.10.2019

Biustonosz zostanie włączony do więziennej bielizny - po interwencji RPO

Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem kobiety w więzieniach lub aresztach mogą otrzymać odpowiednią do pory roku bieliznę tyle, że w rozumieniu regulacji należą do niej koszula nocna, majtki damskie oraz skarpety - nie biustonosz. Na bieliźniany problem zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich, a minister sprawiedliwości informuje, że trwają prace nad zmianą przepisów.

29.10.2019

Szykują się kolejne zmiany w adwokackiej etyce - wraca temat reklamy

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zmiany w adwokackim kodeksie etyki, liberalizujące np. zasady łączenia innych zajęć z wykonywaniem zawodu trwają od pewnego czasu. W połowie listopada Naczelna Rada Adwokacka ma zająć się propozycjami dotyczącymi adwokackiej reklamy, która obecnie jest zakazana. Prawnicy w tym zakresie są podzieleni

29.10.2019

Ruszył proces b. dyrektorów sądów z apelacji krakowskiej i wrocławskiej

Wymiar sprawiedliwości

Chodzi o 10 byłych dyrektorów sądów z apelacji krakowskiej i wrocławskiej, oskarżonych o przyjęcie łącznie około 867 tys. zł łapówek. To jeden z wątków śledztwa dotyczący działalności grupy, która miała przywłaszczyć prawie 30 mln zł na szkodę Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

28.10.2019

Prezydent podpisał zmiany w zaprzeczaniu ojcostwu

W życie może wejść nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którą termin wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa ale też macierzyństwa, powinien być liczony od daty, w której pełnoletnie dziecko dowiedziało się o swoim rzeczywistym pochodzeniu.

28.10.2019

Wakaty uderzają w sądy... najbardziej w okręgowe

Wymiar sprawiedliwości

Referaty sięgające w wydziałach rodzinnych, cywilnych i gospodarczych po kilkaset nawet do tysiąca spraw, a także praca wieczorami i w weekendy - to rzeczywistość polskich sądów. Już w 2018 r. liczba wakatów na stanowiskach sędziowskich i asesorskich była dwukrotnie większa niż w 2017 r. Obecna - jak szacują rozmówcy Prawo.pl - też będzie rekordowa.

28.10.2019

Na targach książki o komentowaniu konstytucji, prawach autorskich i prawach zwierząt

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Kryzys ustrojowy nie sprzyja komentowaniu Konstytucji, ale paradoksalnie zwiększył on zainteresowanie sprawami ustrojowymi - mówił podczas spotkania na krakowskich targach książki prof. Piotr Tuleja. Goście stoiska Wolters Kluwer mogli także posłuchać autorów książek o prawie autorskim, o prawach zwierząt, a także prof. Stanisława Waltosia o prawie karnym i jego zainteresowaniu sztuką.

27.10.2019

Dla służb adwokat to "przeszkadzacz" - nadal bariery w dostępie do obrony

Wymiar sprawiedliwości

Polska rzeczywistość to nadal duże problemy w dostępie do adwokatów i to mimo obowiązujących dyrektyw unijnych, w myśl których każdy zatrzymany ma do tego prawo jeszcze przed pierwszym przesłuchaniem. Samorządy adwokackie i Helsińska Fundacja Praw Człowieka przygotowały swoje postulaty w tym zakresie

26.10.2019

Prawie 600 wystawców na krakowskich targach książki - bogata oferta publikacji prawnych

Prawo karne Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

572 wystawców i około 800 autorów bierze udział w tegorocznych 23. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. W ramach imprez związanych z targami spodziewana jest obecność noblistki Olgi Tokarczuk, a z autorów literatury prawniczej będzie na nich m.in. redaktor naukowy nowego komentarza do Konstytucji, wybitny karnista prof. Stanisław Waltoś i autorka książki o prawach zwierząt.

24.10.2019

Publiczność wychodzi z sali, sędzia reaguje nerwowo

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

W środę, 23 października br. ukazało się nagranie z ogłoszenia wyroku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie decyzji Komisji Weryfikacyjnej dotyczącej nieruchomości przy ul. Nabielaka 9 w Warszawie. W mediach napisano, że „Pan sędzia śmiał się kiedy poruszona uzasadnieniem Magdalena Brzeska, córka Jolanty opuściła salę”.

24.10.2019

Kancelaria Clifford Chance doradzała przy wielomilionowej transakcji

Rynek

Chodzi o budowę farm fotowoltaicznych przez spółkę Polenergia Farma Wiatrowa 17 sp. z o.o., spółkę zależną Polenergii S.A. Kancelaria Clifford Chance doradzała ING Bankowi Śląskiemu S.A. w związku z podpisaniem umowy kredytów. Wartość transakcji to 44,5 mln zł.

24.10.2019