Po wyroku TK, możliwa fala prób podważania innych szybko uchwalanych ustaw

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus Tarcza Antykryzysowa 4

Sądy mają teraz podstawy do kierowania pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zmian Kodeksu karnego wprowadzonych niedawno tarczą antykryzysową 4, a uprawnione organy do wniosków o zbadanie ich konstytucyjności. Takie są skutki wtorkowego wyroku TK. Chodzi m.in. o przepisy dotyczące kary łącznej czy kradzieży zuchwałej.

16.07.2020

Sejm odrzucił wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości

Ocean hipokryzji, zakłamania, cynizmu - tak do zarzutów opozycji odnosił się podczas debaty nad wotum nieufności minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wniosek złożyli jeszcze w czerwcu posłowie Koalicji Obywatelskiej, ale Sejm w środę wieczorem go odrzucił.

15.07.2020

Trzy osoby wybrane przez Sejm do komisji do spraw pedofilii

Wymiar sprawiedliwości

Barbara Chrobak, Hanna Elżanowska i Andrzej Nowarski - to osoby, które zostały wybrane 15 lipca przez Sejm do komisji do spraw pedofilii. Wymaganego poparcia nie uzyskał m.in. ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Ustawa powołująca komisję obowiązuje od 26 września 2019 r.

15.07.2020

Izba Pracy SN kieruje do Trybunału UE pytania o stosunek służbowy sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Sąd Najwyższy postanowił wystąpić z kolejnymi pytaniami prejudycjalnymi w sprawach wniesionych do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych o ustalenie nieistnienia stosunku służbowego sędziego Sądu Najwyższego. Pytania prejudycjalne zadano we wszystkich sprawach, które wpłynęły.

15.07.2020

Weryfikacja prokuratorów jak puszka Pandory? Jedni się boją, inni widzą pilną potrzebę

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Pomysł weryfikacji w środowisku prokuratorskim wrócił za sprawą Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, które przygotowuje taki projekt. Uważa, że jest to konieczne dla dalszego funkcjonowania prokuratury i powinno być przeprowadzone w sposób transparentny, z prawem odwołania się do niezawisłego sądu. Wielu prokuratorów "weryfikacji" się jednak boi

15.07.2020

Prezes Lemańska "wyłącza się" od protestów wyborczych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Wybory

Protesty wyborcze, które napływają i będą napływać w związku z zakończonymi wyborami prezydenckimi rozpatrywać ma Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. To ona oceni też ich ważność. Jak ustaliło Prawo.pl, z rozpatrywania tych spraw wyłączy się jednak prezes Izby - Joanna Lemańska.

14.07.2020

Trybunał Konstytucyjny po ponad roku wraca do zmian w prawie karnym

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Nowelizacja Kodeksu karnego z czerwca ubiegłego to prawdziwa rewolucja w polityce karnej. Przyjmowana pod hasłem walki z pedofilią, zakłada nie tylko zaostrzenie kar za zgwałcenie i zabójstwo dziecka, ale też m.in. wprowadza bezwzględne dożywocie i nowe typy przestępstw,choćby przygotowanie do zabójstwa, przyjęcie zlecenia zabójstwa. Zastępuje też próg 25. - 30. latami więzienia.

14.07.2020

Trwa spór o akta między Izbą Dyscyplinarną a Izbą Karną SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Wznowienie postępowań dyscyplinarnych adwokatów i radców prawnych w Izbie Karnej wymagać będzie odtworzenia akt. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie uznaje uprawnień w tym zakresie Izby Karnej. Oznacza to w praktyce, że prawnicy pozbawieni wykonywania zawodu mogą odzyskać uprawnienia albo domagać się zwrotu kar finansowych.

14.07.2020

Druga kadencja Dudy - będą kolejne zmiany w sądach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Wybory

Wprawdzie obaj uczestnicy drugiej tury wyborów prezydenckich unikali w kampanii tematów związanych z praworządnością, ale zwycięstwo Andrzeja Dudy bez wątpienia oznacza przygotowania do kolejnych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Z wypowiedzi polityków obozu rządzącego wynika, że na pierwszy ogień może pójść tzw. spłaszczanie struktury sądownictwa oraz ograniczanie przywilejów sędziów,

13.07.2020

Kancelaria Patpol Legal pro bono dla Fundacji Zielony Pies

Rynek

Dla popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami nie ma znaczenia sam fakt braku zamiaru sprawienia zwierzęciu cierpienia - orzekł Sąd Najwyższy w jednej ze spraw dotyczących znęcania się nad zwierzętami. Fundację „Zielony Pies” Fundacja Zwierząt Skrzywdzonych wsparła w niej kancelaria Patpol Legal.

13.07.2020

Zdolność prawna a zdolność do czynności prawnej

Prawo cywilne

Kwestie te reguluje Kodeks cywilny. Zdolność prawną ma każdy człowiek począwszy od chwili urodzenia. Zdolność do czynności prawnych to możliwość zawierania umów, składania prawnie wiążących oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań, rozporządzania swoim majątkiem. Pełną uzyskujemy wraz z pełnoletnością - czyli ukończeniem 18 lat lub zawarciem małżeństwa.

12.07.2020

Osłabienie roli rad adwokackich w Turcji

Prawnicy

Nowe prawo o adwokaturze, uchwalone przez turecki parlament zezwala na tworzenie niezależnych rad i stowarzyszeń w poszczególnych prowincjach bez konieczności wpasowywania ich w dotychczasową hierarchię rad adwokackich - zakłada ustawa uchwalona w sobotę, 11 lipca br.

11.07.2020

Koronawirus zmusza adwokaturę do szukania nowych form uzupełniania kwalifikacji

Prawnicy Strefa aplikanta

Koronawirus utrudnia prowadzenie normalnych szkoleń, więc Naczelna Rada Adwokacka chce dać adwokatom dodatkowe możliwości zdobywania punktów. Będzie to możliwe również za czytanie specjalnych artykułów zamieszczanych na portalu miesięcznika "Palestra". Już teraz w zakładce „e-Palestra” prezentowane są też służące do tego wykłady wideo.

11.07.2020

Polski wymiar sprawiedliwości oceniany jako mniej niezależny niż średnio w UE 

Wymiar sprawiedliwości

Tylko 34 proc. badanych postrzega polski wymiar sprawiedliwości jako niezależny, a 55 proc. uważa, że sądy nie są niezależne - wynika z opublikowanego w piątek Eurobarometru. W skali całej Unii Europejskiej na niezależność sądownictwa od kilku lat wskazuje powyżej 50 proc. ankietowanych. Polska znajduje się pod tym względem na czwartym miejscu od końca w UE.

10.07.2020

Projekt budżetu UE wiąże fundusze z praworządnością

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo unijne

W projekcie budżetu Unii Europejskiej, który będzie punktem wyjścia do negocjacji na przyszłotygodniowym szczycie UE w Brukseli, znalazł się mechanizmu powiązania środków unijnych z praworządnością. Projekt zaprezentował w piątek przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

10.07.2020

Kaczyński: Sądy to bastion starego systemu, trzeba to zmienić

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sądy to najważniejszy bastion starego systemu, zmiana charakteru sądów, to warunek tego, aby Polska mogła rozwiązywać inne problemy, dobrze się rozwijać i przede wszystkim, żeby była sprawiedliwa – powiedział w czwartek Jarosław Kaczyński. Jedną z przewidywanych przez prezesa PiS zmian miałaby być likwidacja immunitetu sędziowskiego.

10.07.2020

Ultima Ratio pierwszym polubownym e-sądem do spraw konsumenckich

Wymiar sprawiedliwości

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał Ultima Ratio na listę podmiotów uprawnionych do rozpoznawania tzw. sporów konsumenckich. Jako pierwszy polubowny sąd online, który będzie mógł wydawać prawomocne wyroki w sprawach dotyczących niedotrzymania warunków umów pomiędzy konsumentami, a takimi firmami,

10.07.2020

"Instytut" furtką do podwyższania wynagrodzeń biegłych

Wymiar sprawiedliwości Małe i średnie firmy

Stawki dla biegłych są niskie, więc część z nich szuka sposobów na ich podwyższenie. Jednym z nich jest zakładanie jednoosobowych firm z "instytutem" w nazwie. Wtedy podmiot, a nie biegły wystawia sądowi fakturę z precyzyjnym określeniem kosztów - począwszy od biletów autobusowych po amortyzację sprzętu. A część sędziów to akceptuje,

10.07.2020

Wybór kandydata na sędziego ETPC bez zmian

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie przewiduje merytorycznych zmian w obowiązującym zarządzeniu w sprawie powołania zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Postulowały o to wspólnie Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

09.07.2020
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski