Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele "Solidarności" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury, Forum Związków Zawodowych - Związek Zawodowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Warszawie, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych i OPZZ - NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP z siedzibą w Poznaniu, dotyczyło właśnie drugiej transzy nagród. O wynikach poinformowała na swoim profilu "Solidarność" ale też Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych.  

Warto pamiętać, że to kto i ile z tego otrzyma zależy od regulaminów premiowania i nagradzania, ale też lokalnych uzgodnień ze związkami.

Czytaj: Wkrótce święta i znowu spór o nagrody dla pracowników wymiaru sprawiedliwości>>

Nagrody pod choinkę 

Jak poinformowała "Solidarność" tym razem ustalono, że II transza wyniesie 2567,90 zł brutto i będzie naliczona na etat we wszystkich grupach zawodowych.

- Środki z drugiej transzy powinny zostać uzgodnione ze stroną społeczną i wypłacone do Świąt Bożego Narodzenia. Jak zawsze przypominamy, że uzgodnienia w poszczególnych sądach będą przeprowadzane zgodnie z ustawą o związkach zawodowych - dodała. 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych wyjaśnił z kolei, że warunki przyznawania II transza nagród są takie jak przy 13-stej wypłacie (czyli minimum pół roku w sądownictwie, pomniejszone proporcjonalne za każdy miesiąc spędzony na zwolnieniu lekarskim, brak postępowania dyscyplinarnego oraz kryteria określane przez obowiązujące regulaminy nagradzania i premiowania).

- Sądy w których zostały wypłacone nagrody śródroczne, będą miały pomniejszone środki na poziomie apelacji - wskazano, dodając jednak że nie dotyczy to wypłacenia I transzy w listopadzie.