Nagroda została ufundowana w roku 1984 przez francuskiego prawnika Bertranda Favreau, w celu wyróżnienia prawników, których praca w istotny sposób przyczyniła się do obrony praw człowieka, umacniania rządów prawa lub przeciwdziałania nietolerancji i rasizmowi. 

Jej patronem jest Ludovic Trarieux (1840 – 1904), francuski prawnik, który w trakcie tzw. afery Dreyfusa założył we Francji Ligę Praw Człowieka. Nagroda ta po raz pierwszy została przyznana w roku 1985, zaś jej laureatem był wówczas Nelson Mandela. Od roku 2003 nagroda przyznawana jest na podstawie decyzji kilku zaangażowanych instytucji: Instytutu Praw Człowieka Izby Adwokackiej Bordeaux, Instytutu Praw Człowieka Izby Adwokackiej w Paryżu, Instytutu Praw Człowieka Izby Adwokackiej w Brukseli, Związku Ochrony Praw Człowieka w Rzymie, Izby Adwokackiej w Amsterdamie, Izby Adwokackiej w Genewie, Izby Adwokackiej w Luksemburgu, Izby Adwokackiej w Berlinie, Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (UIA) oraz Europejskiego Instytutu Praw Człowieka Adwokatur (IDHAE).

Czytaj: Mikołaj Pietrzak: Silny samorząd adwokacki jest​ gwarancją również dla obywateli>>

 

 

Prawnikom za obronę praw człowieka i rządów prawa

Począwszy od roku 2016, obok nagrody dla obrońcy praw człowieka (tradycyjnie jednej lub kilku osób fizycznych), przyznawana jest również nagroda specjalna, honorująca instytucję zrzeszającą prawników, która w szczególny sposób wpisała się w wartości leżące u podstaw nagrody. Do tej pory nagrodę tą Jury zdecydowało się przyznać trzykrotnie: Izbie Adwokackiej Beludżystanu (2017 r.), Izbie Adwokackiej w Diyarbakır (2018 r.), Izbie Adwokackiej w Beirucie (2021 r.). W roku 2022 nagroda specjalna została przyznana po raz czwarty w historii i trafiła do Izby Adwokackiej w Warszawie.

Nagroda ta stanowi symboliczny wyraz uznania międzynarodowej społeczności prawników dla pracy polskich adwokatek i adwokatów, którzy w ostatnich latach z ogromną determinacją występują w obronie praw człowieka i rządów prawa. Nagrodą wyróżniana została Adwokatura Warszawska. Jednak uważam, że zapracowali na nią wszyscy Polscy adwokaci, niezależnie od miejsca, w którym występują. To wyraz uznania dla adwokatek i adwokatów, którzy w całej Polsce bronili pokojowych demonstrantów, reprezentowali represjonowanych sędziów i prokuratorów, upominali się o prawa uchodźców, występowali w obronie praw człowieka  – podkreśla adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Poza Izbą Adwokacką w Warszawie, nagrodą indywidualną za rok 2022 uhonorowany został Amirsalar Davoudi (امیرسالار داوودی) – irański prawnik, który za swoją działalność na rzecz praw człowieka został skazany na 30 lat więzienia i 111 batów. Jest przetrzymywany w irańskim więzieniu od listopada 2018 r. Zarzuty, za które został skazany są wprost związane z jego wcześniejszą pracą jako obrońcy irańskich więźniów politycznych oraz przedstawicieli mniejszości religijnych i etnicznych. Jego nieoceniona praca dokumentująca naruszenia praw człowieka w Iranie została uznana za „propagandę przeciwko państwu”.