Jak nie pandemia, to klienci wymuszą zmiany w kancelariach

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Klienci po epidemii koronawirusa zmieniają podejście do rynku prawnego. Coraz większe znaczenia ma nie tylko cena, jakość usług i specjalizacja, ale też to - jak kancelaria radzi sobie z nowymi technologiami. Jak wynika z tegorocznego raportu Wolters Kluwer Future Ready Lawyer aż 91 proc. korporacyjnych działów prawnych prosi lub planuje poprosić kancelarie o opisanie z jakich rozwiązań korzystają

19.06.2021

Pandemia pokazała wagę mediacji, potrzebny jej dalszy rozwój

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rozwój mediacji wymaga współpracy różnych środowisk i to na różnych płaszczyznach, a czas jest na to dobry bo pandemia i wynikające z niej obostrzenia, pokazały korzyści jakie z niej płyną - podkreślają uczestnicy II Międzynarodowej Konferencji Mediacja w Praktyce Mediatora i Pełnomocnika. W ich ocenie potrzeba i zmian w podejściu do mediacji, i edukacji także na poziomie szkół.

18.06.2021

Transgraniczna batalia o dziecko - SN uwzględnia kasację prokuratury

Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną Prokuratora Generalnego w sprawie dotyczącej nakazania powrotu małoletniej dziewczynki na terytorium Federacji Rosyjskiej. Postanowienie zostało uchylone, a sprawa będzie ponownie rozpoznana. Przypomnijmy, możliwość kasacji w rodzinnych sporach transgranicznych wprowadziły przepisy z 2018 roku.

18.06.2021

Więcej pieniędzy i kontroli w ośrodku w Gostyninie

Prawo karne

Toczą się obecnie prace nad projektem zmiany przepisów o izolowaniu w ośrodku w Gostyninie najgroźniejszych przestępców już po odbyciu przez nich kary - poinformował wiceminister sprawiedliwości Michał Woś w piśmie do dr Hanny Machińskiej zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. Zmiany mają m.in. dotyczyć zasad umieszczania osób w ośrodku i kontroli nad nimi.

17.06.2021

Rzecznik TSUE: Adwokacki sąd dyscyplinarny musi sprawę rozpoznać, nawet jeśli "kasacja" trafi do Izby Dyscyplinarnej

Prawnicy

Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie nie może sam powstrzymać się od rozpoznania toczącej się przed nim sprawy w celu zapobieżenia ewentualnej późniejszej skardze kasacyjnej do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. I to nawet jeśli „kolejny szczebel” w hierarchii sądowej nie spełnia już standardu dotyczącego skutecznego środka prawnego przed sądem

17.06.2021

E-archiwum akt sądowych nie tylko w postępowaniu upominawczym

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości chce by w systemie teleinformatycznym archiwizowane były nie tylko - tak jak dotychczas - akta spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz tytułów wykonawczych obejmujących takie orzeczenia, ale i dotyczące innych spraw np. upadłościowych czy restrukturyzacyjnych. Projekt rozporządzenia jest opiniowany, ma wejść w życie 1 lipca.

17.06.2021

Stryjeczny wnuk ani dłużnik alimentacyjny - nie dostaną spadku

Wymiar sprawiedliwości

Krąg spadkobierców ustawowych ma być mniejszy, małoletni lepiej chronieni przed ewentualnym dziedziczeniem długów, a uporczywe zaleganie z alimentami dla spadkodawcy stanie się przesłanką niegodności dziedziczenia - to rewolucyjne zmiany planowane przez resort sprawiedliwości. Projekt już wzbudza dyskusję - zdaniem prawników znów zabrakło kompleksowego spojrzenia na problemy prawa spadkowego.

17.06.2021

Zdublowane postanowienie sądu - SN uwzględnia skargę nadzwyczajną prokuratury

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia wydał orzeczenie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, pomimo tego, że w latach wcześniejszych zapadło prawomocne orzeczenie co do tego samego majątku spadkowego po tych samych spadkodawcach. Skargę nadzwyczajną wniósł Prokurator Generalny, a SN ją uwzględnił uzasadniając, że doszło do rażącego naruszenia przepisów.

16.06.2021

Umowa z weksla będzie badana przed wydaniem nakazu zapłaty

Prawo cywilne

Powód będzie miał obowiązek dołączenia do pozwu umowy, z której wynika roszczenie zabezpieczone wekslem, wraz z deklaracją wekslową i załącznikami, jeżeli dłużnikiem jest konsument, a sąd będzie musiał tę umowę zbadać. Co więcej - pozew taki będzie można wysłać nie tylko przez Pocztę Polską - to założenia nowelizacji kpc, nad którą pracuje Sejm.

15.06.2021

Technologia i specjalizacja lekarstwem na covidowy kryzys na rynku prawnym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Aż 40 proc. prawników przyznaje, że pandemia wpłynęła na ich biznes, a 61 proc. kancelarii i działów prawnych firm dokonało w ciągu ostatniego roku cięć kosztów. Szanse na utrzymanie się na rynku respondenci widzą m.in. w nowych technologiach, aż 80 proc. z nich uważa, że koronawirus zwiększył zapotrzebowanie na takie rozwiązania - wynika z kolejnego raportu Wolters Kluwer 2021 Future Ready Lawyer.

15.06.2021

NIK: Projekt aktywizacji zawodowej więźniów działa, ale wymaga zmian

Prawo karne

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła jak przebiega realizacja projektu resocjalizacji osób pozbawionych wolności poprzez aktywizację zawodową. Nabycie przez osadzonych nowych umiejętności zawodowych miało im pomóc w płynnym i aktywnym odnalezieniu się na rynku pracy. W projekcie udział wzięło ponad 39 tysięcy osób osadzonych. Pomysł był dobry, ale w czasie realizacji projektu dochodziło do nieprawidłowości,

15.06.2021

TK na razie nie wypowie się, czy TSUE mógł zawiesić Izbę Dyscyplinarną

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Trybunał Konstytucyjny nie zajmie się we wtorek 15 czerwca br. zagadnieniem skierowanym do niego przez Izbę Dyscyplinarną SN, czy Polska zobowiązana jest natychmiast wykonać postanowienie zabezpieczające Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Prokurator Generalny twierdzi, że nie. Chodzi o to, że w zabezpieczeniu z 8 kwietnia 2020 r. TSUE podważył legalność działania tej Izby.

15.06.2021

"Nie" dla zamrożenia płac w sądach i prokuraturach - szykują się protesty

Wymiar sprawiedliwości

Rząd zakłada, że w przyszłym roku nie będzie automatycznej podwyżki wynagrodzeń w sferze budżetowej, co budzi już duże emocje wśród zawiązków zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Podkreślają, że w pandemii, jako nieliczni, pracowali praktycznie bez przerwy i bez pracy zdalnej. W środowisku coraz głośniej słychać o możliwych protestach.

15.06.2021

TK: Rozprawa w sprawie stosowania orzeczeń TSUE odwołana

Prawnicy

Trybunał Konstytucyjny odwołał zaplanowaną na wtorek rozprawę w sprawie stosowania środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To już kolejne odwołanie terminu rozpatrzenia tej sprawy. Wcześniej było to planowane na 13 maja. TK ma rozpatrzyć wniosek Małgorzaty Bednarek z Izby Dyscyplinarnej SN, związany z postanowieniem TSUE o zawieszeniu tej Izby.

14.06.2021

Maciej Nowicki nowym prezesem Fundacji Helsińskiej

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Od wtorku 15 czerwca br. nowym prezesem Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka będzie Maciej Nowicki, dotychczasowy wiceprezes. Dotychczasowa prezes Danuta Przywara, współtwórczyni HFPC, po ponad dziesięciu latach sprawowania tej funkcji i ponad trzydziestu latach pracy w Fundacji, przechodzi do Rady Fundacji, której została przewodniczącą,

14.06.2021

Przepis na ciastka z konopi? Prokurator zdecyduje o usunięciu z sieci

Prawo karne Prawnicy Policja

22 czerwca wejdą w życie zmiany w kodeksie postępowania karnego rozszerzające na podmioty świadczące usługi drogą elektroniczną oraz dostawców usług cyfrowych obowiązek niezwłocznego zabezpieczenia danych na żądanie sądu lub prokuratora. Co więcej, jeśli będzie się z tym wiązało przestępstwo - np. sprzedaż lub produkcja substancji psychotropowych - organy będą mogły nakazać usunięcie tych treści.

14.06.2021

Od środków wychowawczych po więzienie - system wadliwy, więc psuje dzieci

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Coraz mniej nieletnich jest umieszczanych w poprawczakach, ale wzrastają problemy z nastolatkami, które przebywają w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Resort sprawiedliwości wraca więc do pomysłu utworzenia czegoś pomiędzy - placówek dla szczególnie trudnej młodzieży. W ocenie ekspertów punktowe zmiany niewiele dadzą, a brak kompleksowej reformy to wychowywanie kolejnego pokolenia więźniów.

14.06.2021

Na rynku coraz trudniej - adwokaci i radcy częściej "podwykonawcami" firm prawnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Adwokatura chce wrócić do tematu profesjonalizacji rynku. Rozmawia z parlamentarzystami o projekcie, zgodnie z którym te usługi mogliby świadczyć jedynie adwokaci, radcowie czy prawnicy zagraniczni. Tymczasem coraz więcej adwokatów zaczyna współpracować z firmami prawnymi, by utrzymać się na rynku. Według wielu prawników to zmiany, których nie da się już powstrzymać.

14.06.2021

Organizacje będą obserwować wybór sędziego ETPC

Prawnicy Prawo unijne

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało na pytania Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka o to, jakie kroki zamierza podjąć po odrzuceniu polskiej listy kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Z zapowiedzi resortu wynika, że organizacje pozarządowe uzyskają możliwość obserwacji rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.

12.06.2021

MS chwali się rozbudową dozoru elektronicznego, prawnicy apelują o częstsze stosowanie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Jedną ze zmian w przepisach, którą wprowadzono tarczami antykryzysowymi, jest rozszerzenie stosowania dozoru elektronicznego także na skazanych na kary do 1,5 roku więzienia. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało właśnie o zwiększeniu maksymalnej pojemności systemu do 8 tys. miejsc na dobę. W ocenie prawników kierunek jest dobry, ale sugerują jego dalsze zmiany

12.06.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski