MS: egzamin radcowski rzetelny i sprawiedliwy

Egzamin radcowski przeprowadzono w sposób rzetelny, uczciwy i obiektywnie weryfikujący umiejętności zdających, konieczne do udzielania fachowej pomocy prawnej - twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości....

18.08.2010

Sąd Najwyższy uchylił kolejne uchwały notariatu

Uchwała izby notarialnej o możliwości odmowy objęcia patronatem aplikantów jest niezgodna z prawem. Podobnie bezprawna jest kara skreślenia z listy za ocenę niedostateczną z egzaminu lub...

18.08.2010

Sędziów trzeba przekonywać do mediacji

Potrzebna jest kampania społeczna o zasięgu ogólnopolskim popularyzująca mediację jako próbę dojścia do porozumienia i rozwiązania zaistniałego konfliktu, najlepiej przygotowana przez Ministerstwo...

18.08.2010

Od pomocy prawnej z urzędu podatek jak od firmy

Rynek

Radca prawny, wspólnik spółki osobowej, świadczący pomoc prawną z urzędu, uzyskuje przychód z działalności gospodarczej, a nie z działalności wykonywanej osobiście. Minister finansów przegrał 12...

18.08.2010

Sędziów trzeba przekonywać do mediacji

Prawnicy

Potrzebna jest kampania społeczna o zasięgu ogólnopolskim popularyzująca mediację jako próbę dojścia do porozumienia i rozwiązania zaistniałego konfliktu, najlepiej przygotowana przez Ministerstwo...

18.08.2010

Problemy techniczne to wina zamawiającego?

Jeśli w czasie aukcji elektronicznej dojdzie do problemów z łącznością, to na wykonawcy spoczywa ciężar udowodnienia, że jest to wina zamawiającego. Jeśli wykonawca tego nie uprawdopodobni, nie może...

18.08.2010

MS: egzamin radcowski rzetelny i sprawiedliwy

Egzamin radcowski przeprowadzono w sposób rzetelny, uczciwy i obiektywnie weryfikujący umiejętności zdających, konieczne do udzielania fachowej pomocy prawnej - twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości....

18.08.2010

Nowy komentarz do konwencji praw człowieka

Ukazało się piąte, zmienione i uaktualnione wydanie komentarza do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, adresowanego do prawników, studentów prawa, a także wszystkich, którzy interesują się tematyką...

18.08.2010

Fiskus opodatkuje aukcje charytatywne

Jeżeli fundacja przekaże podczas aukcji charytatywnej przedmioty wytworzone przez jej podopiecznych, powinna zapłacić VAT wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie....

18.08.2010

Sąd Najwyższy uchylił kolejne uchwały notariatu

Uchwała izby notarialnej o możliwości odmowy objęcia patronatem aplikantów jest niezgodna z prawem. Podobnie bezprawna jest kara skreślenia z listy za ocenę niedostateczną z egzaminu lub...

18.08.2010

Polscy seksuolodzy odmawiają opinii w sprawie kolegi

Prokuratura za granicą poszukuje biegłego do sprawy poznańskiego seksuologa, prof. Lechosława Gapika. Krajowi specjaliści odmówili sporządzenia opinii - poinformowała 16 sierpnia br. rzecznik...

17.08.2010

RPO monitoruje polskie skargi do Strasburga

Prawnicy

Rosnąca liczba przegranych przez Polskę spraw w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu jest powodem do niepokoju ponieważ z różnych badań wyłania się nie najlepszy obraz polskiej...

17.08.2010

SN umorzył sprawę adwokackich parytetów

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym umorzył 16 sierpnia br. postępowanie w sprawie ważności uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczącej sposobu ustalania liczby delegatów na tegoroczny zjazd...

17.08.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski