Zakaz hazardu w Szwecji zgodny z prawem UE

Szwedzkie przepisy zakazujące promocji gier pieniężnych przez Internet oferowanych przez spółki posiadające siedzibę w innych państwach członkowskich są zgodne z prawem wspólnotowym....

17.05.2010

Czesław Jaworski naczelnym "Palestry"

Czesław Jaworski został nowym redaktorem naczelnym pisma "Palestra". Zastąpi w pełnieniu tej funkcji Stanisława Mikke, który zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

17.05.2010

UOKiK karze deweloperów łamiących prawa klientów

W ciągu ostatniego półrocza Prezes UOKiK wydała 13 decyzji nakazujących deweloperom zmienić postanowienia umowne, które naruszały interesy konsumentów. Np. pozwalające na podwyższenie ceny lokalu w...

17.05.2010

Zaprzysiężenie nowego sędziego TK

Wybrana 6 maja br. przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz została 17 maja zaprzysiężona w Belwederze przez pełniącego obowiązki prezydenta...

17.05.2010

Zły projekt ustawy o lobbingu?

Według nowego projektu działalnością lobbingową będzie podejmowanie jakichkolwiek prób kontaktu z osobami sprawującymi funkcje publiczne w celu wywarcia wpływu na podejmowane decyzje, bieg inicjatyw...

17.05.2010

Warsztaty samochodowe ukarane za zmowę cenową

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej ustalała ceny za usługi wykonywane w warsztatach samochodowych - uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rzemieślnicy zostali zobowiązani...

17.05.2010

Polska w Radzie Praw Człowieka ONZ

W Nowym Jorku odbyło się 13 maja br. głosowanie członków Zgromadzenia Ogólnego NZ, w wyniku którego Polska została wybrana do Rady Praw Człowieka NZ na kadencję obejmującą lata 2010 2013. Kadencja...

17.05.2010

Adwokaci udzielili 14,5 tys. bezpłatnych porad

Około 14,5 tysięcy osób skorzystało w sobotę 15 maja br. z pomocy prawnej w ramach Trzeciego Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich. Dominowały sprawy związane z rozwodami, opieką nad dziećmi, podziałem...

16.05.2010

Arcelor przegrał w ETS

Sąd odrzucił wniesioną przez Arcelor skargę kwestionującą ważność dyrektywy ustanawiającej system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Skarga o stwierdzenie nieważności została...

15.05.2010

Trybunał sprawiedliwości o kopiowaniu muzyki

Opłata z tytułu sporządzania kopii na użytek prywatny może być pobierana wyłącznie od zakupu urządzeń i nośników danych służących do cyfrowego odtwarzania, które będą prawdopodobnie przeznaczone do...

15.05.2010

Raport Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo

Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo to platforma, która pomaga nieodpłatnie osobom pokrzywdzonym przez państwo oraz prowadzi na swojej stronie internetowej edukację prawną dla obywateli w zakresie...

15.05.2010

Sędzia TK nie jest kłamcą lustracyjnym

Sędzia TK prof. Mirosław Wyrzykowski jest wolny od zarzutu kłamstwa lustracyjnego - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie, utrzymując orzeczenie pierwszej instancji z grudnia ubiegłego roku.

15.05.2010

Przedawnienie a zasada równości

Państwo członkowskie może zastosować instytucję przedawnienia w stosunku do roszczeń o wypłatę specjalnych dodatków za wysługę lat, których pracownik migrujący był pozbawiony z uwagi na zastosowanie...

15.05.2010

Spory w fuzjach i przejęciach

W dniach 13-14 maja 2010 roku odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja Dispute Resolution in M&A Transactions: Tactics, Challenges, Defences pierwsze tej rangi wydarzenie w Polsce....

15.05.2010

Prawnicy z firm tworzą własną organizację

Prawnicy

Prawnicy obsługujący przedsiębiorstwa uważają, że są niedoceniani i mało widoczni. Postanowili więc utworzyć własną organizację, która będzie reprezentować ich interesy, a także stwarzać możliwości...

14.05.2010