UOKiK: 130 mln zł kary dla Polkomtela

Jak informuje UOKiK, operator sieci Plus uniemożliwił skuteczne przeprowadzenie kontroli przez UOKiK. Spółka nie wydała twardego dysku, opóźniała rozpoczęcie działań kontrolerów, a także przekazała...

15.03.2011

Zakaz sprzedaży napojów Tiger na czas procesu

Sąd Apelacyjny w Krakowie ostatecznie oddalił zażalenie firmy Foodcare. Oznacza to, że na czas trwania procesu Foodcare ma zakaz sprzedaży i reklamy napojów energetycznych wykorzystujących oznaczenie...

15.03.2011

Pożyczki z ZFŚS bez podatku VAT

Udzielanie oprocentowanych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie jest świadczeniem usług, o którym mowa w art. 8 ustawy o VAT. Takie stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej...

15.03.2011

UOKiK promuje sądownictwo polubowne

Ponad 70 proc. konsumentów uważa, że zgoda przedsiębiorcy na polubowne rozwiązanie sporu świadczy o tym, że dba on o swoich klientów wynika z najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Urzędu...

15.03.2011

Komu faktury za urzędówki?

Rynek

Od wejścia w życie nowej ustawy o VAT w 2004 roku zasady opodatkowania spraw prowadzonych przez adwokatów i radców prawnych z urzędu budzą liczne kontrowersje. Większość problemów zapewne nie...

14.03.2011

W policyjnym systemie można figurować latami

Policja ma prawo gromadzić dane osób, wobec których prowadzono postępowanie karne. Umożliwia to walkę z przestępczością i zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Tak uznał Wojewódzki Sąd...

14.03.2011

Adwokat zaskarżył klienta i wygrał 707 tys. zł

Prawnicy

Sąd polubowny zasądził od klienta na rzecz adwokata wynagrodzenie bardzo wysokie - 707 tys. złotych plus 25 tys. euro, bez sprawdzenia elementarnych przesłanek. Naruszono więc zasadę sprawiedliwości...

14.03.2011

Komu faktury za urzędówki?

Rynek

Od wejścia w życie nowej ustawy o VAT w 2004 roku zasady opodatkowania spraw prowadzonych przez adwokatów i radców prawnych z urzędu budzą liczne kontrowersje. Większość problemów zapewne nie...

14.03.2011

Sędzia oczyszczona z zarzutu kłamstwa lustracyjnego

Sędzia z Koszalina Halina Cz. prawomocnie została oczyszczona przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie z zarzutu kłamstwa lustracyjnego - poinformował w poniedziałek rzecznik SA sędzia Janusz Jaromin. W...

14.03.2011

Za dużo zamówień z wolnej ręki

Co drugi skontrolowany przez Urząd Zamówień Publicznych przetarg unijny naruszał ustawę o zamówieniach publicznych. Zamawiający najczęściej łamali przepisy w zakresie stosowania trybu z wolnej ręki....

14.03.2011

MPiPS nie chce zmieniać przepisów o czasie pracy

Przepisy o czasie pracy utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej. Są niejasne, niespójne, a wiele z nich nie da się zastosować w firmie. Nie ulega wątpliwości, że wymagają jak najszybszej...

14.03.2011

Polska przed ETS za brak legislacji o GMO

KE pozwała w poniedziałek Polskę do Trybunału Sprawiedliwości w dwóch sprawach za uchybienia we wdrażaniu unijnej legislacji o organizmach genetycznie modyfikowanych, w tym za utrzymywanie przez...

14.03.2011