KRS przerywa kolejny nabór sędziów do SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa nie wezwie na przesłuchania kolejnych kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego i wstrzyma działania związane z tą rekrutacją. W ten sposób zastosuje się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE - zapowiedział przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur.

30.10.2018

Transgraniczne sprawy rodzinne - ruszyły szkolenia sędziów

Wymiar sprawiedliwości

Specjalistyczny kurs dla kilkudziesięciu sędziów dotyczy orzekania w sprawach o przekazanie dzieci za granicę. Ma związek z ustawą, która obowiązuje od końca sierpnia. Zgodnie z nią, sprawy te mają trafiać do wyspecjalizowanych sędziów

30.10.2018

Dostęp do adwokata w Polsce wciąż ułomny

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Osoba zatrzymana powinna mieć od samego początku dostęp do adwokata, bo to zapobiega nadużyciom służb - podnoszą prawnicy. Tymczasem - jak oceniają - polskie przepisy nadal odbiegają od międzynarodowych standardów.

30.10.2018

Warszawa: Sędziowie WSA apelują o respektowanie orzeczeń ws. SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Apelujemy do wszystkich organów państwowych o respektowanie orzeczeń sądowych odnoszących się do zmian w SN, w tym do procedury powoływania jego sędziów - stwierdza w przyjętej w poniedziałek uchwale Zgromadzenie Ogólne Sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

29.10.2018

Polscy prawnicy ponownie w międzynarodowej organizacji praw autorskich

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Polscy eksperci prawa własności intelektualnej przystąpili do Międzynarodowego Stowarzyszenia Praw Pisarzy i Artystów ALAI. Szefem polskiej grupy stowarzyszenia został prof. Ryszard Markiewicz (fot.), z Katedry Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

29.10.2018

Kuratorzy czekają na awans nawet 10 lat - ma być lepiej

Wymiar sprawiedliwości

Awanse, a raczej ich brak, to jeden z największych problemów kuratorów sądowych. Tylko w okręgu katowickim czeka na nie ok. 100 osób. Głównym powodem jest brak pieniędzy. W resorcie sprawiedliwości pojawił się pomysł, by wprowadzić obligatoryjny awans kuratorów.

29.10.2018

Wolters Kluwer na targach książki w Krakowie

Aż 615 wystawców zaprezentowało w tym roku swoje nowe publikacje na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Tysiące książek i produktów medialnych rozmieszczono na prawie 14 tys. metrów...

28.10.2018

Debata: Postanowienie TSUE nie wymaga odrębnej ustawy

Wymiar sprawiedliwości

Postanowienie o zabezpieczeniu wydane przez Trybunał Sprawiedliwości UE wobec Polski ma zapewnić pełną efektywność prawa unijnego na gruncie krajowym - takie wnioski wynikają z debaty o przyszłości...

25.10.2018

RPO: Rzecznicy dyscyplinarni nękają niektórych sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia nie może być przesłuchiwany jako świadek w ramach czynności sędziowskiego rzecznika dyscyplinarnego – twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich. I domaga się od sędziowskiego rzecznika...

25.10.2018

Rada UE 12 listopada oceni praworządność w Polsce

Wymiar sprawiedliwości

Podczas zaplanowanego na 12 listopada spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich omawiany ma być problem praworządności w Polsce i na Węgrzech. Decyzja taka zapadła na środowym spotkaniu...

24.10.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski