Kolejnych 21 ławników trafi do Sądu Najwyższego

Wymiar sprawiedliwości

Senat wybrał w piątek 21 ławników do Sądu Najwyższego. To uzupełniająca procedura, bowiem za pierwszym razem, w maju 2018 roku udało się powołać tylko 11 ławników, na 36 miejsc wyznaczonych przez pierwszą prezes SN. Ławnicy mają orzekać w Sądzie Najwyższym na podstawie obowiązującej od 3 kwietnia 2018 r. nowej ustawy.

12.04.2019

Prokuratura: Będzie zażalenie do SN w sprawie sędziego Łączewskiego

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Po otrzymaniu uzasadnienia prokurator złoży do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zażalenie na orzeczenie krakowskiego sądu dyscyplinarnego ws. sędziego Wojciecha Łączewskiego. Sąd umorzył postępowanie o uchylenie immunitetu sędziemu, któremu prokuratura zarzuca złożenie doniesienia o przestępstwie, którego nie było i składanie fałszywych zeznań.

12.04.2019

RPO pyta o legitymowanie sędziów w Olsztynie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik praw obywatelskich pyta szefa policji w Olsztynie, dlaczego jego funkcjonariusze legitymowali sędziów i innych prawników, którzy sfotografowali się przed wejściem do miejscowego Sądu Okręgowego. Chcieli w ten sposób wyrazić poparcie dla swojej koleżanki, której wytoczono postępowanie dyscyplinarne.

12.04.2019

Sondaż: Większość Polaków martwi się o niezależność sądów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Aż 57 procent Polaków uważa, że niezależność sądów w Polsce jest zagrożona, a tylko 23 proc., że wszystko jest w porządku - takie wyniki przynosi przeprowadzone przed paroma tygodniami badanie na zlecenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Wśród badanych przeważają też opinie o upolitycznieniu Trybunału Konstytucyjnego i KRS.

11.04.2019

Kolejna skarga nadzwyczajna prokuratury - sprawa wykupu mieszkania

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Mieszkanka Warszawy dostała od miasta 90 proc. bonifikaty na wykup mieszkania. Ponieważ jednak sprzedała je przed upływem pięciu lat miasto skierowało przeciwko niej pozew o zwrot kwoty, a sądy się do tego przychyliły. Teraz Prokurator Generalny skierował do Sądy Najwyższego skargę nadzwyczajną - bo jak uzasadnił nie wzięto pod uwagę trudnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i finansowej kobiety.

11.04.2019

Od ośrodka wychowawczego po więzienie - wadliwy system psuje dzieci

Wymiar sprawiedliwości

Kary za samookaleczenie, leki psychotropowe zamiast terapii, wychowawcy z misją, ale bez szkoleń, przerzucanie dzieci pomiędzy placówkami - to rzeczywistość młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Nie ucieczki wychowanków są tu największym problemem - mówią eksperci

11.04.2019

TK - rozprawa odwołana, bo sędzia nie może orzekać

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowana na 10 kwietnia rozprawa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie drukarza, który odmówił wykonania plakatu LGBT, została w ostatnim momencie odwołana, ponieważ miał w niej orzekać sędzia, któremu zarzucono brak bezstronności. Jeszcze jako pracownik Biura Analiz Sejmowych opracował opinię o sprawie, w której miał teraz orzekać.

10.04.2019

Izba Dyscyplinarna odpowie, czy w Sądzie Najwyższym orzekają osoby nieuprawnione

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Dzisiaj, w środę 10 kwietnia br. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w pełnym składzie wyda pierwszą swoją uchwałę po zmianie kadrowej i sposobu procedowania. Odpowie na pytanie zadane przez siedmioro sędziów tej Izby: Czy osoba, która została powołana przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu jest nieuprawniona do orzekania?

10.04.2019

Poprawczak obowiązkowo w przypadku gwałtu, zabójstwa czy... podpalenia

Wymiar sprawiedliwości

Dotychczas sędzia mógł ale nie musiał skierować do poprawczaka nastolatka, który dopuścił się najpoważniejszych czynów karalnych. Ministerstwo Sprawiedliwości chce to zmienić i w projekcie ustawy o nieletnich wprowadza zasadę obligatoryjnego orzeczenia zakładu poprawczego w przypadku części czynów zabronionych

10.04.2019

Większość państw UE nadal zaniepokojona stanem praworządności w Polsce

Wymiar sprawiedliwości

Przedstawiciele 10 państw członkowskich UE zabrali głos we wtorkowej dyskusji na forum Rady ds. Ogólnych na temat sytuacji w Polsce i wszyscy wyrazili zaniepokojenie stanem praworządności w naszym kraju. Polski minister opuścił posiedzenie przed rozpoczęciem tego punktu jego programu.

09.04.2019

W czerwcu decyzja o wiązaniu funduszy UE z praworządnością

Finanse publiczne Wymiar sprawiedliwości Finanse samorządów

Podczas zaplanowanego na czerwiec szczytu UE przywódcy państw zdecydują o dalszych losach koncepcji związania dostępu do funduszy unijnych z wieloletniego budżetu na lata 2021-2027 z oceną stanu praworządności w krajach członkowskich. Na projektem pracują Komisja Europejska i Parlament Europejski.

09.04.2019

RPO: Prokurator nadużył prawa kwestionując wyrok NSA ws. dziecka pary LGBT

Wymiar sprawiedliwości

Chodzi o głośną sprawę kobiety, której odmówiono wpisania do polskich akt stanu cywilnego aktu urodzenia jej synka z małżeństwa jednopłciowego w Wielkiej Brytanii. W wyroku z 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że doszło do dyskryminacji dziecka-obywatela RP i zwrócił sprawę do USC, a kierownik urzędu wpisał akt urodzenia do rejestru.

09.04.2019

KRS zapowiada obronę sędzi ukaranej za wyrok

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Krajowa Rada Sądownictwa rozważy możliwość złożenia odwołania w sprawie ukarania dyscyplinarnego sędzi SO w Gorzowie Wlkp. Aliny Czubieniak - poinformował rzecznik prasowy KRS Maciej Mitera (na zdjęciu). Wymierzona przez Izbę Dyscyplinarną SN kara upomnienia dotyczyła decyzji o zwolnieniu z aresztu niepełnosprawnego intelektualnie podejrzanego.

08.04.2019

PiS chce sędziego SN Wojciecha Sycha wybrać do Trybunału Konstytucyjnego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Powołany niedawno do Izby Karnej Sądu Najwyższego sędzia Wojciech Sych jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Trybunału Konstytucyjnego. Ma zastąpić prof. Sławomirę Wronkowską-Jaśkiewicz, której 9-letnia kadencja w Trybunale skończy się 6 maja br.

08.04.2019

Wiceszef KE: Procedury dyscyplinarne wobec polskich sędziów poza normą

Wymiar sprawiedliwości

Fundamentalnym prawem każdego sędziego w Unii Europejskiej jest zadawania pytań Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej - powiedział Frans Timmermans, podczas wizyty w Warszawie. Dodał, że sposób w jaki działają polskie procedury dyscyplinarne wobec sędziów powoduje efekt mrożący.

07.04.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski