Gersdorf: Zmiany w SN mogą mieć cel taktyczny

Wymiar sprawiedliwości

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym zawiera trwałe rozwiązania, które eliminują najpoważniejsze zastrzeżenia pod adresem dotychczasowych przepisów - ocenia I prezes SN Małgorzata Gersdorf. Jednak jej zdaniem nowelizacja może mieć znaczenie "taktyczne". - Takie to robi wrażenie, że to jest na dziś, na teraz, bo jest potrzebne w rozmowach z Komisją Europejską" - powiedziała.

23.11.2018

Gdańska apelacja nie będzie opiniować kandydatów na sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Odmawiamy udziału w procedurze opiniowania kandydatów do objęcia urzędu sędziów sądów okręgowych i sądu apelacyjnego do czasu zajęcia stanowiska przez Trybunał Sprawiedliwości UE o zgodności z prawem Unii Europejskiej procedury realizowanej w Krajowej Radzie Sądownictwa - stwierdza w uchwale Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej.

23.11.2018

NSA odracza odwołania kandydatów do SN, bo czeka na odpowiedź TSUE

Wymiar sprawiedliwości

Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował o odroczeniu siedmiu kolejnych odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa wskazujących kandydatów do powołania na sędziów Sądu Najwyższego. Zdaniem NSA trzeba z tym poczekać na odpowiedzi na pytania skierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE.

23.11.2018

Tajemnica zawodowa nie przeszkadza służbom w podsłuchiwaniu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W 2017 roku policja wnioskowała o zastosowanie kontroli operacyjnej aż 9876 razy, a zarządzono ją w 9725 przypadkach. To rekord ostatnich lat. Niespotykana była też liczba zgód na przedłużenie okresu stosowania podsłuchów. Sądy pozytywnie rozpatrzyły aż 1099 wniosków. To najwięcej od 2010 r. A służby nie przejmują się tym, że podsłuchując adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych, wchodzą w posiadanie informacji objętych tajemnicą zawodową.

23.11.2018

Polska adwokatura ma już 100 lat

Prawnicy

W piątek 23 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się Gala Jubileuszowa 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Weźmie w niej udział prawie 300 gości, m.in. przedstawicieli władz państwowych, sądownictwa oraz międzynarodowych organizacji prawniczych.

23.11.2018

Black Friday także dla czytelników książek prawniczych

Piątek 23 listopada, dzień wielkich wyprzedaży na całym świecie, obowiązuje także w księgarni Profinfo. Oferująca literaturę prawniczą i biznesową oraz produkty informatyczne dla kancelarii i urzędów księgarnia sprzedaje w tym dniu wszystko o 30 proc. taniej.

22.11.2018

NSA pyta unijny Trybunał o status nowych izb w SN

Wymiar sprawiedliwości

Naczelny Sąd Administracyjny kieruje do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pięć pytań prejudycjalnych, dotyczących konkursów do nowych izb Sądu Najwyższego - Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej. Chce wiedzieć, czy konkursy do tych izb były zgodne z prawem unijnym i wnosi o zastosowanie w tej sprawie trybu przyspieszonego.

22.11.2018

Po nowelizacji ustawy o SN będzie nacisk na wycofanie przez KE skargi

Wymiar sprawiedliwości

Skarga powinna być przez Komisję Europejską wycofana z Trybunału Sprawiedliwości, bo "nie ma przedmiotu sporu" - stwierdził wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Wiele wskazuje na to, że to będzie główna linia przekazu polskich władz po uchwaleniu zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. KE na razie nie składa żadnych deklaracji.

22.11.2018

Mąż członkini KRS rekomendowany do sądu w Słupsku

Wymiar sprawiedliwości

KRS wybrała czterech kandydatów na sędziów Sądu Okręgowego w Słupsku. Wcześniej uznała za bezpodstawne lub bezprzedmiotowe wnioski ośmiu z 14 sędziów ubiegających się o te stanowiska o wyłączenie większości składu Rady z oceny kandydatur. Mieli oni obawy co do ich bezstronności.

22.11.2018

W sobotę dzień otwarty u notariuszy

Wymiar sprawiedliwości

Tegoroczna 9. edycja Dnia Otwartego Notariatu, jest poświęcona kwestiom związanym z majątkiem - umowom dotyczącym kupna, sprzedaży nieruchomości, dziedziczeniu. Informacji prawnych udzielać będzie niemal 200 notariuszy, w 19 miastach Polski, w godzinach od 10 do 16.

22.11.2018

Rzecznik pyta MS o prace społeczne jako metodę wychowawczą wobec nieletnich

Wymiar sprawiedliwości

Prace społeczne powinny być częściej stosowane w przypadku nastolatków sprawiających problemy wychowawcze - uważa Rzecznik Praw Dziecka i proponuje resortowi sprawiedliwości urealnienie przepisów w tym zakresie. Wraca też do opracowanych przez siebie standardów pracy w ośrodkach kuratorskich, zmiany - jak ocenia - ułatwiłyby pracę i z dzieckiem, i z jego rodziną.

22.11.2018

Zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym już uchwalone

Wymiar sprawiedliwości

Sejm w ciągu paru godzin uchwalił w środę nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Przewiduje ona powrót do orzekania sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia. W środę wieczorem ustawa wpłynęła do Senatu.

21.11.2018

Sejm pracuje nad zmianami w ustawie o Sądzie Najwyższym

Wymiar sprawiedliwości

Sejm rozpoczął w środę prace nad projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która stworzy podstawę do powrotu do SN tych sędziów, którzy przeszli w stan spoczynku. Ci, którzy chcieliby pozostać w stanie spoczynku też mają mieć taką możliwość. Ustawa ma też uznać status prezesów SN. Prace nad projektem Sejm rozpocznie już w środę i być może zakończy jeszcze na tym posiedzeniu.

21.11.2018

Mąż kandyduje, żona w Radzie - wniosek o wyłączenie większości członków KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

O wolne stanowisko w Sądzie Okręgowym w Słupsku ubiega się 14 osób. Osiem z nich złożyło wnioski o wyłączenie większości składu Krajowej Rady Sądownictwa z oceny kandydatur. Mają obawy co do ich bezstronności. KRS ma zajmować się tymi kandydaturami podczas trwającego obecnie (do piątku 23 listopada) posiedzenia.

21.11.2018

Dziecko przez błąd sądu dziedziczy długi - RPO kieruje do SN skargę nadzwyczajną

Prawo cywilne

Sprawa dotyczy adoptowanej dziewczynki, która ma odziedziczyć długi po biologicznym ojcu - ustaliło Prawo.pl. W ocenie RPO to efekt błędu sądu rejonowego, który jako bezprzedmiotowy oddalił wniosek matki adopcyjnej o odrzucenie spadku. Rzecznik wniósł skargę - bo jak uzasadnił - to jedyna szansa, by uchronić dziecko przed komornikiem.

21.11.2018

Igor Ostrowski z nagrodą IGF Organizacji Narodów Zjednoczonych

Rynek

Przewodniczący Globalnego Działu Prawa Technologii, Mediów i Telekomunikacji (TMT) w kancelarii Dentons, otrzymał nagrodę specjalną z rąk Liu Zhenmina, Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ ds. gospodarczych i społecznych. Wyróżnienie to zostało przyznane w uznaniu osobistych zasług Ostrowskiego na rzecz jednej z agend ONZ, Forum Internet Governance (IGF).

21.11.2018

Prawnicy skarżą się na małe zarobki, MS wierzy w wolny rynek

Prawnicy

Ustalane przez ministra sprawiedliwości stawki za czynności adwokackie i radcowskie są zbyt niskie, niesprawiedliwe i przyczyniają się do postępującej pauperyzacji zawodu - podnoszą prawnicy. Resort jednak nie widzi w tym momencie konieczności zmian. W ocenie wiceministra Łukasza Piebiaka, obecnie obowiązujący system całkowicie zabezpiecza obie grupy zawodowe.

21.11.2018

W PE krytycznie o praworządności w Polsce

Wymiar sprawiedliwości

Żadna z obaw Komisji nie została rozwiązana przez stronę Polską, systemowe zagrożenie dla praworządności w Polsce nadal istnieje – oświadczył we wtorek wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Wtórowała mu duża część eurodeputowanych

20.11.2018

Sprzeczne informacje o stosunku polskich władz do zabezpieczenia TSUE

Wymiar sprawiedliwości

Według wiceszefa KE Fransa Timmermansa polski rząd oświadczył, że aby zrealizować postanowienie unijnego trybunału musi przeprowadzić zmiany legislacyjne. Tymczasem z nieoficjalnych wypowiedzi polskich dyplomatów wynika, że rząd gotów jest uznać stan faktyczny w Sądzie Najwyższym i m.in. nie powoływać do niego nowych sędziów.

20.11.2018