Rok 2014 był katastrofalny dla cywilnych ofiar konfliktów, a reakcja społeczności międzynarodowej...
PAP
25.02.2015
Utworzenie w miarę powszechnego, niedrogiego w użytkowaniu i sprawnego systemu wymiany informacji o...
Krzysztof Sobczak
25.02.2015
Mimo negatywnej rekomendacji międzyresortowego zespołu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych pracują...
Krzysztof Sobczak
25.02.2015
Microsoft został pierwszą na świecie firmą, która uzyskała certyfikat zgodności swoich usług z...
Krzysztof Sobczak
25.02.2015
W ostatnich miesiącach konsumenci mieli aż nadto dowodów, że w Polsce nie istnieje realny system...
Krzysztof Sobczak
25.02.2015
Dyplomata zatrudniony w polskiej placówce zagranicznej nie może być zatrudniony na czas wykonania...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.02.2015
Sąd dyscyplinarny we wtorek usunął z adwokatury Pawła S. Był on już wcześniej skazany na więzienie...
Krzysztof Sobczak
25.02.2015
Prawnicy
Pacjentom nieheteroseksualnym odmawia się prawa do obecności partnera lub partnerki podczas...
Krzysztof Sobczak
24.02.2015
9 marca warszawski sąd okręgowy ogłosi, czy dopuszcza pozew zbiorowy, jaki przeciw Getin Noble Bank...
PAP
24.02.2015
Uproszczenie procedury występowania o udzielenie patentów na wynalazki oraz przyznawania praw...
Krzysztof Sobczak
24.02.2015
Upowszechnianiem wiedzy z zakresu prawa ma zająć się pierwsze w kraju Centrum Edukacji Prawnej,...
PAP
24.02.2015
MIR chce rozszerzyć kompetencje pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Będzie się...
PAP
24.02.2015
Klub PO skierował do zaopiniowania przez ministerstwa projekt ustawy o kontroli niektórych...
PAP
24.02.2015
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył we wtorek 24 lutego 2015 r. w...
Krzysztof Sobczak
24.02.2015
Prawnicy
Jeśli autor protestu nie wskaże wymaganych ustawą podstaw swojego żądania, sąd pozostawi protest...
Krzysztof Sobczak
24.02.2015
W czasach postępującej hipertrofii prawa i rozwoju orzecznictwa znaczenia nabiera systemowe...
Aneta Łazarska
24.02.2015
Na środę wyznaczono w krakowskim sądzie okręgowym posiedzenie, na którym ma zostać zbadana...
PAP
24.02.2015
Umożliwienie cywilnym samolotom transportowym, polskim i obcym, wykonującym zadania na potrzeby sił...
Krzysztof Sobczak
24.02.2015
Główny nacisk w ograniczaniu skutków kredytów we frankach powinien być położony na zmianę umów. Nie...
Krzysztof Sobczak
24.02.2015
Doprecyzowanie zasad tworzenia europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej przewiduje przyjęty...
Krzysztof Sobczak
24.02.2015
Sąd Okręgowy w Olsztynie oddalił we wtorek powództwo o ochronę dóbr osobistych, dotyczące użycia w...
PAP
24.02.2015
Trwają konsultacje projektu ustawy uniemożliwiającej wrogie przejęcia w strategicznych sektorach...
PAP
24.02.2015
Zasada obywatelstwa nie odpowiada potrzebom współczesnego, międzynarodowego obrotu cywilnoprawnego...
Krzysztof Sobczak
24.02.2015
Ograniczenia klauzuli sumienia lekarzy są zgodne z konstytucją - uznał Sejm w opinii dla Trybunału...
Krzysztof Sobczak
24.02.2015
Nowe przepisy o ponownym wykorzystaniu danych publicznych (re-use) nie tylko otworzą dla biznesu i...
PAP
24.02.2015
Rosja przestaje być strategicznym partnerem UE, umowy energetyczne mają być przejrzyste, a Bruksela...
PAP
24.02.2015
Rada jest dobrym przykładem sprawnego współdziałania trzech władz ustawodawczej, wykonawczej i...
Krzysztof Sobczak
24.02.2015
W warszawskim sądzie okręgowym rozpoczyna się dziś proces wszczęty przez kredytobiorców w jednym z...
Krzysztof Sobczak
24.02.2015
Od początku zawarcia umowy ubezpieczenia na życie i w wypadku inwalidztwa powód był uprawniony do...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.02.2015
Przepis uchwalonego art. 175a 2 ustawy o ustroju sądów powszechnych nie pozostawia złudzeń....
Krzysztof Sobczak
24.02.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski