Rozporządzenie wydano na podstawie nowej ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289). Określa szczegółowe zasady sporządzania ww. dokumentów. Komisja Europejska udostępniła państwom członkowskim aplikację umożliwiającą wypełnianie aktywnych formularzy. Dostęp do niej będą mieli wierzyciele i organy egzekucyjne, chcące skorzystać z pomocy państwa członkowskiego przy dochodzeniu należności.

Od 21 listopada 2013 r. obowiązuje również drugi akt wykonawczy do ww. ustawy - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2013 r. (Dz. U. poz. 1356). Określa wzory: wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia.