Przedmiotem prac Sejmu w środę był rozpatrywany w drugim czytaniu poselski projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw. Projekt przesuwa z 1 stycznia na 1 lipca 2014 r. termin wejścia w życie przepisów pozwalających na składanie drogą elektroniczną wniosków i zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz otrzymywanie w ten sposób danych z tego rejestru. Proponowana nowelizacja jest związana ze stanem przygotowania systemu umożliwiającego dostęp elektroniczny do KRK, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Pierwsze czytanie projektu odbyło się 19 listopada 2013 r. w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która przyjęła projekt bez poprawek. Sprawozdawcą komisji był poseł Borys Budka. W piątek odbędzie się trzecie czytanie projektu.
Krajowy Rejestr Karny (KRK) – to instytucja, której zadaniem jest prowadzenie stale aktualizowanej bazy danych dotyczącej karanych osób i podmiotów zbiorowych. Powołana została na podstawie ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym. Rejestr ten zastąpił Centralny Rejestr Skazanych.