Objęcie abolicją cudzoziemców, przebywających w Polsce od grudnia 2007 roku, planowane jest w...
Lex/Lex
21.03.2011
CBA chce odwołania Sławomira Sosnowskiego (PSL) z funkcji wicemarszałka województwa lubelskiego....
Lex/Lex
21.03.2011
Zmiany w procedurze karnej pozwolą na dostosowywanie wyroków wydanych w innych krajach do polskich...
Krzysztof Sobczak
21.03.2011
Znany warszawski adwokat, Jacek Dubois, został w poniedziałek uniewinniony przez sąd z zarzutów...
Lex/Lex
21.03.2011
Sąd Okręgowy w Poznaniu umorzył w poniedziałek postępowanie przeciwko znanemu raperowi Ryszardowi...
Lex/Lex
21.03.2011
We wzorze informacji przekazywanej przez banki Ministrowi Finansów numer REGON przestanie być daną...
Jolanta Mazur
21.03.2011
Faktury czy umowy potrzebne do rejestracji samochodu z zagranicy będą mogli tłumaczyć nie tylko...
Krzysztof Sobczak
21.03.2011
W środę siedmiu sędziów Sądu Najwyższego zbada, czy dowodem w postępowaniu karnym może być podsłuch...
Lex/Lex
21.03.2011
Senat przyjął 17 marca 2011 r. bez poprawek ustawę z 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy Prawo...
Anna Stańczuk
21.03.2011
17 lipca 2009 r., wbrew postanowieniom Pakietu Działań Antykryzysowych, Ministerstwo Finansów...
Krzysztof Sobczak
21.03.2011
Oddział dla gwałcicieli i pedofilów w szpitalu w Choroszczy koło Białegostoku miał ruszyć 1...
Krzysztof Sobczak
20.03.2011
Ogłoszenie Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny...
Krzysztof Sobczak
20.03.2011
W parlamencie zakończyły się prace nad nowelizacją ustawy o niektórych formach wspierania...
Krzysztof Sobczak
20.03.2011
Ulga ta polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) podatnika wartości oddanej honorowo krwi lub...
Jolanta Mazur
20.03.2011
W sytuacji, gdy sądy wydały dwa różne wyroki w tej samej sprawie i były one prawomocne, uchyla się...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.03.2011
Ogłoszenie Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny...
Krzysztof Sobczak
20.03.2011
Przy wykładni przepisu art. 71 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie ma znaczenia...
Anna Dudrewicz
20.03.2011
Doprowadzenie do ukazania w księgach wieczystych rzeczywistego stanu prawnego nieruchomości...
Wojciech Kowalski
20.03.2011
Wdrożenie przepisów zawartych w tzw. dyrektywie CRD II, tj. dyrektywie zmieniającej dyrektywy w...
Wojciech Kowalski
20.03.2011
Zakaz wprowadzania do obrotu i reklamy produktów, oraz zajęcie produktów i materiałów...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.03.2011
Jeśli ustawa o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie wejdzie w życie, w Siłach Zbrojnych będzie...
Lex/Lex
20.03.2011
W poniedziałek inspektorzy kontroli skarbowej zaczną sprawdzać legalność oprogramowania...
Lex/Lex
19.03.2011
Prawie 70 proc. Polaków uważa, że takie spółki jak PZU, KGHM, PKO BP, Orlen czy Lotos powinny...
Lex/Kancelaria
19.03.2011
Minister pracy Jolanta Fedak oświadczyła w piątek, że jest przeciwna zmianom w ustawie o...
Lex/Lex
19.03.2011
Szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton potępiła w piątek trwające na Białorusi procesy i...
Lex/Kancelaria
19.03.2011
Prawnicy
Negocjacje jako alternatywa do klasycznego procesu są w Polsce niedoceniane. Postrzegane są jako...
Krzysztof Sobczak
19.03.2011
Rynek
Zapewnienie pracownikowi okularów korekcyjnych, a w szczególnych sytuacjach także zamiast nich...
Jolanta Mazur
19.03.2011
Negocjacje jako alternatywa do klasycznego procesu są w Polsce niedoceniane. Postrzegane są jako...
Krzysztof Sobczak
19.03.2011
Rynek
Wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski ustalił nowe wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu...
Lex/Lex
19.03.2011
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej powołało zespół monitorujący ds. przeciwdziałania przemocy...
Lex/Lex
19.03.2011