Zakaz stosowania in vitro, upowszechnianie naprotechnologii, płatny urlop wychowawczy, obowiązkowe...
Lex/Lex
26.11.2011
Przepisy uprawniające Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prowadzenia kontroli operacyjnej są...
Krzysztof Sobczak
26.11.2011
Nie popełniłem żadnego przestępstwa mówi adwokat Michał Tomczak, zatrzymany we wtorek przez...
Lex/Lex
26.11.2011
Opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie...
Anna Dudrewicz
26.11.2011
Gdy recepta nie spełnia wszystkich wymagań formalnych, aptece nie należy się refundacja z...
Lex/Lex
26.11.2011
Porozmawiaj z notariuszem o majątku rodziny i jego bezpieczeństwie - pod takim hasłem w sobotę 26...
Krzysztof Sobczak
26.11.2011
Nawet, gdy urząd nie pouczył w swojej decyzji o możliwości odwołania się od niej, termin na...
Lex/Lex
26.11.2011
Od połowy listopada rozprawy cywilne miały być nagrywane. Nastąpi to jednak dopiero w przyszłym...
Krzysztof Sobczak
26.11.2011
W związku z ostatnimi atakami na ekipy telewizyjne Stowarzyszenie Twórców Obrazu Telewizyjnego...
Lex/Lex
26.11.2011
Skarga na rozstrzygniecie nadzorcze służy gminie, a gminę reprezentuje wójt (burmistrz, prezydent),...
Lex/Lex
26.11.2011
Spadkobierca, który odziedziczył mieszkanie wykupione od gminy i sprzedał je przed upływem...
Lex/Lex
26.11.2011
Od 23 listopada br. obowiązuje nowy tryb występowania o emeryturę lub rentę. Reguluje go...
Lex/Lex
26.11.2011
Porozmawiaj z notariuszem o majątku rodziny i jego bezpieczeństwie - pod takim hasłem w sobotę 26...
Krzysztof Sobczak
25.11.2011
Prawnicy
Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga zbada sprawę zeznań krakowskiego prokuratora Marka Wełny o...
Krzysztof Sobczak
25.11.2011
Brak przygotowania merytorycznego, pobieranie zbyt wysokich opłat za świadczone usługi, czy...
Krzysztof Sobczak
25.11.2011
Rynek
Na ostatnim posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbyło się 19 listopada w...
Krzysztof Sobczak
25.11.2011
Prawnicy
Rada ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i praw człowieka przy prezydencie Rosji będzie...
PAP
25.11.2011
W Dzienniku Urzędowym z 23 listopada zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów w...
Lex/Lex
25.11.2011
Rozważenie możliwości wprowadzenia mediacji w sprawach o wywłaszczenia w związku z prowadzeniem...
Lex/Lex
25.11.2011
W dniu 26 września 2011 r. Minister Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie sporządzania raportu...
Lex/Lex
25.11.2011
Rząd utrzymuje autonomię budżetową najważniejszych instytucji wymiaru sprawiedliwości. Tak...
Krzysztof Sobczak
25.11.2011
Na kary grzywny po 800 zł Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe skazał w piątek pięciu gdańskich radnych PO,...
Lex/Lex
25.11.2011
Przez "tryb udzielania" dotacji należy rozumieć m.in. wymagania formalne, jakich powinny dopełnić...
Lex/Lex
25.11.2011
Jeżeli producent utworu audiowizualnego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł umowę...
Michał Malinowski
25.11.2011
14 grudnia Sąd Najwyższy zdecyduje o ważności wyborów do Sejmu i Senatu - podano na internetowych...
Lex/Lex
25.11.2011
Włoskie przepisy są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej w zakresie, w jakim wyłączają...
Lex/Lex
25.11.2011
Lepszą ocenę ryzyka związanego z przeniesieniami aktywów finansowych oraz wpływu tego ryzyka na...
Rafał Bujalski
25.11.2011
Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga zbada sprawę zeznań krakowskiego prokuratora Marka Wełny o...
Lex/Lex
25.11.2011
Nie powinno być problemu z dochowaniem czteromiesięcznego terminu na przekazanie prezydentowi...
Lex/Lex
25.11.2011
Komisja Europejska zdecydowała w czwartek o pozwaniu Polski do Trybunału Sprawiedliwości UE za brak...
Lex/Lex
25.11.2011
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski