Doradcy podatkowi, którzy obawiali się utraty prawa wykonywania swojego zawodu, mogą odetchnąć. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o doradztwie podatkowym, przywracającą tej grupie zawodowej prawo do prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowych oraz mają możliwość wykonywania zawodu jako osoby fizyczne lub jako uczestnicy spółek niemających osobowości prawnej. Dlaczego pilne uchwalenie zmian w ustawie o doradztwie podatkowym było tak ważne?

Na mocy nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym, uchwalonej przez Sejm 24 listopada br. doradcy podatkowi będą uprawnieni do prowadzenia ksiąg i ewidencji podatkowych w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów oraz będą mieli możliwość wykonywania zawodu jako osoby fizyczne lub jako uczestnicy spółek niemających osobowości prawnej (o zamieszaniu związanym z brakiem omawianych przepisów dla doradców podatkowych pisaliśmy w lex m.in. w dniu 31 października br.) Obecnie doradcy posiadają oba uprawnienia. Wprowadzone zostały one nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym w 2004 roku. Jednak Trybunał Konstytucyjny zakwestionował w dniu 22 maja 2007 r. tryb wprowadzenia dwóch przepisów do ustawy w 2004 r. (sygn. akt K 42/05) i dał ustawodawcy sześć miesięcy na wprowadzenie tych przepisów zgodnie z procedurą legislacyjną. Termin ten mija jednak 5 grudnia br.

Uchwalenie omawianej nowelizacji było niezwykle ważne dla doradców podatkowych, którzy obawiali się, że jej brak doprowadzi do luki w przepisach i w konsekwencji ograniczy ich uprawnienia do wykonywania zawodu. Nowela trafi teraz pod obrady Senatu.