Aż 98 proc. partnerów w największych firmach prawniczych i 85 proc. partnerów w kancelariach lokalnych jest zdania, że sytuacja naszego kraju zmierza w dobrym kierunku – wynika z sondażu WK Index, przeprowadzonego przez firmę badawczą IPSOS wśród partnerów firm prawniczych, na zlecenie Wolters Kluwer Polska - wydawcy systemu informacji prawnej LEX. To radykalna zmiana nastrojów i 42 procentowy wzrost pozytywnych opinii w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w maju i w czerwcu 2007 roku.

Za tą zmianę nie odpowiada sytuacja gospodarcza, gdyż oceny w tym zakresie nie zmieniły się w stosunku do ostatniego badania. Z badań wynika również, że nieco mniejsze znaczenie jako bariera prowadzenia działalności gospodarczej ma dla prawników inflacja prawna, biurokracja i procedury administracyjno-prawne, a także korupcja gospodarcza. Zwiększa się natomiast kłopotliwość czasu potrzebnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce.

Celem realizowanego już po raz czwarty badania WK Index, finansowanego przez Wolters Kluwer Polska, jest ocena klimatu gospodarczego oraz sytuacji w branży usług prawniczych. O opinie pytani są prawnicy – partnerzy w największych kancelariach w Warszawie oraz w firmach regionalnych, obsługujących przede wszystkim obrót gospodarczy. Formułowane z tej perspektywy oceny mogą być same w sobie ciekawym materiałem do różnorodnych analiz, interesujące może być także ich porównanie z wynikami innych badań koniunktury gospodarczej w Polsce.

Czwarte z kolei badanie pozwala już na obserwacje pewnych trendów. Z pomiaru na pomiar prawnicy największych kancelarii są coraz bardziej optymistyczni , jeśli chodzi o popyt na usługi ich kancelarii – większość ocenia, że będzie rósł w tym samym tempie co obecnie, ale aż 34 proc. ankietowanych wskazało, że rynek usług prawniczych będzie rozwijał się w przyszłym roku jeszcze szybciej niż obecnie.

W ostatnim czasie najbardziej rośnie rola transakcji na rynku nieruchomości (wzrost z 72 proc. do 83 proc. wskazań), kompleksowych audytów prawnych (wzrost z 44 proc. do 63 proc. wskazań), a także prawa pracy i zbiorowych układów pracy (wzrost z 30 proc. do 41 proc. wskazań). Coraz większe znaczenie na rynku ma obsługa prawna pozyskiwania kapitału, sprawy związane z prawem własności intelektualnej oraz zamówienia publiczne. Widać również zdecydowany wzrost zainteresowania wprowadzaniem spółek na giełdę (wzrost z 25 proc. do 37 proc. wskazań).

Po okresie systematycznego wzrostu można zauważyć pewne spowolnienie w obszarze gospodarki i biznesu – klientów największych kancelarii prawniczych. Na pytanie, jakie wyniki ekonomiczne osiągną firmy, dla których świadczycie Państwo usługi w ciągu następnych 12 miesięcy, 61 proc. ankietowanych odpowiedziało, że będą lepsze niż obecnie. W poprzednim badaniu poprawy wyników ekonomicznych przedsiębiorstw spodziewało się aż 81 proc. ankietowanych (spadek o 20 proc.).

Niemal wszystkie – aż 85% największych kancelarii - chcą zatrudnić w przyszłości nowe osoby, jednak w przypadku kancelarii lokalnych nowi pracownicy są wyraźnie rzadziej potrzebni. Obecnie zatrudnienie nowych osób planuje 43% kancelarii lokalnych. Duże kancelarie najczęściej poszukują doświadczonych pracowników. Żadna z ankietowanych kancelarii dużych oraz lokalnych nie zmierza zwalniać pracowników.

Większość partnerów największych kancelarii ( 71 proc.) uważa, że system kształcenia młodych prawników w Polsce powinien zostać zmieniony. 76 proc. partnerów największych kancelarii prawniczych jest przeciwna wprowadzeniu specjalizacji według dziedzin prawa dla adwokatów i radców prawnych potwierdzonych odrębnym egzaminem. Podobnego zdania są przedstawiciele kancelarii lokalnych. Również 76 proc. partnerów największych kancelarii prawniczych pozytywnie ocenia zmiany w kodeksie etyki radców prawnych, dotyczące liberalizacji zasad reklamy. Podobnego zdania są prawnicy z kancelarii lokalnych. Kancelarie lokalne nie różnią się pod tym względem od największych kancelarii.

Pod względem wyników gospodarczych najbardziej dynamicznymi województwami okazały się podlaskie i pomorskie. Jednak popyt na usługi prawnicze rośnie najszybciej w województwie lubelskim.


SZCZEGÓŁOWE, STATYSTYCZNE OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ.

Największe kancelarie.

Wskaźnik WK Index nie zmienił się od ostatniego pomiaru i wynosi 148 pkt. (na skali od 0 do 200 pkt.). Jest to bardzo optymistyczny wynik, oddaje wyraźną przewagę partnerów oceniających i spodziewających się poprawy sytuacji gospodarczej oraz sytuacji w branży usług prawniczych nad partnerami oceniającymi sytuację pesymistycznie. Szczególny optymizm partnerów budzi obszar gospodarki oraz biznesu ABC Index – który wynosi 158 pkt. W porównaniu z pierwszą połową 2007 roku, kiedy przeprowadzano poprzedni pomiar partnerzy są mniej optymistyczni – ABC Index spadł o 2 pkt. Najbardziej osłabł optymizm w zakresie gospodarki: Economy Index spadł o 7 pkt. do 153 pkt. Spadek jednak nastąpił z bardzo wysokiego poziomu i nastroje nadal można określić jako bardzo optymistyczne.

Nieco mniejsze osłabienie optymizmu dotyczy również Business Index opisującego wyniki finansowe i ekonomiczne klientów największych kancelarii prawniczych, który spadł o 4 pkt. do 162 pkt. Sytuacja największych kancelarii prawniczych opisywana przez Lex Index, jest postrzegana mniej optymistycznie niż dotychczas opisywane obszary. Jednakże sytuacja ta z pomiaru na pomiar poprawia się: Lex Index odnotował wzrost o 3 pkt. do 143 pkt. Porównując oceny sytuacji dotychczasowej: Current Index z przewidywaniami: Expectations Index można zauważyć, że obecnie partnerzy nieco lepiej oceniają dotychczasowe wyniki niż prognozy, wartości indeksów wyniosły odpowiednio 149 pkt. i 147 pkt. Warto dodać, że w poprzednim pomiarze opinii oczekiwania były takie same jak oceny sytuacji bieżącej, a we wcześniejszych pomiarach, przewidywania były nawet nieco lepsze od oceny sytuacji bieżącej.

Lokalne rynki usług prawniczych.

Tymczasem sytuacja w na lokalnych rynkach nie jest tak optymistyczna jak w przypadku największych podmiotów, tym niemniej nadal się poprawia. WK LOCAL Index wynosi 129 pkt. i w ciągu ostatnich 6 miesięcy wzrósł o 3 pkt. ABC LOCAL Index wzrósł również o 3 pkt do 143 pkt. Najbardziej poprawiły się oceny zmian i potencjału gospodarki rynków lokalnych - Economy LOCAL Index wzrósł o 6 pkt. do 152 pkt. Poprawiły się również oceny sytuacji klientów kancelarii lokalnych. Business LOCAL Index wzrósł o 2 pkt. do 144 pkt. Systematycznie poprawia się sytuacja lokalnych kancelarii prawniczych, chociaż jeszcze zdecydowanie dużo brakuje do sytuacji obserwowanej na rynku największych kancelarii. Lex LOCAL index wzrósł w stosunku do poprzedniego pomiaru o 3 pkt. do 121 pkt. Warto zauważyć że wspólnicy z kancelarii lokalnych dużo bardziej optymistycznie zapatrują się na przyszłość, niż oceniają dotychczasowe zmiany. Expectations LOCAL Index wynosi 131 pkt. wobec 125 pkt dla Current LOCAL Index. Najbardziej optymistyczni są prawnicy z województwa Pomorskiego.