We wtorek, 4 grudnia 2007 r., odbyło się spotkanie przedstawicieli polskiego notariatu z prof. Zbigniewem Ćwiąkalskim, Ministrem Sprawiedliwości. Notariuszy reprezentowali not. Jacek Wojdyło - prezes Krajowej Rady Notarialnej, not. Andrzej Urbanik - wiceprezes KRN, not. Lech Borzemski - rzecznik KRN, oraz not. Joanna Greguła - prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie.

Było to pierwsze od przeszło dwóch lat spotkanie przedstawicieli notariatu z Ministrem Sprawiedliwości. Tak długa przerwa spowodowała nawarstwienie się wielu pilnych i ważnych zagadnień do omówienia. Będą one przedmiotem kolejnych, roboczych spotkań. Wtorkowe należy więc traktować jako wstępne. Rozmowa trwała ponad godzinę. Dotyczyła zarówno ogólnych zagadnień funkcjonowania notariatu i społecznego postrzegania tej instytucji, jak i kwestii bardziej szczegółowych. Przedstawiciele notariuszy zasygnalizowali potrzebę zmian legislacyjnych w zakresie aplikacji notarialnej, zasad pobierania i odprowadzania opłat sądowych od wniosków zawartych w aktach notarialnych oraz instytucji poświadczeń dziedziczenia. Zadecydowano, że w tej ostatniej sprawie powołany zostanie mieszany zespół roboczy. KRN zgłosił już skład notarialnej części zespołu.

Uzgodniono, że notariusze będą zgłaszać Ministerstwu także propozycje zmian legislacyjnych, które nie dotyczą bezpośrednio notariatu. W swojej pracy często natrafiają bowiem na przepisy, które nie sprzyjają sprawnemu i bezpiecznemu zarazem obrotowi prawnemu. KRN przesłał już do Ministerstwa pierwszy taki sygnał. Dotyczył zmiany ustawy o VAT tak, aby od 01.I.2008 przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność nie było obciążone tym podatkiem.
Prezes Wojdyło poprosił min. Ćwiąkalskiego o objęcie przewodnictwa Komitetu Honorowego II Kongresu Notariuszy Europejskich. Spotkanie przebiegło w miłej i jednocześnie rzeczowej atmosferze - informują służby prasowe notariatu. Optymizmem napawa wyrażona przez nowego ministra wola współpracy z samorządem notarialnym na rzecz dobrej legislacji, a także we wszystkich istotnych sprawach notariatu jako strażnika bezpiecznego obrotu prawnego.