Kancelaria GESSEL stworzyła umowę, na podstawie której ABG Spin kupiło od Sygnity zorganizowaną część przedsiębiorstwa związaną z produktami Infomedica i Mmedica za 28 mln zł netto. 4 grudnia akcjonariusze Sygnity zgodzili się na przeprowadzenie transakcji na NWZ. Zarząd Sygnity w negocjacjach wspierał zespół M&A kancelarii Gessel pod kierownictwem Marcina Macieszczaka i Piotra Schramma.

Przeniesienie na ABG Spin zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sygnity określono na dzień 11 grudnia 2007 r. tj. po uzyskaniu zapłaty przez spółkę pierwszej raty uzgodnionej ceny sprzedaży i po dostarczeniu gwarancji bankowej zabezpieczającej zapłatę części ceny sprzedaży należnej za zbywaną zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Całkowite rozliczenie transakcji sprzedaży nastąpić ma w terminie do 11 stycznia 2008 r.

Przejęcie obejmie m.in. zespół pracowników oraz prawa autorskie do wdrażanych i obsługiwanych systemów w ponad 300 szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej. W umowie zawarto również zapisy o współpracy oraz wymianie informacji z ABG SPIN w zakresie obsługi rozliczeń placówek służby zdrowia z NFZ. Sygnity SA zdecydowało się na przyjęcie oferty kupna ABG SPIN, ponieważ była ona najlepsza pod względem finansowym i merytorycznym - poinformowała  kancelaria GESSEL.