Służby porządkowe imprez masowych będą mogły sprawdzać bagaż uczestników. Jeśli znajdą broń,...
Krzysztof Sobczak
23.03.2010
Zwracamy się z prośbą o Pana bezpośrednią interwencję i nadzór nad praktykami, które przybierają...
Krzysztof Sobczak
23.03.2010
Jeśli tylko jest podstawa do złożenia skargi, to do Trybunału w Strasburgu skarżyć się warto. Po...
Krzysztof Sobczak
23.03.2010
Czy potrzebne są nowe regulacje prawne umożliwiające ściganie przestępstw i patologii w sieci? Jak...
Krzysztof Sobczak
23.03.2010
W marcu 2010 roku Kinga Grzywaczewska, Magdalena Napiórkowska oraz Przemysław Grzywaczewski...
Jacek Górski
23.03.2010
Po siedmiu latach od zdarzenia, sąd wojskowy uniewinnił pilota śmigłowca, oskarżonego o...
Krzysztof Sobczak
23.03.2010
Od 19 marca 2010 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie...
Krzysztof Posański
23.03.2010
W 2009 r. Skarb Państwa wygrał procesy o 1,7 mld zł. Przegrał tylko 80 mln zł. W zetknięciu z...
Jan Lis /KW
23.03.2010
W ostatnich miesiącach Allen & Overy otrzymało trzy główne nagrody w dziedzinie nieruchomości za...
Jacek Górski
23.03.2010
Sąd Okręgowy z Wrocławia i Sąd Apelacyjny z Katowic mają najlepsze i najbardziej przyjazne dla...
Krzysztof Sobczak
23.03.2010
Przepisy dotyczące osób ubiegających się o przyjęcie do policji pozwalają na przerwanie...
Krzysztof Sobczak
23.03.2010
Na przesłuchiwanie przez sąd świadków przebywających w innych miejscowościach pozwoli system...
Wojciech Kowalski
23.03.2010
Sto tysięcy nowych podatników będzie musiało zainstalować w przyszłym roku kasy fiskalne. Obowiązek...
Krzysztof Sobczak
23.03.2010
Państwowy dług publiczny w Polsce systematycznie się zwiększa. Na tym tle zadłużenie jednostek...
Krzysztof Sobczak
23.03.2010
Bank Citi Hadlowy oferuje radcom prawnym specjalne usługi. Będą mogli otrzymać specjalne karty...
Krzysztof Sobczak
22.03.2010
Wyodrębnienie budżetu środków europejskich oraz pojęcia płatności w ramach budżetu środków...
Michał Malinowski
22.03.2010
Studenci IV i V roku prawa oraz absolwenci, władający biegle językiem angielskim i osiągający dobre...
22.03.2010
Negatywna ocena pracy notariusza może skutkować odwołaniem go przez ministra sprawiedliwości ze...
Krzysztof Sobczak
22.03.2010
Dynamiczny rozwój internetu w Polsce i na świecie pociąga za sobą zwiększenie roli i możliwości...
Krzysztof Sobczak
22.03.2010
Czy nabycie przez pracownicę prawa do odprawy rentowej i pobranie tej odprawy u jednego pracodawcy...
Katarzyna Irytowska
22.03.2010
Dziś 70. urodziny obchodzi prof. Ewa Łętowska, wybitny prawnik, pierwszy w Polsce rzecznik praw...
Krzysztof Sobczak
22.03.2010
Prawnicy
Jeden z partnerów konsorcjum nie może wnieść samodzielnie odwołania we własnym imieniu, ponieważ...
Anna Stańczuk
22.03.2010
Zapewnienie bezpieczeństwa kuratorom było i jest jednym z priorytetów w działaniach Ministerstwa...
Krzysztof Sobczak
22.03.2010
Reforma kodeksu cywilnego opóźni się o kilka lat. Na przeszkodzie stoją regulacje Unii Europejskiej...
Krzysztof Sobczak
22.03.2010
Komisja Sejmu RP Przyjazne państwo wysłuchała postulatów PKPP Lewiatan zmian do ustawy Prawo...
22.03.2010
Zapewnienie bezpieczeństwa kuratorom było i jest jednym z priorytetów w działaniach Ministerstwa...
Krzysztof Sobczak
22.03.2010
Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskej pozwał administratorów serwisu internetowego, w związku z...
Jan Lis /KW
22.03.2010
Prawo podatkowe w Polsce wymaga ciągle jeszcze wielu zmian i dostosowań do standardów...
Jan Lis /KW
22.03.2010
Negatywna ocena pracy notariusza może skutkować odwołaniem go przez ministra sprawiedliwości ze...
Krzysztof Sobczak
22.03.2010
Przyjęcie mandatu karnego przez sprawcę wykroczenia schwytanego na gorącym uczynku następuje...
Krzysztof Sobczak
22.03.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski