Projekt "Twój Biznes" to cykl konferencji biznesowych zaplanowanych w pięciu miastach Polski. Organizatorem konferencji jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Konferencja inaugurująca cykl odbędzie się w Katowicach, 7 października 2010 roku. Kolejne konferencje odbędą się we Wrocławiu, Gdańsku, Krakowie, i Warszawie.

Konferencje "Twój Biznes" prezentować będą innowacyjne, a przede wszystkim skuteczne narzędzia i rozwiązania z obszarów kluczowych dla sprawnego funkcjonowania firmy. Poruszone zostaną zagadnienia związane z bezpieczeństwem finansowym firmy, ubezpieczeniami, logistyką, nowoczesnymi technologiami, komunikacją oraz narzędziami i rozwiązaniami dla działów HR.

Wśród poruszanych tematów znajdą się rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo firmy w następujących obszarach:

  • zarządzania w firmie
  • bezpieczeństwa finansowego
  • nowoczesnych technologii wspierających i rozwijających biznes
  • komunikacji w firmie

Wystąpienie otwierające konferencję rozpocznie John Scherer - jeden z czołowych praktyków i mentorów przywództwa na świecie, specjalizujący się w rozwoju top executives, przywództwie, zmianie oraz transformacji kultur organizacyjnych.

Adresatami konferencji są przedsiębiorcy i menedżerowie:

  • właściciele firm i kadra zarządzająca z sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
  • menedżerowie podejmujący decyzje w średnich i dużych firmach,
  • kierownicy oraz menedżerowie działów strategicznych dla firmy.

Zapraszamy do udziału w konferencji. Wstęp jest bezpłatny!
Rejestracji można dokonać na stronie www.abc.com.pl/twojbiznes