Najczęściej konfiskowanymi przez celników artykułami, budzącymi podejrzenie naruszenia praw własności intelektualnej, były papierosy, odzież i znaki towarowe. Jednak artykuły codziennego użytku i stanowiące potencjalne zagrożenia dla zdrowia, takie jak szampony, pasta do zębów, zabawki, lekarstwa lub sprzęt AGD, także miały swój istotny udział. Dzisiejsze sprawozdanie zawiera statystyki na temat typu, pochodzenia i rodzaju transportu dla wyrobów naruszających prawa własności intelektualnej, zatrzymanych na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej.

Sprawozdanie pokazuje tendencję wzrostową, jeśli chodzi o liczbę towarów, co do których istnieje podejrzenie naruszenia praw własności intelektualnej. W 2009 r. odnotowano ponad 43,5 tys. przypadków zatrzymania towarów przez celników, obejmujących w sumie 118 mln artykułów. W sprawozdaniu zwraca się uwagę, że o ile w przeszłości naruszenie praw własności intelektualnej dotyczyło najczęściej towarów luksusowych, obecnie coraz więcej spraw związanych jest z artykułami codziennego użytku. Najpopularniejszymi kategoriami produktów są papierosy, stanowiące 19%, oraz pozostałe wyroby tytoniowe (16 proc.), znaki towarowe (13 proc.) i lekarstwa (10 proc.). Głównym źródłem produktów naruszających prawa własności intelektualnej nadal są Chiny (w sumie 64 proc. wszystkich skonfiskowanych artykułów). Natomiast inne kraje, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie i Egipt, przodowały w określonych kategoriach produktów. W przypadku ponad 77 proc. wszystkich zatrzymanych produktów dokonano ich zniszczenia lub skierowano sprawę do sądu w celu orzeczenia naruszenia prawa.

Unijne służby celne odgrywają decydującą rolę w procesie zapobiegania przedostaniu się na rynek wewnętrzny produktów naruszających prawa własności intelektualnej. Komisja prowadzi liczne działania służące wsparciu służb celnych w walce z nielegalnym handlem. Komisja pracuje nad wnioskiem mającym udoskonalić obecnie obowiązujące przepisy celne w zakresie dotyczącym walki z towarami naruszającymi prawa własności intelektualnej oraz uprościć obowiązujące procedury. We współpracy z państwami członkowskimi Komisja dokonała szczegółowego przeglądu obowiązującego prawa i rozpoczęła konsultacje społeczne, które zakończyły się dnia 7 czerwca 2010 r. Na tej podstawie Komisja zamierza przedstawić do końca bieżącego roku wniosek legislacyjny. Odpowiednia współpraca z międzynarodowymi partnerami handlowymi może w istotny sposób pomóc w zapobieganiu eksportowi do UE towarów naruszających prawa własności intelektualnej i wykrywaniu takich przypadków. W 2009 r. UE i Chiny podpisały plan działania skupiający się przede wszystkim na poprawie współpracy w dziedzinie egzekwowania przez służby celne praw własności intelektualnej, który, zgodnie z planami, zostanie w najbliższych miesiącach przedłużony do końca 2012 r. (zob. IP/09/193).  Przedsiębiorcy mogą wnioskować o interwencję celną w przypadku podejrzenia, że prawa własności intelektualnej są łamane, a informacje przekazywane przez przemysł stanowią wyraźną pomoc dla służb celnych w procesie kontroli.