Polska wódka to napój alkoholowy produkowany ze zbóż lub ziemniaków uprawianych na terenie naszego...
PAP
14.06.2012
Prezydent Bronisław Komorowski opowiedział się w czwartek za bardziej surowym karaniem za...
Jabłońska-Andrzejczuk Agata
14.06.2012
Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczono informację dla kandydatów, którzy mają zamiar...
14.06.2012
Prawnicy
23 wyroki zapadły do czwartkowego popołudnia w sprawach chuliganów, którzy we wtorek brali udział w...
Patrycja Rojek-Socha
14.06.2012
Jeśli konsultacje międzyresortowe nie przyniosą niespodzianek, jeszcze w czerwcu podpiszę...
PAP
14.06.2012
Choć w czwartek utraciły moc przepisy Prawa prasowego dotyczące sprostowania i odpowiedzi prasowej,...
PAP
14.06.2012
Ministerswto Sprawiedliwości popiera projekt zmian w procedurze karnej zmierzajcy do tego, by na...
Katarzyna Żaczkiewicz
14.06.2012
W Turnieju uczestniczyć mogą aplikanci aplikacji prokuratorskiej i sędziowskiej. W finale Turnieju...
Katarzyna Żaczkiewicz
14.06.2012
Prawnicy
Portal internetowy skutecznyadwokat.pl rozstrzygnął konkurs na Prawnika Roku 2011. Laureatami...
Katarzyna Żaczkiewicz
14.06.2012
Prawnicy
W tym roku już po raz drugi aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni będą mogli zdawać egzamin...
14.06.2012
Prawnicy
Szef MSW Jacek Cichocki spotka się z szefem Interpolu ws. wykorzystywania tej organizacji do...
PAP
14.06.2012
Dotychczas wnioski o abolicję złożyło ponad 7 tys. cudzoziemców, a ponad 2 tys uzyskało już...
Krzysztof Sobczak
14.06.2012
Europejski Trybunał Praw Człowieka zbada wniosek Polki, czy sterylizacja w ramach operacji...
PAP
14.06.2012
Prawo krajowe, które nie uwzględnia klauzuli sumienia i nie przewiduje możliwości odbycia...
Katarzyna Warecka
14.06.2012
Zastąpienie dokumentów papierowych przesyłanych między sądami a Krajowym Rejestrem Karnym ich...
PAP
14.06.2012
Projekt zmian w procedurze cywilnej autorstwa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy zakłada,...
Katarzyna Żaczkiewicz
14.06.2012
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.06.2012
Zastąpienie dokumentów papierowych przesyłanych między sądami a Krajowym Rejestrem Karnym ich...
Jabłoński Marcin
14.06.2012
Na początku lipca rząd planuje skierować do Sejmu projekt ustawy deregulacyjnej, zakładający...
PAP
14.06.2012
323 postępowania w sprawach o przestępstwa popełnione z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych...
PAP
14.06.2012
Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów trudno będzie przeforsować projekt finansowego karania...
PAP
14.06.2012
Ustawa o ogrodach działkowych zrobiła z Polskiego Związku Działkowców monopolistę, a państwo...
Krzysztof Sobczak
14.06.2012
Koalicja na rzecz Otwartego Rządu, skupiająca 13 organizacji pozarządowych, chce skłonić Radę...
PAP
14.06.2012
Posłowie wszystkich klubów poparli w środę projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji o prawach osób...
14.06.2012
Rozwieszenie brudnego prania dookoła budynku parlamentu stanowi rodzaj wyrazu poglądów...
Katarzyna Warecka
14.06.2012
Resort gospodarki w trzecim pakiecie deregulacyjnym zakłada wyłączenie z podatku VAT usług...
PAP
13.06.2012
W czwartek tracą moc przepisy dotyczące instytucji odpowiedzi i sprostowania prasowego....
PAP
13.06.2012
Spośród zagrożeń i problemów w zakresie praw człowieka coraz poważniejszym staje się ten dotyczący...
13.06.2012
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia skazał w środę wieczorem osiem osób zatrzymanych po...
PAP
13.06.2012
Kolejne stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych zostały zwolnione, m.in. w sądach okręgowych w...
Katarzyna Irytowska
13.06.2012
Rynek