Profesor Adam Strzembosz (ur. 11 września 1930 r. w Warszawie) - prawnik, sędzia, wiceminister sprawiedliwości w latach 1989–1990, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w latach1990–1998. Z urzędu pełnił również funkcję przewodniczącego Trybunału Stanu.
Po 1980 r. był zaangażowany w organizację niezależnych struktur związkowych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Został wybrany do prezydium Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, przewodniczył Komisji Zakładowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, a ponadto wszedł w skład Zarządu Regionu „Mazowsze”.
Był też delegatem na I Zjazd NSZZ „Solidarność”, gdzie został wybrany do Krajowej Komisji Rewizyjnej.
19 grudnia 1981 r. został odwołany ze stanowiska sędziego Sądu Wojewódzkiego, a kilka dni później ze stanowiska docenta w Instytucie Badania Prawa Sądowego.
Podczas obrad Okrągłego Stołu - przewodniczący podzespołu ds. prawa i sądów. Następnie pełnił funkcję przewodniczącego komisji prawa i sprawiedliwości Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie.
Pozbawiony możliwości wykonywania zawodu sędziego w stanie wojennym, po latach oddając hołd innym sędziom, poświęcił im jedną ze swoich publikacji „Sędziowie warszawscy w okresie próby 1981 - 1988”.