Sędzia Igor Tuleya w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówi m.in. o swoim udziale w procesach...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.01.2013
Prawnicy
Kancelaria Chajec, Don-Siemion Żyto doradzała Centrum Development and Investments S.a r.l. przy...
21.01.2013
Rynek
W przededniu ujawnienia dalszych planów liberalizacji europejskiego rynku kolejowego Komisja...
Krzysztof Sobczak
21.01.2013
Aż 22 proc. badanych nie wierzy, że sędziowie orzekają, nie ulegając naciskom. 44 proc. - że czasem...
Krzysztof Sobczak
21.01.2013
Rodziny policjantów są szczególnie narażone na przemoc - przekonuje Renata Durda, szefowa...
Kwiatkowska Agata
21.01.2013
O deregulacji zawodów prawniczych i sporach związanych z modelem profesji prawnika rozmawiać będą...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
21.01.2013
Reprezentowanie strony przez profesjonalnego pełnomocnika, nawet gdy działa on nieudolnie lub...
Krzysztof Sobczak
21.01.2013
Sąd karny orzekając środek karny, np. w postaci zakazu wykonywania pewnej działalności, ma określać...
Krzysztof Sobczak
21.01.2013
21.01.2013
Sąd Najwyższy nie zgodził się z wyrokami sądów dwóch instancji stwierdzających, że powikłania po...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.01.2013
Brak dbałości o poprawny wizerunek medialny sądów kończy się źle: wypaczonym obrazem sędziów i...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.01.2013
Na 7 lutego Sąd Najwyższy wyznaczył pierwsze posiedzenia w sprawie odwołań sędziów, dotyczących...
Jabłoński Marcin
20.01.2013
W ustawie muszą być uregulowane jedynie podstawowe elementy ustroju sądów, zaś w rozporządzeniu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.01.2013
Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni spodziewa się, że w połowie tego roku będą gotowe...
Błoński Marek
20.01.2013
Opinia pracownika Biura Analiz Sejmowych potwierdza prawo ministra do likwidowania sądów, natomiast...
Krzysztof Sobczak
20.01.2013
Posłowie Platformy Obywatelskiej chcą, by w przypadkach, gdy pozwany nie wiedział o prowadzonym...
Monika Sewastianowicz
20.01.2013
15 stycznia br. w siedzibie MKIDN odbyło się posiedzenie Zespołu Do Spraw Przeciwdziałania...
Monika Sewastianowicz
20.01.2013
Sędzia Igor Tuleya nie jest już rzecznikiem do spraw karnych warszawskiego sądu, nie ma służbowej...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.01.2013
Prawnicy
Kancelaria Orłowska Wspólnicy jest inicjatorem stworzenia nowej specjalizacji w Polsce prawa mody.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.01.2013
Rynek
Europejskie transgraniczne prawo upadłościowe, a takżeochrona danych osobowych - to główne tematy,...
Krzysztof Sobczak
19.01.2013
Przyjmowanie planu spłaty wierzycieli, w sytuacji, gdy z góry widać, że upadły nie ma żadnych...
Monika Sewastianowicz
19.01.2013
Debata nad trzema projektami ustaw o związkach partnerskich to budzący największe emocje punkt...
PAP
19.01.2013
Od soboty w krajach Unii Europejskiej będą wydawane ujednolicone prawa jazdy w formie plastikowych...
Widzyk Anna
19.01.2013
W sobotę weszła w życie nowelizacja dwóch ustaw, która ma ujednolicić rozwiązania dotyczące...
PAP
19.01.2013
Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt ma być rozpatrywany przez rząd, być może w przyszłym...
PAP
19.01.2013
Kwestia okresu przejściowego w procesie likwidacji Funduszu Kościelnego oraz raport dotyczący spraw...
PAP
19.01.2013
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył 90 tys. zł kary na spółkę Energetyczne Centrum za...
Krzysztof Sobczak
19.01.2013
Eksperci Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości krytykują rządowy projekt ustawy o deregulacji...
Krzysztof Sobczak
19.01.2013
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. może nastąpić przez podwyższenie wartości...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
19.01.2013
Lekarz ma obowiązek poinformowania pacjenta o wszelkich zagrożeniach wynikających z konkretnej...
Katarzyna Warecka
19.01.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski