Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął w środę pozew grupowy 104 osób przeciwko Skandia Życie TU...
PAP
15.01.2014
Skarb Państwa musi w ciągu dwóch lat opuścić część pomieszczeń szkoły baletowej w Poznaniu oraz...
PAP
15.01.2014
Wszyscy obywatele UE mają prawo do swobodnego przemieszczania się i prawo to nie podlega negocjacji...
PAP
15.01.2014
Sąd nie będzie musiał omawiać ze stronami, jaką podstawę prawną przyjmie, rozstrzygając o żądaniu....
Monika Sewastianowicz
15.01.2014
W Komendzie Głównej Policji w czwartek odbędzie się narada poświęcona działaniom policjantów wobec...
PAP
15.01.2014
Dwaj dystrybutorzy zegarków znanych marek w niedozwolony sposób ustalali minimalne ceny oferowane...
Monika Sewastianowicz
15.01.2014
Kancelaria Linklaters świadczyła doradztwo prawne przy procesie wewnątrzgrupowego połączenia spółek...
Krzysztof Sobczak
15.01.2014
Rynek
Zaproponowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego projekt proponuje radykalną zmianę...
Krzysztof Sobczak
15.01.2014
Parlament Europejski osiągnął 14 stycznia 2014 r. nieformalne porozumienie z Radą w sprawie...
Krzysztof Sobczak
15.01.2014
Szef MSZ Radosław Sikorski rozmawiał z prokuratorem generalnym Andrzejem Seremetem o działaniach...
PAP
15.01.2014
Panorama TVP ma zamieścić sprostowanie Archidiecezji Poznańskiej do swego materiału nt....
PAP
15.01.2014
Strona kościelna nie zgadza się z ingerencją procedur świeckich w administrację kościelną - napisał...
Krzysztof Sobczak
15.01.2014
Około 300 rodzin z Oświęcimia, Brzezinki i okolic, którym Niemcy zabrali domy i ziemię pod budowę...
PAP
15.01.2014
Resort sprawiedliwości chce zmienić tryb udzielania pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, a także...
Krzysztof Sobczak
15.01.2014
Prawnicy jednoczą oburzonych na kredyty we szwajcarkiej walucie. W Polsce zostanie złożony pierwszy...
Krzysztof Sobczak
15.01.2014
Jak wynika zpolicyjnych statystyk, w2013 r. skazani złamali ponad 21 tys. sądowych zakazów...
Krzysztof Sobczak
15.01.2014
Prof. Leon Kieres w zdaniu odrębnym do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 stycznia 2014 r. nie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.01.2014
Jakkolwiek trudne może się okazać stawianie oporu próbom władzy wykonawczej podejmowanym w celu...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.01.2014
Trybunał Konstytucyjny orzekł we wtorek 14 stycznia br, że w zakresie, w jakim ustawa określa...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.01.2014
Należy w każdej sytuacji pozostawić sędziemu swobodę podejmowania decyzji o odwołaniu środka...
Krzysztof Sobczak
15.01.2014
Wszystkie kraje spoza strefy euro z wyjątkiem Wielkiej Brytanii biorą udział w negocjacjach nad...
PAP
14.01.2014
Postulaty przekazania nadzoru administracyjnego nad sądownictwem I prezesowi Sądu Najwyższego oraz...
PAP
14.01.2014
Władze Wielkiej Brytanii przyznały azyl Afgańczykowi ateiście, ponieważ uznały, że w jego kraju...
PAP
14.01.2014
Polska do 2020 r. powinna znaleźć się w pierwszej dziesiątce krajów o największej wolności...
PAP
14.01.2014
Komisja Europejska nie zdołała wyłonić kandydata na nowego Europejskiego Inspektora Ochrony Danych...
PAP
14.01.2014
Absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu...
Krzysztof Sobczak
14.01.2014
Prawnicy
Premier Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył we wtorek, że jest gotów wycofać się z...
PAP
14.01.2014
Komisja Europejska jest gotowa rozmawiać z krajami członkowskimi, które mogą mieć problem z...
PAP
14.01.2014
Wprowadzenie jednolitych wzorów wniosków, przygotowanych w formie dokumentów elektronicznych, w...
Krzysztof Sobczak
14.01.2014
Standaryzacja pism w procedurach administracyjnych to kolejny krok w ułatwianiu wykonywania...
Krzysztof Sobczak
14.01.2014