Prawomocnie skazany za oszustwa podatkowe były premier Włoch Silvio Berlusconi mógłby przejść...
PAP
07.04.2014
Resort finansów zamierza wprowadzić maksymalną wielkość karnych odsetek. Ma on dotyczyć karnych...
Krzysztof Sobczak
07.04.2014
Jak będziemy realizować prawo do obrony przy wprowadzeniu elektronicznych akt do postępowania...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.04.2014
Sąd orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów, określając jednocześnie jakiego rodzaju pojazdów zakaz...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.04.2014
Obok nagany, upomnienia i wydalenia ze służby sędziowie mają płacić wysokie kary dyscyplinarne....
Krzysztof Sobczak
07.04.2014
Prawnicy
Analiza stanu przestępczości w Polsce, jak też orzekanych i wykonywanych kar dowodzą, że polityka...
Krzysztof Sobczak
07.04.2014
Troje dotychczasowych partnerów Baker McKenzie: Paulina Kieszkowska-Knapik, Ewa Rutkowska, Marcin...
Krzysztof Sobczak
07.04.2014
Rynek
Technologie nadzoru, pozwalające np. na kontrolę internetu, należy trzymać z dala od rąk dyktatorów...
Krzysztof Sobczak
07.04.2014
Zgodnie z nowymi przepisami organizatorem wojskowego systemu telekomunikacyjnego może być jednostka...
Adam Bochentyn
07.04.2014
W marcu 2014 r. do warszawskiego biura Bird Bird na stanowisku senior associate dołączyła radca...
Krzysztof Sobczak
06.04.2014
Rynek
Działanie procedury kontroli stosowania zasady pomocniczości przez parlamenty poszczególnych krajów...
Krzysztof Sobczak
06.04.2014
Za sprawą popularności internetu rozmaite formy konkursów stały się jedną z głównych form promocji...
Krzysztof Sobczak
06.04.2014
Nie wiadomo jeszcze, co stało się z malezyjskim samolotem, a przedstawiciele kilku amerykańskich...
Krzysztof Sobczak
06.04.2014
Rynek
Neutralność sieci zagwarantuje, że wszyscy będą mieli równe szanse w udostępnianiu swoich usług w...
PAP
06.04.2014
Art. 953 Kodeksu cywilnego przewiduje, że podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym...
Krzysztof Sobczak
06.04.2014
Amerykańskie instytucje finansowe na skutek cyberprzestępczości straciły w ubiegłym roku średnio...
Krzysztof Sobczak
06.04.2014
W listopadzie tego roku wejdzie w życie dyrektywa unijna wprowadzająca zasady gry rynkowej w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
06.04.2014
Informacja dotycząca wzoru identyfikatora upoważniającego do prowadzenia kontroli biletów w...
Krzysztof Sobczak
06.04.2014
Wzmocnienie pozycji rzeczników dyscyplinarnych, wydłużenie okresu przedawnienia, rozpatrywanie...
Krzysztof Sobczak
06.04.2014
Rzecznik praw obywatelskich po raz kolejny zajęła się sprawą wykonywania wyroków eksmisji bez...
Monika Sewastianowicz
06.04.2014
Hałas emitowany przez pracujące turbiny wiatrowe nie ma znaczenia dla terenów rolniczych, dla nich...
Krzysztof Sobczak
06.04.2014
Podczas głosowania w dniu 3 kwietnia 2014 r. Parlament Europejski opowiedział się za obniżeniem...
Małgorzata Jastrzębska
06.04.2014
Sędzia Najjar jako jedyna nie odpowiedziała na pytanie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.04.2014
Prawnicy
W poniedziałek i wtorek (7-8 kwietnia) w Oslo odbędzie się konferencja poświęcona przyszłości...
Krzysztof Sobczak
05.04.2014
W środę 9 kwietnia ok. 80 sędziów wybierze spośród siebie dwóch kandydatów na pierwszego...
Krzysztof Sobczak
05.04.2014
Prawnicy
Sejm uchwalił w piątek tzw. drugą transzę deregulacji zawodów. Dotyczy ona 82 profesji, w tym m.in....
Krzysztof Sobczak
05.04.2014
Prawnicy
Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło podsumowanie przebiegu egzaminu komorniczego, który odbył...
Krzysztof Sobczak
05.04.2014
Prawnicy
Zaostrzenie przepisów dotyczących zakazów stadionowych, objęcie nimi także terenów wokół stadionów,...
Krzysztof Sobczak
05.04.2014
Sieć handlowa Real musi zapłacić ok. 6 mln zł za utrudnianie dostępu do rynku swemu dostawcy, na...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.04.2014
W procedurze cywilnej nie uregulowano możliwości nagrywania rozprawy przez stronę, tak jak w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.04.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski