Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości, udostępnia w wersji demonstracyjnej „Aplikację do zdawania egzaminów prawniczych”. Aplikacja skierowana jest do osób zdających w 2012 r. egzaminy: adwokacki, radcowski oraz notarialny.

Własne komputery tylko do części zadań
Możliwość wykorzystania własnego sprzętu komputerowego przez zdających i użycia aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych dotyczy wyłącznie rozwiązywania zadań z części od drugiej do piątej egzaminu adwokackiego i radcowskiego oraz zadań z części drugiej i trzeciej egzaminu notarialnego. Test rozwiązywany będzie wyłącznie odręcznie.
 Zdający są uprawnieni do dokonania wyboru sposobu rozwiązywania zadań z ww. części egzaminu (w formie odręcznej albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego). Pisemna informacja o wyborze sposobu rozwiązywania zadań winna zostać złożona przewodniczącemu właściwej komisji nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.
Założenia dotyczące zamieszczenia aplikacji to zapoznanie się zdających z funkcjonalnością aplikacjioraz
zebranie uwag celem poprawy funkcjonalności.
Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.
Zabronione jest debugowanie, dekompilowanie i jakakolwiek ingerencja w kod programu.
 

Będą rozdane pendrive'y
Wersję finalną aplikacji zdający otrzymają przed rozpoczęciem egzaminów na nośnikach pamięci – pendrive (nośniki te zapewni Ministerstwo Sprawiedliwości).
Minimalne wymagania*, które powinien spełniać komputer zdającego dla prawidłowego działania aplikacji:

    -procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
    - 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024 MB);
    - system operacyjny: Windows XP SP3/Windows Vista/Windows 7;
    - zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];
    - 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
    - wolny port USB;
    - konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];
    - odinstalowany program antywirusowy;
    - wyłączony wygaszacz ekranu;
    - opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” / „wysoka wydajność”[3];
    - zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
    - wyłączone aktualizacje automatyczne

Uwaga: Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.
Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugerujemy odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.
 W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy:

    - Pobrać plik DEMO
    - Rozpakować plik DEMO na dysku lokalnym komputera
    - Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP

 W przypadku pytań technicznych dotyczących aplikacji, prosimy o kontakt: egzamin.prawniczy@ms.gov.pl